Hotuja so na nowu sezonu

Donnerstag, 16. Januar 2020
Artikel bewerten
(0 Stimmen)
Axel Görner, prezident Zapadołužiskeho koparskeho zwjazka, gratuluje kopa rjam starych knjezow Módro-běłych Kulow k docpěću kónčneje hry w pokalnym kole.  Foto: Werner Müller Axel Görner, prezident Zapadołužiskeho koparskeho zwjazka, gratuluje kopa rjam starych knjezow Módro-běłych Kulow k docpěću kónčneje hry w pokalnym kole. Foto: Werner Müller

Zamołwići Zapadołužiskeho koparskeho zwjazka su w Hlinowcu hrajnu dobu wólno­časneje ligi w lěće 2019 wuhódno­ćili a so zdobom na nowu přihotowali. 17 sportowcam rozłoži nawoda stafle Siegmund Heidrich wuslědki minjeneje sezony. Na wulkim polu stachu so Kulowscy koparjo z mištrom, w pokalu pak dyr­bjachu so woni HZ Rakecam/Šćeńcy kłonić­. W stafli za małe hrajnišćo wubědźowachu so tři mustwa. Cyłk z Łutow wopo­kaza so jako najwuspěšniši. Tutu ligu­ chcedźa tež lětsa dale wjesć a wabja za to mu­stwa z teritorija Zapadołužiskeho koparskeho zwjazka.

Negatiwnje hódnoćił je Heidrich wulku­ ko­picu přesunjenych hrow. Tak dyrbjachu mustwa na kóncu sezony jendźel­ske tydźenje zapołožić, zo bychu sezonu dypkownje zakónčili. Tež ličba žołtych kartow je w běhu zašłych lět rozrost­ła. Přitomni pak běchu sej pře­zjedni, zo njejsu hry njefairne. Mustwa zasadźeja wukubłanych sudnikow, kotřiž konformnje sudźa a foule tež chłostaja.

Veröffentlicht in Sport
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige