Rada załožby ma noweho předsydu

Dienstag, 28. April 2015 geschrieben von:

Budyšin (SN). Nowy předsyda rady Załožby za serbski lud je Jan Budar. Gremij je jeho na dźensnišim posedźenju w Budyšinje wuzwolił. Budar naslěduje Lejnu Theurichowu, kotraž je zamołwite zastojnstwo wot lěta 2007 wukonjała. Budyski krajny rada Michael Harig (CDU) je dale městopředsyda rady.

Ruski klub motorskich rockerow Nócne wjelki pospyta druhi króć Berlin docpěć. Němscy bikerojo chcedźa jim při tym pomhać, njehladajo płaćiwych zakonjow. Wjednik ruskeho rockeroweho kluba Aleksander Saldostanow je sej wěsty, zo do němskeje stolicy dojědu. Hižo wčera su jich pólscy cłownicy zadźerželi. Nětko chcedźa po wokołopućach Berlin docpěć. Foto: dpa/Jussi Nukari

Dźěći wosebje ćerpja

Dienstag, 28. April 2015 geschrieben von:
Kathmandu (dpa/SN/K). Pytajo za pitnej wodu a cyrobiznami su dźesaćitysacy ludźi Kathmandusku dolinu wopušćili, kotruž bě ćežke zemjerženje nimale dospołnje zapusćiło. W nepalskej stolicy tři dny po žałostnej katastrofje njeje miliny, wody, cyrobiznow. Wšitke banki a wulke wobchody su zawrjene. Stany njedosa­haja a lěki pobrachuja. Ministerski prezident Nepala Sushil Koirala rjekny, zo móhła ličba smjertnych woporow hač na 10 000 rozrosć. Mjeztym su dalše lětadła pomocne srědki, cyrobizny a medikamenty kaž tohorunja pomocnikow přiwjezli. Organizacije kaž Lěkarjo bjez hranicow sćelu do potrjechenych kónčin teamy tež po kraju. Pomocny skutk UNO za dźěći skedźbnja na to, zo je zemjer­že­nje tež milion dźěći potrjechiło. Wone pod katastrofu wosebje ćerpja, zwurazni jednaćel UNICEF za Němsku Christian Schneider.

Prjedy informowani byli?

Dienstag, 28. April 2015 geschrieben von:

BND pječa ameriskej tajnej słužbje NSA „přinošowała“

Berlin (dpa/SN/K). Wobraz wo spionažnej aferje njesłyšaneho razu, zo bě mjenujcy Zwjazkowa tajna słužba (BND) ameriskej tajnej słužbje NSA informacije wo němskich firmach dodawała a zarjad kanclerki wo tym wědźał, nabywa jasnišich konturow. Nětko publikuja so wšelke nadrobnosće wo tym, kajki je rjećaz informacijow do zarjada kanclerki był.

Wobšudnistwo?!

Dienstag, 28. April 2015 geschrieben von:
Mnichow (dpa/SN). Mnichowske statne rěčnistwo wumjetuje šefej Němskeje banki Jürgenej Fitschenej a štyrjom dalšim wobskorženym pospyt wobšudnistwa. Prawdźepodobnje su woni před sudnistwom łželi, zo bychu žadanjam zarunanja­ mjeztym zemrěteho medijoweho předewzaćela Leja Kircha we wob­jimje wjacorych miliardow eurow zadźěwali. Kirch bě Němsku banku wob­skoržił, zo je plajtu jeho imperija zawi­niła. Sudnistwo rěči wo wosebje ćežkim padźe procesoweho wobšudnistwa. Pjeć wobskorženym hrozy w najhóršim padźe hač do dźesać lět jastwa.

Ukrainske žadanja

Dienstag, 28. April 2015 geschrieben von:
Kijew (dpa/SN). Europska unija je žadanja Kijewa za mjezynarodnej měrowej jednotku na wuchodźe Ukrainy wotpokazała. „Znajemy ukrainske wočakowanja, njemóžemy pak wojersku misiju pósłać“, rjekny šef europskeje rady Donald Tusk po zetkanju z ukrainskim prezidentom Petrom Porošenkom w Kijewje. Tusk pak připraji dalšu humanitarnu pomoc­ za krizowu kónčinu.

Chaos a zakaz wuchoda

Dienstag, 28. April 2015 geschrieben von:
Baltimore (dpa/SN). Po tym zo je dóšło k namócnym rozestajenjam po žaro­wanskej swjatočnosći za młodostneho, kiž bě na policajskim zarjedźe zemrěł, je guwerner stata USA Maryland narodnu gardu alarmował. Přidatnje bu na tydźeń nóc­ny­ wuchod zakazany. Při rozestajenjach z policiju je so 15 zastojnikow zranił­o. Rozestajenja w Baltimoru runaja so tym loni w missouriskim Fergusonje.

Přećiwo nowowólbam

Dienstag, 28. April 2015 geschrieben von:
Athen (dpa/SN). Ministerski prezident Grjekskeje Alexis Tsipras wuzamkuje nowowó­lby tež w padźe njewuspěšnych jednanjow z wěrićelemi k financnemu wuchowanju kraja. Po jeho słowach njejsu wone zmysłapołne. Zdobom pak za­kitowaše hinaše měnjenja čłonow swo­jeje strony k nowowólbam. Tsipras je dale­ optimistiski, zo namaka w jednanjach z pjenjezydawarjemi rozrisanje.

EFA-kongres iniciatiwu pozbudźił

Dienstag, 28. April 2015 geschrieben von:

Njebjelčicy (AW/SN). Iniciatiwna skupina za demokratisce legitimowane ludowe zastupnistwo Serbow – Serbski sejmik přihotuje list, kotremuž připołoži zakła- dny koncept swojeho modela. Spis pósćelu prezidentomaj Sakskeho a Braniborskeho krajneho sejma kaž tež předsydam frakcijow wobeju parlamentow z próstwu, zo bychu jón přiwzali do hamtskeho postupowanja (Geschäftsgang) za zakonsku iniciatiwu k wutworjenju Serbskeho sejmika. To su iniciatiwnicy wčera w Njebjelčicach wobzamknyli. List z próstwu měł podpisać rjad serbskich wosobinow komunalnopolitiskeho, kulturneho, wuměłstwoweho, předewzaćelskeho a cyrkwinskeho wobłuka.

To a tamne (28.04.15)

Dienstag, 28. April 2015 geschrieben von:

39 lět běše David Moore na ćěkańcy, doniž so pola policije njepřizjewi. 1976 bě wón w North Carolina z jastwa ćeknył. Nětko je so we wulkej nuzy pola policije přizjewił, dokelž trjebaše nuznje lěkarsku pomoc. Jako ćěkanc njemóžeše so pola chorobneje kasy přizjewić, nimo toho su jemu pjenjezy wušli. Nadźija so, zo dóstanje zaso w jastwje medicinsku pomoc. Bě hižo 1971 a 1973 z jastwa ćeknył.

W Zwickauwje staj so mužej při po­spy­će, mopedowy motor reparować, w ga­raži zraniłoj. Z njewujasneje přičiny dóń­dźe­ k rozbuchej, jako spytaštaj z horcopowětrowej pistolu metal sćoplić. Jednoho z mužow dyrbjachu z helikopterom do wosebiteje kliniki transportować, tamneho z podhladom na zajědojćenje z kurom do chorownje. Kriminalna po­licija nětko přepytuje.

Anzeige

 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme, ze stejacym
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", cyrkwinski hudźbny direktor Friedemann Böhme dźakuje so sopranistce Romy Petrick
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", fararka Jadwiga Malinkowa dźakuje so dirigentej, cyrkwinskemu hudźbneho direktorej Friedemannej Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor, wotlěwa) a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod naw
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", serbski superintendent Jan Malink wita připosłucharjow
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Čerstwje pražane kołbasa derje słodźi.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa z "Podku" w stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
W swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zhromadna wječor na prěnim dnju
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop dr. Carsten Rentzing (naprawo) w rozmołwje z wobdźělnikami sobotu w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Skupina "Podka" z Drježdźan je wosadny swjedźeń na farskej zahrodce wobrubiła.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop Ewangelsko-lutherskeje krajneje cyrkwje Sakskeje dr. Carsten Rentzing (nalěwo) a serbski superintendent Jan Malink w rozmołwje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme ze stejacymi