Skórnik šmrěkam jara škodźi

Mittwoch, 11. September 2019
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Wobsedźerjo lěsow maja z wulkimi stratami ličić

Zhorjelc (AK/SN). Skórnik načinja we łužiskich lěsach hoberske škody. Wosebje potrjechene su šmrěki. To je Heike Zettwitz, decernentka za wobswět, twarski dohlad, lěsnistwo a wuwiće wokrjesa Zhorjelc minjeny pjatk na nowinarskej konferency podšmórnyła. „Kónc awgusta bě w Zhorjelskim wokrjesu 90 000 kubiknych metrow šmrěčiny w priwatnych, komunalnych, krajnych, zwjazkowych a drustwowych lěsach potrjechenych. Ně­hdźe 20 000 kubiknych metrow su mjeztym z lěsow wuwozyli.“ Je to jenički puć, dalšemu rozmnoženju skórnika w tajkich dimensijach skutkownje zadźěwać. Přičiny masiwneho rozšěrjenja škódnika su předewšěm wysoke temperatury a dołho trajaca suchota minjenych měsacow. Zbywace 70 000 kubiknych metrow šmrěkoweho drjewa, kaž Heike Zettwitz rjekny, dyrbja hišće zrumować.

Veröffentlicht in Politika
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige