Lěsne wohenje: Tukaja na zapalerstwo

Montag, 27. August 2018
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Treuenbrietzen (dpa/SN). Wohnjowi wobornicy dyrbjachu tež dźensa južnje Berlina lěsne wohenje hašeć. „Smy hišće raz dalše mocy skazali“, zdźěli rěčnica wo­krjesa Podstupim-Srjedźna marka minjenu nóc nowinarjam. Wona z toho wuchadźa, zo hoberski lěsny woheń wobornikow hišće cyły tydźeń zaběra. „Bohužel njeje dešć wotwidźomny.“ Po jeje informacijach płomjenja stajnje zaso nastawaja. Woheń bě minjeny štwórtk wudyrił. Kónc tydźenja je něhdźe 450 wohnjowych wobornikow na płoninje 350 hektarow přećiwo wohenjam wojowało. „Nimamy wjace wulke wotewrjene płomjenja, ale skerje mjeńše žehliwe hnězda“, rjekny braniborski ministerski pre­zident Dietmar Woidke (SPD). Mjeztym su tanki Zwjazkoweje wobory šěroke wusy­ki w lěsu wustorkali, zo njemóhli so płomjenja dale rozpřestrěć.

Veröffentlicht in Politika
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli