Pokiwy (06.09.19)

Freitag, 06. September 2019
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Na holanske zetkanje

Komorow. 57. króć je tónle kónc tydźenja w Komorowje pola Klukša holanske zetkanje. Po natočenju piwa su wobydlerjo tež z wokolnych wsow dźensa wot 21 hodź. na reje z Dr. Tastu přeprošeni. Jutře wot 10 hodź. přewjedu sportowy swjedźeń wo pokale wjesnjanosty, wječor budźe wulka party. Njedźelu zapiskaja Wulkodubrawscy muzikanća k rańšemu piwku a wot 14 hodź. zahraje Express Partyband. Přizamknje so žortny program.

Na nazymske wiki

Stróža. Na dworje Stróžanskeho Domu tysac hatow wotměja so jutře wot 10 do 17 hodź. lětuše nazymske wiki. Ně­hdźe 80 wikowarjow tam swoje regionalne produkty poskića. Wjeselić móža so hosćo tež na kulinariske speciality a wotměnjawy kulturny program, a to wosebje tež za dźěći. W 13.15 hodź. prezentuja w stanje „stare rasy domjaceho skotu“ a wot 14.30 hodź. předstaji na samsnym městnje Smjerdźečanska rejwanska skupina kulturny program.

Mišterske twórby w cyrkwi

Veröffentlicht in Pokiwy
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige