Wulkotny pokalny bój

Dienstag, 15. Oktober 2019
Artikel bewerten
(0 Stimmen)
Hakle Gabriel Kurjat (čisło 12) je škit módro-běłych w Kulowje přewinył a mustwo Sokoła Ralbicy/Hórki z tym na dobyćerski puć wjedł. Zastupjer wokrjesneje klasy je wokrjesnemu wyšemu ligistej dołho paroli skićił. Foto: Werner Müller Hakle Gabriel Kurjat (čisło 12) je škit módro-běłych w Kulowje přewinył a mustwo Sokoła Ralbicy/Hórki z tym na dobyćerski puć wjedł. Zastupjer wokrjesneje klasy je wokrjesnemu wyšemu ligistej dołho paroli skićił. Foto: Werner Müller

Módro-běli Kulow II

– Sokoł Ralbicy/Hórki 0:3 po podl. (0:0, 0:0)

Zestawa domjacych: Paulick – Hantsch­ke, Lohan, Katzer (61. Šěn), Bialas, Modsching (46. Popjela), Bělk (78. Kisch), Woko, Piatza, Nicolaides, Korch

zestawa hosći: Schöne – Kobalc (56. Materna), Budar, Wałda, Schultz, Janca (58. Wowčerk), Gloxyn, Lešawa, Šiman, M. Kurjat (68. M. Matka), G. Kurjat

W druhim wokrjesnym pokalnym kole podachu so faworića z Ralbic do Kulowa, zo bychu přećiwo módro-běłej rezerwje nastupili. Ralbičanski trenar Chrystof Gloxyn da někotrym hrajerjam šansu, kiž hewak tak husto njehraja. Tak widźachu hosćo w prěnim połčasu poměrnje wurunany duel. Po pjeć mjeńšinach měještej wobě mustwje hižo składnosć nawjedowanje docpěć, tola stajnje dźěše bul nimo klětki. Sokoljo mějachu na to drje časćišo bul w swójskich rjadach, tola hač na šansu Gabriela Kurjata so ničo naspomnjenjahódneho njesta.

Veröffentlicht in Sport
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte