Poćah mjez přirodu a kulturu Empfehlung

Dienstag, 10. September 2019
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Projekt „LandArt podłu Jawory“ chce wuměłstwo před durjemi pokazać

Njebjelčicy (SN/MiR/bn). Cyłkownje šěsć wuměłcow z Němskeje, Pólskeje, Awstriskeje, Indiskeje a Čěskeje so na lětušim projekće „LandArt podłu Jawory“ wobdźěli. Hłownje wot towarstwa Kamjenjak organizowany projekt wotměje so přichodne tydźenje wokoło Miłoćic, Wěteńcy, Pěskec, Serbskich Pazlic a Njebjelčic.

Wuměłcy chcedźa elementy krajiny na sensibelne wašnje wuzběhnyć. Tak chcedźa wobhladowarjej wuwědomić, zo je přiroda za čłowjeka esencielna. Za aktualny projekt zamołwity je Hubert Lange.­ Na naprašowanje SN zdźěli čłon předsydstwa Kamjenjaka, „zo su wjacori čłonojo towarstwa wobdźělnikow wu­zwolili a jich přeprosyli. Před dwěmaj měsacomaj su wuměłcy nas wopytali a sej sami zaćišć wo tudyšich poměrach wutworili.“ Zdobom su sej woni wubrali městnosće, na kotrychž chcedźa wuměłsce skutkować. Kónc tohole tydźenja započnu dźěłać.

Veröffentlicht in Kultura
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige