Koparski derby bjez zapala

Montag, 04. April 2016 geschrieben von:

Natwar Němske Pazlicy

– SJ Njebjelčicy 3:0 (2:0)

Zestawa hosći: Hahn – Kral, Deleńk, Pawlik, Hoelzel (46. Šołta), Haška (53. Hommel), Hanuza, Cyž, Hrjehor, Kubaš, Čornak (46. Ričel)

W derbyju susodow so Njebjelčanskim koparjam nimale ničo poradźiło njeje. Přez cyły čas pobrachowaštej jim trěbna koncentracija a zasakła bojownosć. Hosćićel pak měješe woboje. Tak dyrbjachu so Njebjelčenjo w spočatnych dwaceći mjeńšinach sylnym a spěšnym nadběham wobarać. Hakle po tym docpěchu nimale runowahu a wuhrachu sej po 25 mjeńšinach přez prawu stronu šansu. Čornak pak njezamó ju přetworić. Přez zmylk w srjedźnym polu po swójskim zamjeće trjebachu Němskopazli­čenjo dwě staciji a hižo steješe 1:0 (38.). A mjeńšinu do přestawki dyrbjachu hosćo dalše wrota přijimać.

Po dobyću zaso poražka

Montag, 04. April 2016 geschrieben von:

Viktoria 1889 Berlin

– Budissa Budyšin 2:1 (0:0)

Zestawa hosći: J. Jakubov – Patka, Klippel, Pfanne, Kral, Hausdorf, (73. Heineccius), Hoßmang, Rosendo, Salewski, Walther (66. A. Jakubov), Kunert

Po domjacym dobyću 3:2 přećiwo BFC Dynamu nadźiješe so Budissa Budyšin na wuspěšnu koparsku hru pola Viktorije Berlin. Tam pak pobrachowaštaj Chris Reher a Martin Kolan pjateje a dźesateje žołteje karty dla. Za to dósta Felix Kunert swoje prěnje zasadźenje w regionalnej lize­ za Budissu. Hosćićel njebě w dotalnych třoch partijach Budissu přewinyć zamóhł a běše lětsa hišće bjez poražki. Hosćo hrajachu na dobyće a mějachu do přestawki dobre móžnosće. Kunert, Salewski a Rosendo pak je njewužichu.

W druhim połčasu šmórny třělwa Hoßmanga snadnje nimo wrotow, ale šěsć mjeńšin po tym poradźi so Berlinjanam 1:0. Hižo w 59. min. pak Budissa wuruna. Rosendo posłuži Hoßmanga, kiž smokny bul ze zdalenosće 20 metrow do wrotow. Nětko mějachu hosćo šansu na dobyće. Konter pak wjedźeše k wo­spjetnemu nawjedowanju Viktorije (71.). Hač do wothwizdanja so Budyšenjo dale wo dypk prócowachu. Wša próca pak njebu mytowana.

ST Rakecy

– SJ Chrósćicy 1:1 (0:1)

Zestawa hosći: Králíček – Bětnar, Cyž, Šafář, Dórnik, Schulze, Kunze (66. M. Zahrodnik), Domaška, Dehn (77. Pöpel), Šmit (52. Młynk), Žur

Hižo njedźelu dopołdnja, při krasnym nalětnim wjedrje, nastupichu koparjo Chróšćanskeje SJ pola pjateho tabulki Rakečanskeho ST. Prawje do hry namakać pak bě woběmaj cyłkomaj chětro ćežko. Bul wjedźeše so nimale cyły čas wot jedneje šěsnatki k tamnej. Wulke móžnosće pak při tym njewuskočichu. Jeničce Dórnik měješe po dobrym solu přez lěwu stronu składnosć na noze. Třělwa Nowowješćana pak bě přesłaba. Na stronje hosćićela wuskočichu tež jenož njestrašne třělwy ze zdalenosće. Hakle krótko do połčasa posłuži Dórnik sobuhrajerja Žura wulkotnje z přihrawku do ruma. Žur běše kročel spěšniši hač škitar, běžeše hišće­ z bulom tři kročele a suny jón nimo­ wrotarja k 0:1 do saka (41.).

Widźał, słyšał, napisał (04.04.16)

Montag, 04. April 2016 geschrieben von:

Awtor dźensa

Ludwig Zahrodnik

Njedawno sym wo tym čitał, zo su při sněhakowarskim lětanju hižo dźensa dalokosće nad 300 metrow móžne – teoretisce! Hladajo do sportowych stawiznow zwěsćich, zo bě před 80 lětami Awstričan Sepp Bradl na skakanišću w słowjenskej Planicy ze 101 metrom swětowy rekord docpěł. Kajke je to do dźensnišeho razantne wuwiće!

Mnozy so prašeja, hač budu „slěborne kłoki“ Mercedesa dale awtowe wubědźowanje formule 1 dominować, abo hač so Ferrarijej wokoło Vettela poradźi zastatk nachwatać. Mercedes bě hižo před 80 lětami nawjedowaca awtowa značka na swěće. Tak bě na přikład Hans Stuck w měrcu 1936 wjacore swětowe rekordy spěšnosće nastajił, a w aprylu samsneho lěta doby němski Rudolf Laracciola Wulke myto Monaca.

Kónc februara je Täve Schur 85. narodniny swjećił. Jeho wuspěchi w 1950tych lětach to předewšěm běchu, kotrež nas te­hdy zahorichu. Njezapomnite wostanu rozprawy Heinza Floriana Oertela wo měrowych jězbach. Schur je ju dwójce dobył a dwójce sta so tež ze swětowym mištrom. Za mnohich nadróžnych kolesowarjow je wón z přikładom.

Wuslědki (04.04.16)

Montag, 04. April 2016 geschrieben von:

Wokrjesna koparska wyša liga

Wachau – Bukecy4:1 (2:0)

Ćisk – Großröhrsdorf 3:0 (3:0)

Ralbicy/Hórki – Kumwałd 3:1 (0:0)

Hory – Łuty3:0 (1:0)

Rakecy – Chrósćicy1:1 (0:1)

Ramnow – Póst Budyšin 0:4 (0:1)

Wjelećin – Kinspork2:0 (1:0)

1. Chrósćicy 24 57  : 20 57

2. Hory 24 60  : 24 46

3. Großröhrsdorf 24 63  : 38 46

4. Ralbicy/Hórki 23 58  : 24 44

5. Rakecy 24 48  : 37 39

6. Kumwałd 23 61  : 45 37

7. Póst Budyšin 24 52  : 46 34

8. Ćisk 24 50  : 48 34

9. Hnašecy 22 46  : 31 33

10. Ramnow  24 47  : 56 33

11. Połčnica 22 38  : 39 31

12. Kulow 23 41  : 39 25

13. Kinspork 24 43  : 48 23

14. Bukecy 23 30  : 62 20

Sport (01.04.16)

Freitag, 01. April 2016 geschrieben von:

Volleyballowej turněraj

09.04. 19:00 Nócny volleyball w Kulowje

14.04. 18:00 Witamy nalěćo w Ralbicach

Přizjewjenja dale móžne

Tež 2016 přewjedźe motocrossowy klub MC Jawora, sobustaw w ADAC, zaso tradiconelne treningowe lěhwo za dźěći. Termin je znowa 1. meja. Na nim wobdźělić smědźa so dźěći, kiž su 1. meje 2016 znajmjeńša pjeć lět a nic starše hač 14 lět. Wěste zakłady a nazhonjenja bychu­ dyrbjeli wobstać. Nowačkam chce MC Jawora w běhu lěta hišće zahłodny kurs poskićić. Štóž pak chce so za tre­ningowe lěhwo na prěnim dnju meje 2016 přizjewić, dyrbi na internetowej stronje Jaworskich motocrossowych pilotow přizjewjenski formular wupjelnić. Nimo toho je tam hišće formular za staršich. Za wudawki kazaja sej na dnju lěhwa wot kóždeho wobdźělnika 10 eurow. Dotal je połojca móžnych městnow wobsadźena.

Koparske dypkowe hry

Koparskej dypkowej hrě Ralbičanskeju cyłkow budźetej wuwzaćnje sobotu, dokelž je njedźelu w Ralbicach 1. swjate woprawjenje.

02.04. 13:00 Ralbicy/Hórki II – Šćeńca

02.04. 14:00 Biskopicy – Markranstädt

02.04. 15:00 Ralbicy/Hórki – Kumwałd

02.04. 15:00 Budissa II – Nowe Město

03.04. 11:00 Rakecy – Chrósćicy

03.04. 13:00 Radwor II – Mó.-běli Minakał

Hotuja so na přichodnu beachvolleyballowu ligu

Donnerstag, 31. März 2016 geschrieben von:

Loni wojowaše dźesać serbskich beachvolleyballowych dwójkow prěni raz wo krónu najlěpšeho serbskeho teama. Wot meje hač do septembra přewjedźechu teamy ze serbskich wjeskow a z Budy­šina hry najčasćišo w Róžeńće. A pospyt je so organizatorej Jurjej Bjeńšej derje poradźił. Bohu­žel so wšitke partije hač do kónca njewuhrachu, z čimž tež žadyn oficialny do­byćer prěnjeje serbskeje beachvol­leyballoweje ligi­ njeeksistuje. To je jara škoda. Clemens­ Šmit bě nět­ko wćipny, što budźe lětsa hinak a hdy serbske mustwa zaso w pěsku nastupja.

Jurjo, mnozy so w minjenych tydźenjach prašachu, kak lětsa poprawom z beachvolleyballowej ligu wupada?

J. Bjeńš: Wězo! Sym so hižo načakał a nadźijam so, zo nas wjedro bórze zaso do pěska wabi. Přichodne dny chcemy w Róžeńće beachvolleyballnišćo pomału ze zymskeho spara budźić, a spočatk meje so sezona nadźijomnje zahaji.

Kak móža so mustwa přizjewić?

Na kóncu hišće raz dobyli a přěhrali

Mittwoch, 30. März 2016 geschrieben von:

Volleyballistki ST Marijineje hwězdy su njepřijomny přećiwnik, praja přećiw­niske mustwa. Hrajny stil njehodźi so tak prawje přewidźeć. To pokazuja tež rezultaty minjenych třoch hrajnych dnjow. To wuwojowachu sej Marijine hwězdźički wosom dypkow, přiwšěm steja wone na předposlednim 8. městnje tabulki we wobwodnej­ lize.

ST Marijina hwězda – VfB Zhorjelc 3:1 (25:20, 18:25, 25:8, 25:18)

Poslednja wuspěšna hra sezony

Mittwoch, 30. März 2016 geschrieben von:

VfB Zhorjelc – Viktoria Worklecy 0:3 (24:26 21:25 23:25)

Za hosći nastupichu: Marko Brězan, Milan Budar, Jan Bětnar, Ludwig Eckert, Jurij Lipič, Marcel Rjelka a Šćěpan Wjeńka; poradźowar mustwa: Mato Eckert.

W Janskich Láznjach sněhakować wuknyli

Mittwoch, 30. März 2016 geschrieben von:

Mjeztym dźewjaty raz přebywachu holcy a hólcy Serbskeho gymnazija Budyšin w sněhakowarskim lěhwje w čěskich Janskich Láznjach. W Kyrkonošach wukmanichu so w alpinskim jězdźenju­ na wšelakich pistach Čorneje hory.

Anzeige

 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme, ze stejacym
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", cyrkwinski hudźbny direktor Friedemann Böhme dźakuje so sopranistce Romy Petrick
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", fararka Jadwiga Malinkowa dźakuje so dirigentej, cyrkwinskemu hudźbneho direktorej Friedemannej Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor, wotlěwa) a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod naw
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", serbski superintendent Jan Malink wita připosłucharjow
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Čerstwje pražane kołbasa derje słodźi.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa z "Podku" w stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
W swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zhromadna wječor na prěnim dnju
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop dr. Carsten Rentzing (naprawo) w rozmołwje z wobdźělnikami sobotu w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Skupina "Podka" z Drježdźan je wosadny swjedźeń na farskej zahrodce wobrubiła.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop Ewangelsko-lutherskeje krajneje cyrkwje Sakskeje dr. Carsten Rentzing (nalěwo) a serbski superintendent Jan Malink w rozmołwje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme ze stejacymi