Mała skupinaz wulkej ideju

Montag, 10. August 2020
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Přećeljo domizny a kultury Njeswačidło su pomnik za Koslow do nadawka dali. Cordula Ratajczakowa je so z čłonku towarstwa Wóršu Pašcynej rozmołwjała.

Kak sće mysličku pomnika zrodźili?

W. Pašcyna: Projekt koncipować započach ze sobuwobydlerku Koslowa Luciju Grelertowej, kotraž je jako dźěćo hišće wójnu we wsy sobu dožiwiła. Bórze smój pytnyłoj, zo trjebamoj zwólniwe wosoby, kotrež z namaj projekt sobu přihotuja. Tak wutworichmy mału skupinku štyrjoch wosobow z Bosćijom Měršom, kiž je so wosebje wo zjawnostne dźěło a wšelake organizatoriske nadawki starał, a Rafaelom Vcelichom. Wón měješe dobre ideje, wosebje tež nastupajo wuhotowanje ležownosće při pomniku. A wón je tež ze swojimaj sobudźěłaćerjomaj Tobiasom Vcelichom z Koslowa a Pětrom Vcelichom z Radworja twarske dźěła na ležownosći přewzał.

Što ma pomnik zajimcam rjec?

W. Pašcyna: Wón dopomina na nimale dospołne zničenje Koslowa we wojowanjach njepřećelskeju wójskow kónc apryla 1945, na při tym padnjeneju nućeneju dźěłaćerjow a na třinaće Koslowčanow, kotřiž běchu w Druhej swětowej wójnje padnyli abo su zhubjeni.

Kak sće na wuměłca Roberta Algera přišli?

W. Pašcyna: Po wopyće rězbarskeje dźěłarnički w Miłočanskej skale smój so na knjeza Langu z towarstwa Kamjenjak wobroćiłoj a jeho za projekt sensibilizowałoj. A Kamjenjak je namaj čěsko-ameriskeho akademiskeho rězbarja knjeza Algera poručiło. Po prěnjej rozmołwje z nim pytnychmoj, zo je wón wo stawiznach dwurěčneje Hornjeje Łužicy jara derje informowany a zo jeho naš projekt zajimuje a puta. Na to bě wón zwólniwy, nam wjacore skicy zhotowić, kak móhł pomnik jako skulptura wupadać. Tak smy ideju z mjenowanymi partnerami dale pletli. Nětko budźe to pomnikowa twórba w formje žorawja (Kranich) pod hesłom „Nawrót do Koslowa“.

Kak sće twórbu financowali?

W. Pašcyna: Nam bě jasne, zo to ru­nje­won tuni projekt njebudźe a zo trjebamy towarstwo, kotrež za njón nošerstwo přewozmje, zo bychmy lóšo spěchowanske srědki požadać móhli, darowanske kwitowanki za pjenježne dary wustajić, wšitke financne naležnosće po zarjad­niskich předpisach wotdźěłać atd. Wo­bro­ćichmy so na towarstwo Přećeljo domi­zny a kultury Njeswačidło, kotrež w gmejnje, kotrejž tež Koslow přisłuša, jara dobre­ towaršnostne dźěło wukonja. Před­syda towarstwa Dieter Petschel je zdokonjał, zo su woni zwólniwi byli nošerstwo za naš projekt přewzać. Wuměłsku twórbu spěchuje Załožba za serbski lud we wobjimje 70 procentow cyłkownych wudawkow. Njesnadny swójski podźěl nazběrachmy přez pjenježne dary. Za to smy jara dźakowni. Smy so z projektom tež na wubědźowanju simul⁺ sakskeho ministerstwa za regionalne wu­wiće wobdźělili, a woprawdźe dósta projekt premiju. Nětko móžemy tež ležownosć při pomniku dostojnje wuhotować.

Kak chceće pomnik 13. septembra přepodać?

W. Pašcyna: Za jeho wotkryće planujemy naročny wotběh. Pomnik ma na po­dawki kónc Druheje swětoweje wójny w Koslowje a na wójnske wopory dopominać. Ma pak tež napominać, zo ženje wjac hidu a njepřećelskosć njedopušćimy.

Veröffentlicht in Rozmołwa
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige