Zwostawa hišće tójšto dźěła

Montag, 20. Mai 2019
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Politiske strony maja naležnosće mjeńšin we wólbnym programje (1. dźěl)

Berlin (MkWj/SN). Nimale wšitke politiske strony w Němskej, kotrež nastupja njedźelu, 26. meje, k wólbam Europskeho parlamenta, maja naležnosće narodnych mjeńšin w swojim wólbnym programje a so k nim wuznawaja. To je wuslědk naprašowanja zwjazkowemu nutřkownemu ministerstwu přirjadowaneho mjeńšinoweho sekretariata w Berlinje, zastupowaceho zajimy štyrjoch awtochtonych mjeńšin w Němskej – Łužiskich Serbow, Danow w Južnym Schleswigu, Sintow a Romow kaž tež Frizow.

Mjeńšinowy sekretariat bě so strony woprašał, kak steja k narodnym mjeńšinam, k iniciatiwje Minority Safepack, ke kulturnej a rěčnej mnohotnosći w regionach Europy. A strony su sekretariatej wotpowědne wurězki swojich wólbnych pogramow posrědkowali.

CDU a CSU chcyłoj „na rěčne a kulturne prawa mjeńšin a ludowych skupin w Europje dźiwać a jich domiznu a sy­dlenske rumy škitać. Tohodla zasadźamy so tež za škit a mnohotnosć rěčow w Europje.“

Veröffentlicht in Politika
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige