Pokiwy (16.09.22)

Freitag, 16. September 2022
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Wotewru zawrjene wrota

Čorny Chołmc. Swjećić a so „za hewak zawrjenymi wrotami rozhladować“ móža zajimcy na Čornochołmčanskim wjesnym a dworowym swjedźenju, kotryž wotměje so jutře, sobotu, wot 10 hodź. Mnozy pomocnicy a wšitke towarstwa z Čorneho Chołmca chcedźa „so wo to postarać, zo dožiwja hosćo měšeńcu z tradicije, nałožkow, rjemjesła a wuměłstwa. Swoju hospodliwosć pokazaja hospodarjo a hospozy tež z bohatymi kulinariskimi dobrotami.“ K tomu skići so pisany program. W 15 hodź. pokazaja dźiwadłowu hru „Zejler w šuli – wer ist Zejler?“ Zastup je darmotny.

Akciski dźeń za swójby

Wojerecy. Pod hesłom „Technika trjechi na hudźbu“ wuhotuje Konrada Zusowy muzej ZCOM we Wojerecach njedźelu, 18. septembra, „akciski dźeń za swójby“. Wot 10 do 17 hodź. budźe wustajenišćo darmotnje přistupne. Mjez druhim móža so wopytowarjo po nim wodźić dać, klasiske kompjuterowe hry hrać, tak mjenowane VR-nawoči wuspytać abo z lasercutterom so zeznajomić. Wo hudźbne wobrubjenje postarataj so skupinje Obst?! a Kneipenorchester.

Dźeń swětnišćoweho lětarstwa

Veröffentlicht in Pokiwy
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige