Wonka přěhrali, doma dobyli

Mittwoch, 19. Juni 2019
Artikel bewerten
(0 Stimmen)
Handrij Korjeńk, nadběhowar prěnjeho koparskeho mustwa Njebjelčanskeje SJ, je 2:0 spřihotował, kotrež třěli Robert Lejnart. Foto: Jörg Stephan Handrij Korjeńk, nadběhowar prěnjeho koparskeho mustwa Njebjelčanskeje SJ, je 2:0 spřihotował, kotrež třěli Robert Lejnart. Foto: Jörg Stephan

SC Mały Wosyk – SJ Njebjelčicy 3:2 (1:1)

Zestawa hosći: Hahn – Hanuza, Kral, Hölzel, Šołta, Paulick, Čornak (75. Hrjehor), Gödig (50. Schulze), Plaettner, Korjeńk, Lejnart

Sezona bě a je hižo skepsana a potom tež hišće poražka pola poslednjeho tabulki. Kaž hižo w prěnjej połseriji přećiwo druhemu mustwu z Rakec njemóžachu Njebjelčenjo přećiwo pozdatnje najsłabšemu ligi dypkować. To je prosće paradoksne. Hru sami činić bě hižo přeco wulki zadźěwk za Njebjelčanow, při­wšěm pak njesmědźa tajke hry přěhrać, chceš-li k cyłkam w hornjej třećinje tabulki słušeć.

Duel na špatnym sportnišću pak so za ho­sći přiwšěm dosć derje započa. Po dźesać mjeńšinach flankowaše Robert Lejnart bul na Williama Plaettnera, kiž jón z hrudźu přiwza a ze zdalenosće šěsć metrow k 0:1 do wrotow prasny. Nětko nasta nadběh po nadběhu přećiwo hłuboko stejacym hosćićelam, wšitke wotzamknjenja pak wostachu bjez wuspěcha. Najwjace bulowych kontaktow měješe z něhdźe 30 wrotar domjacych. Wurunał je přećiwnik z ničeho. Kevin Lugge, najstrašniši muž na stronje Małowosyčanow, třěli trochu schowany bul z 20 metrow na wrota a wuruna.

Veröffentlicht in Sport
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte