Zakitowar pokala znowa wyskał

Dienstag, 28. August 2018
Artikel bewerten
(0 Stimmen)
Dobyćer lětušeje bičwolejbuloweje tury Radija Satkula je mustwo Handicap z Pančic-Kukowa.  Foto: Darius Budar Dobyćer lětušeje bičwolejbuloweje tury Radija Satkula je mustwo Handicap z Pančic-Kukowa. Foto: Darius Budar

Finale bičwolejbuloweje tury Radija Satkula

W Bobkec jěchanskej hali w Miłoćicach so wčera wječor mócnje kurješe. Tam pak njeskakachu kaž hewak konje přez zadźěwki. Dwaceći bičwolejbulowych cył­kow wojowaše při wysokim saku wo po­kal Radija Satkula, kotrež je mjeztym tra­dicionalny turněr zhromadnje ze Serbskim Sokołom zarjadowało.

Wot napoł šesćich hromadźachu tam mustwa w štyrjoch staflach dypk po dypku, zo bychu so za štwórćfinale kwali­fikowali. W stafli A poradźi so to cyle suwe­renje teamej Mixery (něhdyši a tučasni hrajerjo Serbskeho gymnazija Budyšin) a po jeničkej poražce tež lońšemu finalistej Róžant. W stafli B běše cyle kuriozne: Team Satkula doby trójce a so tak jasnje skwalifikowa, dalše tři mustwa z dwěmaj dobyćomaj nadźijachu so na małe dypki, kotrež pomhachu skónčnje lońšemu dobyćerjej Handicap Pančicy. W dalšimaj skupinomaj přesadźichu so Nuknica, Škit Budyšin kaž tež Black Birds a cyłk ze spodźiwnym mjenom Volker Rachow z Worklec.

Veröffentlicht in Sport
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson