Pokiwy (22.04.22)

Freitag, 22. April 2022
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Tradicionalne nalětnje wiki

Stróža. Biosferowy rezerwat Hornjo­łužiska hola a haty a domizniske to­warstwo Radiška přeprošatej jutře, sobotu, na 19. němsko-serbske nalětnje wiki na dworje Domu tysac hatow w Stróži. Dypkownje k zahajenju zahrodkoweje sezony poskića zahrodnistwa sywy starych a nowšich družin sadu, zeleniny a korjeninow; wikowarjo předawaja ekologiske regionalne produkty. Hosćo smědźa so nimo toho na pisany kulturny program kaž tež na prezentaciju tradi­cionalnych rjemjesłow wjeselić. Wiki su wot 10 do 17 hodź. wotewrjene, zastup je darmotny.

Wo wysokim nabožnym swjatku

Smochćicy. Dźěłowe koło „Zetkanje ­ze židowstwom“ wuhotuje póndźelu, 25. apryla, wosebity přednošk „Hosćina pessach we fokusu“. Farar dr. Michael Kleiner rozłožuje wšelakore aspekty jednoho z najwyšich nabožnych swjedźenjow Židow, kotryž hodźi so nastupajo woznam z křesćanskimi jutrami přirunować. Přednošk w Smochčanskim kubłanišću swj. Bena započnje so w 19.30 hodź., zastup je darmotny.

Ze žiwjenja serbskeho fararja

Veröffentlicht in Pokiwy
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige