Wuchadźišćo porno lětu 2014 njezměnjene

Donnerstag, 23. August 2018
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Wojerec/Budyšin (SN/at). Delegaća zjězda sakskeje Lěwicy rozsudźa sobotu we Wojerecach wo procedurje k nominaciji krajneje lisćiny strony za klětuše wólby sakskeho sejma. Při tym maja znowa naležnosć na blidźe, z kotrejž dyrbjachu so hižo w aprylu 2014 zaběrać: zaměstnjenje wot Serbskeje Lěwicy namjetowaneje wosoby na wjele lubjacym lisćinowym městnje. Ta chcyše zaručić, zo přisłuša po wólbach Serb abo Serbowka frakciji Lěwicy. Zjězd njeje namjet serbskich lěwicarjow tehdy sćěhował.

Po swojim na to zawjedźenym pruwowanju krajna změrcowska komisija strony poruči, zo Serbska Lěwica, wustawkowa komisija a dźěłowa skupina wólby zhromadnje spomóžny puć namakaja, zo bychu mjeńšinowe prawa při nastajenju kandidatow za krajne wólby w Sakskej zaručili. K tomu njeje dóšło a połoženje zdawa so nimale samsne kaž 2014.

Veröffentlicht in Politika
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige