Wuslědki (22.08.16)

Montag, 22. August 2016 geschrieben von:

Wokrjesna koparska wyša liga

Kumwałd – Ottendorf-Okrilla 4:1 (2:1)

Połčnica – Drohotka Ramnow1:1 (0:1)

Großröhrsdorf – Wojerowski FC1:0 (1:0)

Kulow – Rakecy1:1 (1:0)

Hnašecy-Dobruša – Hory 3:3 (0:1)

Ralbicy/Hórki – Kinsp./Łužnica 2:0 (0:0)

ST Wjelećin – ST Ćisk 1993 0:6 (0:2)

1. ST Ćisk 1993 2 12 :0  6

2. SC Großröhrsdorf 2 2 :0  6

3. Sokoł Ralbicy/Hórki 2 3 :1  4

4. ST Hnašecy-Dobruša 2 4 :3  4

5. ST Kinspork/Łužnica 2 3 :2  3

6. Póst Germania Budyšin 1 1 :0  3

7. Motor Kumwałd 2 4 :4  3

8. LSV Hory 1920 2 4 :4  2

9. Módro-běli Kulow 2 2 :2  2

10. Zeleno-běli Bukecy 1 1 :1  1

11. Wojerowski FC 2 1 :2  1

11. Rakečanske ST 2 1 :2  1

11. Drohotka Ramnow 2 1 :2  1

14. ST Wjelećin 2 1 :7  1

14. TSV Połčnica 1920 2 1 :7  1

16. FV Ottendorf-Okrilla 05 2 1 :5  0

Sport (19.08.16)

Freitag, 19. August 2016 geschrieben von:

Satkula-beachvolleyball

Póndźelu, 22. awgusta, je lětuše finale wo pokal Radija Satkula, a to w Miłočanskej Bobkec jěchanskej hali. Kaž hižo loni tež lětsa zaso Serbski Sokoł turněr zarjaduje. 16 mustwow je so přizjewiło. Wone maja so w 17.30 hodź. zapisać, dokelž so hry we 18 hodź. započnu. Radijo Satkula wot 20 do 22 hodź. live wusyła.

Na Powerserb

Radworska młodźina přewjedźe jutře, sobotu, wot 15 hodź. jako zakitowar pokala zhromadnje ze serbskim młodźinskim towarstwom Pawk lětuše sportowe wubědźowanje Powerserb. Jedne mustwo ma wobstać ze znajmjeńša pjeć ludźi, maksimalnje sydom (šesta a sedma wosoba ma holca być). Startowy pjenjez wučinja 10 eurow na mustwo. Po wubědźowanju přizamknje so spěwny wječor.

Wobory so wubědźuja

28.08. 13:00 w Sulšecach pola Kulowa

16.09. 18:00 we Wotrowje

Poběhnu na Běłobóh

Njedźelu, 28. awgusta, přewjedu we Wopakej 37. běhi na horu Běłobóh. Budu to distancy wot 1,5 hač do 20 kilometrow. Startowy čas za wšitke běhi budźe w 10 hodź. Přidatne informacije a při­zjewjenske modality pod www.baer-ser­vice.de

Kónctydźenska kopańca

pokalne hry

19.08. 18:30 Kamjenc – Niska

21.08. 14:00 Inter Lipsk – Budissa

Bratraj olympiski triatlon dominowałoj

Freitag, 19. August 2016 geschrieben von:

Rio de Janeiro. Sobu najrjeńši, ale tež woprawdźe pót ćěrjacy napohlad wuprudźachu wčera triatleća na swojim wubědźowanju. Čara wjedźeše kralow wutrajneho sporta kołowokoło Copacabany. Po 1,5 kilometrach we wodźe, 40 km na kolesu a 10 km w běhanskich črijach­ staj wulkobritaniskaj bratraj Brownlee konkurencu deklasěrowałoj. Starši bratr a zdobom­ zakitowar titula Alistair wyskaše před swojim bratrom Jonathanom­ a Henrijom Schoemanom z Južneje Afriki.

Něhdźe 20 kilometrow dale, při zaliwje Guanabara, wjeseleštaj so němskaj płachtakowarjej nad njewočakowanej bronzowej medalju. Před lětom bě so Erik Heil zanjerodźeneje wody tohole zaliwa dla z rezistentnymi bakterijemi inficěrował. Wčera pak měješe z partnerom Thomasom Plößelom zbožo skerje na swojej stronje. W finalu profitowaše němska dwójka, dokelž bě so płachtak Britow krótko do cila powróćił.

Wrota kaž zrałe płody padali

Donnerstag, 18. August 2016 geschrieben von:

SZ Módro-běli Njeswačidło

– Sokoł Ralbicy/Hórki 6:3 (3:3)

Za hosći zasadźeni: Cyž – Materna, M. Matka, Kobalc, T. Matka (80. Šnajder), Bogusz, Serbin (50. J. Matka), Bejma (50. Młynk), Čórlich, Kurjat, Šwejda

Koparjo Sokoła Ralbicy/Hórki su hru derje započeli. Přez staciji Tomaš Bejma a Šwejda dósta Kurjat bul, třěli pak jón wyše wrotow. Po 15 min. zawinowachu Sokoljo wólny kop. Cyž jón jenož doprědka placny, a Scholze suny bul do klětki. Mjeńšinu pozdźišo Kurjat z přetworjenej jědnatku wuruna. W 22. min. wotpopadny škit Sokoła bul a Bejma přihra bul spěšnemu Čórlichej, kiž jón pó­dla wrotarja do wrotow storči. Domjacy wurunachu znowa přez Scholzu, jako so tón po flance wokoło škitarja zwjertny a Cyža přelišći. Krótko do połčasa Bejma ze 40 metrow do syće trjechi. A znowa Njeswačenjo wurunachu.

W 50. min. bu Bejma wuměnjeny a Sokoljo zhubichu swoju hrajnu nitku. Dwójny dyr Sendy w 52. a 55. min. jim rjap złama. Bul dósta so wobaj razaj do šěsnatki, tam bu wróćo hraty a Cyž běše bjez šansy. W 84. min. docpě Sende samo hattrick, jako jědnatku wěsće přetwori.

Dobry zazběh

Donnerstag, 18. August 2016 geschrieben von:

ST 1922 Radwor

– LSV Hory II 3:0 (3:0)

Zestawa domjacych: Wróbl – Mark, Šěrak­ Fabian, Henka, Zähr, Hančik (53. Omran), Šram, von Karwin, Bejmak, Schulze, Buša (73. Sćapan)

W nowej sezonje nastupaja Radworscy koparjo w stafli 2 wokrjesneje ligi. Dalša nowosć je, zo smě klětu jeničce dźesać z tuchwilu 14 mustwow w tutej stafli wostać. Nowačkaj-koparjej w Radworju staj Křesćan Bejmak, kiž je wot Sokoła Ralbicy/Hórki přišoł, a Paul Zimmermann. Wón dyrbješe sej nowy hrajny cyłk pytać, dokelž bě Budissa Budyšin swoje mustwo U 23 wotzjewiła.

Wosebje mustwa sylne wukony pokazuja

Donnerstag, 18. August 2016 geschrieben von:

Rio de Janeiro. Tón abo tamny němski sportowy zamołwity měješe do olympiskich hrow zawěsće brjušebolenje, dźěše-li wo šansy němskich wubrankow w mustwowych sportowych družinach. Wjacore wubranki njemóžachu so mjenujcy za lětuše olympiske hry w Brazilskej kwalifikować. Tak běchu na přikład hrajerjo wodobula, volleyballisća w hali, basketballisća abo žónske narodne mustwo w mjetańcy hižo na kwalifikaciskich turněrach zwrěšćili a móža nětko sportowy wjeršk jenož w telewiziji sćěhować. Změrowaca powěsć pak je, zo nimale wšitke kwalifikowane mustwa wo medalje wojuja.

Před gigantiskej kulisu, w stadionje při Copacabanje, stej beachvolleyballistce Laura Ludwig a Kira Walkenhorst tež w finalnej hrě domoródnej dwójce Agatha/Barbara bule jenož tak wokoło wušow smykałoj. Prěni žónski beachvolleyballowy porik Europy smě so tuž nětko olympiski dobyćer mjenować.

Wuslědki (18.08.16)

Donnerstag, 18. August 2016 geschrieben von:

Wokrjesna koparska liga, stafla II

Njeswačidło – Ralbicy II 6:3 (3:3)

ST 1922 Radwor – LSV Hory II 3:0 (3:0)

1. Módro-běli Njeswačidło 1 6  :  3 3

2. ST 1922 Radwor 1 3  :  0 3

3. Wojerowski FC II 1 4  :  2 3

4. ST Ćisk II 1 3  :  1 3

4. HZ Wulke Ždźary 1 3  :  1 3

6. Rakečanske ST II 1 2  :  0 3

7. ST Lubuš 1 2  :  2 1

7. HZ Łaz/Běły Chołmc 1 2  :  2 1

9. LSV Bluń  1 2  :  4 0

10. FSV Łuty 1 1  :  3 0

10. ST Nadrózna Hrabowka 1 1  :  3 0

12. Nowe Město n. Spr. II 1 0  :  2 0

13. Sokoł Ralbicy/Hórki II 1 3  :  6 0

14. LSV Hory II 1 0  :  3 0

„Budźemy dypki trjebać“

Mittwoch, 17. August 2016 geschrieben von:

Prěnje koparske mustwo SJ Chrósćicy hraje nětko w krajnej klasy. Prěnju winowatostnu partiju Chróšćenjo hižo mějachu, podležachu pak doma ST Hornjemu krajej Sprjewja z 1:3. Clemens Šmit je so z trenarjom a hrajerjom ­Pavelom ­Runtom rozmołwjał a so za wočakowanjemi kaž tež zaměrami nastupajo nowu sezonu prašał.

Knježe Runto, Waši chowancy maja prěnju dypkowu hru zady so, a njedźelu póńdźe w pokalnym kole do Hainsberga. Što na Chróšćanskich koparjow w hrajnej dobje hišće čaka?

P. Runt: Kaž w minjenej sezonje dyrbimy spytać dale z wjeselom při wěcy być – wšojedne hač na treningu abo w hrach. Za nas budźe potajkim wažne, zo sej dobru mjezsobnu klimu wobchowamy. To wšak běše tež recept, kotryž je nas na kóncu k wuspěšnemu mišterstwu a do pokalneho finala wjedł. Porno minjenej sezonje je koparski niwow nětko wězo hišće wyši. Dyrbimy so tuž wot nowa nastajić.

… do kotreho směra?

Hambüchen swoju karjeru ze złotom krónował

Mittwoch, 17. August 2016 geschrieben von:

Rio de Janeiro. Po bronzy 2008 w Pekingu a slěbru štyri lěta pozdźišo w Londonje móže so němski top-ćěłozwučowar Fabian Hambüchen wot wčerawšeho skónčnje olympiski dobyćer mjenować. Na swojim poslednim wulkim finalu je Hambüchen, kiž ma přimjeno „turnowaca tcha“, najspektaku­larniše zwučowanje wšitkich artistow na prěkušu pokazał, a to bjez zmylka. Z dobyćom je Hambüchen swoju meda­ljowu zběrku wudospołnił a je z wukonom samo brazilskich fanow zahorił.

Zo njeje to runjewon lochko, temperamentny domoródny přiwisk za sebje zdobyć, nazhoni francoski skakar z tyčku a dobyćer slěborneje medalje Renaud Lavillenie.­ Sportowc přirunowaše zadźerženje publikuma na drastiske wašnje ze šćuwanjom přećiwo čornemu sportowcej Jesse Owensej na olympiadźe 1936. Tež w połfinalnej hrě němskeju beachvolleyballistkow Ludwig a Walkenhorst su jej přiwisnicy wuhwizdali. Z koncentrowanym wukonom pak porazy Hamburgska dwójka konkurentce z Brazil­skeje po dwěmaj sadźbach w runje 38 mjeńšinach.

Wuslědki (17.08.16)

Mittwoch, 17. August 2016 geschrieben von:

Regionalna koparska liga

Berlinski AK – Meuselwitz 1:0 (1:0)

Neugersdorf – Lok Lipsk 1:2 (1:1)

Fürstenwalde – Budissa Budyšin 0:0 (0:0)

Luckenwalde – Schönberg 1:1 (1:0)

Hertha BSC II – BFC Dynamo 1:0 (0:0)

Neustrelitz – Auerbach 0:1 (0:1)

Nordhausen – RB Lipsk II 5:0 (0:0)

Energija Choćebuz – FC Viktoria 1:1 (1:1)

Jena – Babelsberg 033:0 (0:0)

1. Jena 4 8  :  0 12

2. Lok Lipsk 4 8  :  3 10

3. Nordhausen 4 9  :  2 9

4. BFC Dynamo 4 10  :  3 7

5. RB Lipsk II 4 5  :  5 7

6. Hertha BSC II 3 4  :  3 6

7. Babelsberg 03 4 7  :  8 6

8. Auerbach 4 4  :  6 6

9. FC Viktoria 3 5  :  2 5

10. Berlinski AK 4 3  :  5 5

11. Fürstenwalde 4 3  :  6 5

12. Schönberg 3 5  :  4 4

13. Energija Choćebuz 3 2  :  2 3

14. Neugersdorf 4 7  :  8 3

15. Meuselwitz 4 0  :  3 2

16. Budissa Budyšin 4 2  :  5 1

17. Neustrelitz 4 1  :  8 1

18. Luckenwalde 4 1  :  11 1

Anzeige