Jens Bitzka, Zwjazk 90/Zeleni

Mittwoch, 14. August 2019
Artikel bewerten
(0 Stimmen)
Jens Bitzka Jens Bitzka

1Haj, to je trjeba. Chcemy runoprawnu dwurěčnosć w serbskim sydlenskim rumje zaručić, zo by serbšćina wšědny dźeń hišće widźomniša a słyšeć była. Města a gmejny po cyłym serbskim sydlenskim rumje maja tuž tež hamtsce dwurěčnje pomje­nowane być. Prezencu serbskeje rěče we wobłuku digitalnych medijow kaž tež w zjawnoprawniskich medijowych poskitkach chcemy polěpšić.

2Kónc januara je tak mjenowana wu­hlo­wa komisija zwjazkoweho knježerstwa zakónčacu rozprawu ke kóncej wudobywanja brunicy předpołožiła, z namjetom, zmilinjenja brunicy so wzdać. Hač do dźensnišeho ze stron zwjazkoweho knježerstwa žadyn plan njepředleži, kak měli tónle wustup wuhotować. Na kóždy pad je kónc brunicy z přičin klimoweho škita trěbny. Tohorunja njesměli z mojeho wida hižo žanu dalšu wjes wotbagrować!

Veröffentlicht in Politika
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige