Njespokojnosć na lětušim Serbskim dnju

Donnerstag, 27. Juni 2019
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Lubnjow (SN/at). Dokelž so wólbna perioda za aktualnej krajnej parlamentaj w Braniborskej a Sakskej nachila, stej tamnišej frakciji Lěwicy swój Serbski dźeń lětsa hižo­ minjeny pjatk w błó­towskim Lubnjowje wotměłoj. A wusłyšeć bě mjez wobdźělenymi zapósłancami wěsta njespo­kojnosć. W Braniborskej njeje přisłušne ministerstwo za młodźinu, sport a kubłanje docpěło směrnicu zdźěłać, zo bychu w krajnym etaće 2019/2020 po 400 000 eurach zakótwjene srědki jako podpěru dźěćacym dnjowym přebywanišćam za serbske kubłanske poskitki tež přewostajić móhli. Za to trěbna směrnica prosće pobrachuje. Zapósłanča Anke Schwarzenberg podšmórny, zo je frakcija Lěwicy zwólniwa proces wožiwjenja serbskeje rěče podpěrać. „To pak dźe jenož na jednej runinje ze serbskimi akterami, staršimi, kubłarjemi a nošerjemi zarjadnišćow. Kubłanske ministerstwo měło to koordinować, zo bychu poskitki zhromadnje wuwili.“

Veröffentlicht in Politika
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige