Rozdźělnej testowej hrě

Mittwoch, 12. August 2020
Artikel bewerten
(0 Stimmen)
Fabian Hejduška, wrotar prěnjeho koparskeho mustwa Sportoweje jednotki Chrósćicy  Foto: Jörg Stephan Fabian Hejduška, wrotar prěnjeho koparskeho mustwa Sportoweje jednotki Chrósćicy Foto: Jörg Stephan

SJ Chrósćicy – Wojerowski FC 2:0 (1:0)

Horcy lěćny dźeń su sej Chróšćanscy kopa­rjo za test přećiwo cyłkej z Wojerec wuzwolili. Hosćo, kotřiž běchu kader polěp­šili, chcedźa z nowym trenarjom Stefanom Hoßmangom w přichodźe do kraj­neje klasy postupić. Tak widźachu přihladowarjo poměrnje wurunanu hru. Lěpši start pak měješe SJ Chrósćicy. Po někotrych mjeńšinach přesadźi so Jonas Zynda na prawej stronje do šěsnatki, tam pak bu foulowany. Sudnik poka­za na dypk, ale kaž hižo tydźeń do to­ho njemó­žachu Chróšćenjo jědnatku přetworić. Miroslav Sentivan sadźi bul na žerdź. W 11. min. pak bě potom tak daloko. Wot srjedźneje linije prasny Gabriel Zahrodnik z preciznej dołhej třělwu bul swojemu bratrej Feliksej. Tón widźeše wrotarja hosći daloko před klětku ste­­ja­ceho, jeho přewiny a trjechi 1:0. Do­mja­cy móhli hišće dalše wrota třělić, stajnje­ pak falowaše jim poslednja konsekwenca. Na tamnym boku Chróšćanski škit wěsće steješe. Štož přiwšěm hišće na wrota přińdźe, móžeše Fabian Hejduška wotwobarać.

Do druheho połčasa dźěchu hosćićeljo z pjeć změnami, ale běchu spočatnje trochu­ mučni. Po pitnej přestawce so zaso­ zhrabachu a aktiwnje doprědka hrajachu. Krótko do kónca móžeše Feliks Cyž hišće na 2:0 zwyšić. Po róžku so wón w jědnatce přesadźi a zhłójčkowa kulowatu kožu do wrotow.

SJ Chrósćicy – Hrajne zjednoćenstwo Łaz/Běły Chołmc 0:2 (0:0)

­

Minjeny pjatk witachu Chróšćenjo ko­pa­rjow Hrajneho zjednoćenstwa Łaz/­Běły Chołmc. Tež tu mějachu lěpši start do hry. K přestawce měli poprawom z 3:0 nawjedować, tola w zakónčenjach před wrotami njeběchu koncentrowani dosć abo jim pobrachowaše trěbne zbožo. Tak dyrbješe Maksimilian Zahrodnik bul jenož­ do prózdnych wrotow sunyć, ale třěli nimo. Někotre mjeńšiny pozdźišo móžeše hóstny škitar bul hišće na wro­towej liniji wotwobarać. Tež po změnje stronow so wobraz njezměni. Po róžku skoči bul Feliksej Cyžej před noze. Ze zdalenosće pjeć metrow pak njebě wón wuspěš­ny. Někotre wokomiki pozdźišo hosćo ze swojej prěnjej móžnosću na­wjedowachu. A krótko do kónca zwy­ši­chu woni po dalšim zmylku hosćićela na 0:2. Po wólnym kopje nječuješe so nichtó z rjadow Chróšćanskeje SJ za druhu třělwu zamołwity, tak zo smokny jim přećiwny hrajer bul do saka.

Za SJ Chrósćicy nastupichu: Králíček, Hejdu­ška – B. Cyž, F. Cyž, Sentivan, L. Za­hrod­nik, F. Zahrodnik, M. Zahrodnik, G. Za­hrodnik, Zynda, Bogusz, Paška, Handrik, Mark, Schulze, M. Cyž Feliks Cyž

Veröffentlicht in Sport
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige