Rozjimujadźěło policije

Freitag, 24. August 2018
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Drježdźany (dpa/SN). Po dwělomnym postupowanju policije přećiwo žurnalistam sćelaka ZDF w Drježdźanach chcychu so sobudźěłaćerjo wusyłanja „Frontal 21“ dźensa z nawodnistwom policije w Drježdźanach zetkać. Policajska direkcija bě jich přeprosyła. Přiwšěm njebě jasne, hač so wobdźělnicy po tym k wuslědkam rozmołwy wupraja.

Při protestach w zwisku z wopytom zwjazkoweje kanclerki Angele Merkel (CDU) minjeny tydźeń w Drježdźanach bě so demonstrant werbalnje do žurna­listow dał a jim chłostajomny njeskutk wumjetował, dokelž běchu jeho filmo­wali. Na to policija žurnalistow kontrolo­waše a je jim tak dlěje hač poł hodźiny dźěło znjemóžniła. Pozdźišo so wukopa, zo je demonstrant sobudźěłaćer kraj­neho kriminalneho zarjada Sakskeje. Widejo wo podawku so w interneće spěšnje rozšěrjowaše a je mjeztym wšoněmsku debatu wo haćenju žurnalistiskeho dźěła přez policiju zbudźił.

Sakski nutřkowny minister Roland Wöller (CDU) wčera w nutřkownym wuběrku krajneho sejma přilubi, podawk wobšěrnje wujasnić.

Veröffentlicht in Politika
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson