Foto: SN/Maćij Bulank (22.04.16)

Freitag, 22. April 2016 geschrieben von:
Foto: SN/Maćij Bulank

Protyka (22.04.16)

Freitag, 22. April 2016 geschrieben von:

Pjatk 22.4. 19:00 Wotewrjenje wustajeńcy Iris Brankačkoweje a Sophije Natuškec w Kamjenskim Muzeju zapadneje Łužicy

  19:30 Koncert „Žadosć za dalinu IV“ w Lipšćanskej měšćanskej bibliotece

Sobotu 23.4. 10:00 Zahajenje dnjow Łužiskeje jězoriny w Hórnikečanskej Energijowej fabrice

  10:00 Wodźenje po Čornochołmčanskim Krabatowym młynje (tež 24.4.)

  10:00 Dźeń wotewrjenych duri Budyskeje wokrjesneje hudźbneje šule

  10:00 Wodźenje po Wochožanskim parku błudźenkow

  10:00 Wiki přirody w Stróži

  10:00 Lěsny dźeń w Pěskecach

  11:00 Nalětni swjedźeń na Ćiskowskim statoku

  11:00 Dźeń piwa w Kulowskej piwarni

  14:00 Wopomnjenske zarjadowanje za fararja Herberta Nowaka w Delnjoserbskim gymnaziju

  14:00 Wodźenje „Tradicije a ludowe wuměłstwo Serbow“ na Patokec statoku na Horach

  14:00 Dźeń wotewrjenych duri w Kamjenskej wotnožce Budyskeje wokrjesneje hudźbneje šule

  15:00 Ekskursija po Lipju w Pančicach-Kukowje

  15:00 Pućowanje po Delnjowujězdźanskim parku

  19:00 Koncert „Žadosć za dalinu IV“ w SLA

Njedźelu 24.4. 10:00 Swjatočna Boža mša k 300lětnemu jubilejej w Sulšečanskej kapałce

Rozhłós (22.04.16)

Freitag, 22. April 2016 geschrieben von:

Njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim z přehladom powěsćow tydźenja

11:20 30 lět katastrofa w Černobylu

11:45 300. jubilej Sulšečanskeje kapałki

12:00 Nabožne wusyłanje

(Hans Friedrich Fischer)

po tym Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo mjezynarodnym dnju knihow

13:00 Delnjoserbska literatura

13:30 Nabožne wusyłanje

 (Madlena Norbergowa)

po tym Zbožopřeća

Do kina (21.04.16)

Donnerstag, 21. April 2016 geschrieben von:

21.4.– 27.4.2016 Budyski filmowy palast: The Boss: wšědnje 15:00 (nimo štw a srj), 17:00 a 19:15 | pj a so 22:15Rico, Oskar und der Diebstahlstein: nj 14:30 The First Avenger – Civil War w 3 D: srj 20:15 How to be Single: wšědnje 19:30 (nimo pó) | pj a so 22:00 The Jungle Book w 3 D: wšědnje 15:00 (nimo štw a srj), 17:30 a 20:00 | pj a so 22:15 The Huntsman & The Ice Queen w 3 D: wšědnje 19:45 (nimo srj) Batman v. Superman: pj a so 21:30 Zoomania: wšědnje 17:15 Zoomania w 3 D: wšědnje 14:45 (nimo štw, nj a srj) Kung Fu Panda 3: wšědnje 14:45 (nimo štw, pó a srj) | nj 12:30 Kung Fui Panda 3 w 3 D: nj 12:30 Der geilste Tag: wšědnje 17:00 (nimo pó) Bibi & Tina – Mädchen gegen Jungs: nj 12:30

Kino-ekstra: Wie Brüder im Wind: pó 14:45, 17:15 a 20:15 | nj 12:30

Wojerowski CineMotion:

The Jungle Book w 3 D: wšědnje 15:25, 17:40 a 20:00 | pj a so 22:25 The Jungle Book: wšědnje 15:15 | so a nj 13:05 How to be Single: wšědnje 17:30 (nimo srj) a 19:50 | pj a so 22:10 The Boss: wšědnje 14:05, 16:05 a 20:30 | pj a so 22:35 The Huntsman & The Ice Queen w 3 D: wšědnje 18:05 Gods of Egypt w 3 D: wšědnje 19:35 (nimo srj) Gods of Egypt: wšědnje 16:50 | pj a so 22:20 Zoomania w 3 D: pj a so 13:10 Zoo­mania: wšědnje 14:35 Bibi & Tina – Mädchen gegen Jungs: so a nj 12:15 Kung Fu Panda 3: so a nj 12:05 The First Avenger – Civil War w 3 D: srj 19:30 Am Ende ein Fest: srj 10:00 Süd­afrika: srj 17:30

Pokiwaj (20.04.16)

Mittwoch, 20. April 2016 geschrieben von:

Přednošuje w chorowni

Kamjenc. Boža ručka (Schlaganfall) steji w srjedźišću přednoška dr. Rüdigera Soukupa jutře, štwórtk, we 18.30 hodź. w foyeru Kamjenskeje chorownje maltezow swj. Jana. Nawodny wyši lěkar internistiskeje kliniki porěči wo symptomach, přičinach, diagnostice a wo móžnosćach terapije, hdyž je někoho boža ručka zajała.­ Nimo toho připosłucharjo zhonja, kak móžeš ze strowym zežiwjenjom riziko­ chorosće redukować.

Čita w bróžni

Rakecy. Domowinska skupina Komorow/Trupin/Rakecy a Rakečanska Bje­sada přeprošujetej pjatk, 22. apryla, w 16 hodź. na zarjadowanje do Rakečanskeje farskeje bróžnje. Tam čita spisowaćel Křesćan Krawc němsce a serbsce ze swojeho romana „Das Ende vom Paradies“.­ Po tym budźe móžno sej knihi awtora kupić a sej ju signować dać. Hižo wot 15.30 hodź. poskićuja kofej a tykanc. Zastup je darmotny.

Pokiwy (15.04.16)

Freitag, 15. April 2016 geschrieben von:

Dźeń Jurja Brězana

Čorny Chołmc. Składnostnje jeho 100. posmjertnych narodnin wotměje so njedźelu, 17. apryla, wot 15 hodź. w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje dźeń Jurja Brězana. Dźěći Čornochołmčanskeje pěstowarnje „Krabat“ program zahaja. Na to Brězan takrjec hišće raz swoju žiwjensku knihu wočini a w fiktiwnej rozmołwje z młodej holcu ze swojeho žiwjenja powěda. Dale budźe na programje wobdźělena Bischofec hudźbna a wuměłstwowa šula z Wojerec. Wšitcy zajimcy su wutrobnje přeprošeni.

Klasiske twórby zaklinča

Hodźij. Koncert Serbskeho ludoweho ansambla „Wobkuzłaca klasika“ dožiwja zajimcy njedźelu, 17. apryla, wot 17 hodź. w Hodźijskej cyrkwi. Orchester SLA a solistce poskića publikumej twórby baroka a klasiki kaž tež hudźbu 20. lětstotka z Italskeje, Awstriskeje a Łužicy. Zastupne lisćiki za dwanaće eurow dóstanjeće při wječornej kasy.

Předstaja knihu

Protyka (15.04.16)

Freitag, 15. April 2016 geschrieben von:

Sobotu 16.4. 14:00 Serbske popołdnjo w Hochožanskim hosćencu

  15:00 Dźěłarnička župy „Michał Hórnik“ wo hotowanju družki na Chróšćanskej farje

  19:00 Beneficny nalětni bal Domu biskopa Bena w Njeswačanskim hosćencu

  19:00 Drastowy bal składnostnje 25lětneho wobstaća towarstwa Pśeza w Škodowje

Njedźelu 17.4. 15:00 Dźeń Jurja Brězana w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje

  16:00 Předstajenje NSLDź „Jakni mužojo“ na Budyskim hłownym jewišću

  17:00 Koncert SLA „Wobkuzłaca klasika“ w Hodźijskej cyrkwi

  16:00 Předstajenje NSLDź „Jakni mužojo“ na Budyskim hłownym jewišću

  18:00 Zahajenje 51. Wojerowskich hudźbnych dnjow we „Łužiskej hali“

Wutoru 19.4. 9:30 Šulerski koncert SLA „Klinčace hudźbne stawi­zny“ w Rakečanskej Pawołskej šuli

  17:00 Wotewrjenje wustajeńcy z twórbami serbskich gymnaziastow w Budyskej měšćanskej bibliotece

Srjedu 20.4. 10:00 Šulerski koncert SLA „Wot dudow hač k tarakawje“ na žurli SLA

  15:00 Předstajenje knihi „Schlagwort wendisch“ w Bórkowskim „Steffens Geschichtsstübchen“

  19:00 Koncert z twórbami serbskich komponistow we wobłuku 51. Wojerowskich hudźbnych dnjow na Wojerowskim hrodźe

Rozhłós (15.04.16)

Freitag, 15. April 2016 geschrieben von:

Njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim z přehladom powěsćow

11:20 Moja zahrodka – zjimanje temoweho tydźenja

11:45 Wojerowske swjedźenske hudźbne dny

12:00 Nabožne wusyłanje

(Jan Malink)

po tym Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo drastowym balu towarstwa Pśěza

13:00 Koncert po hudźbnych přećach připosłucharjow

13:30 Nabožne wusyłanje

 (Bernd Pittkunings)

po tym Zbožopřeća

Do kina (14.04.16)

Donnerstag, 14. April 2016 geschrieben von:

14.4.– 20.4.2016 Budyski filmowy palast: The Jungle Book w 3 D: wšědnje 15:00 (nimo štw, pó a srj), 17:30 a 20:00 | pj a so 22:30 The Boss: srj 20:00 The Huntsman and the Ice Queen w 3 D: wšědnje 19:45 | pj a so 22:15 How to be Single: wšědnje 17:15 a 19:45 | pj a so 22:15 Eddie the Eagle: wšědnje 15:00 (nimo štw, pó a srj) Batman v. Superman: wšědnje 16:30 (nimo pó) | pj 21:45 Zoomania: wšědnje 17:15 | nj 12:30 Zoomania w 3 D: wšědnje 14:45 (nimo štw, pó a srj) Kung Fu Panda 3: wšědnje 14:30 (nimo štw, pó a srj) | nj 12:30 Kung Fu Panda 3 w 3 D: nj 12:45 Der geilste Tag: wšědnje 19:30 (nimo pó a srj) | so 20:00 Bibi & Tina – Mädchen gegen Jungs: nj 12:30

Kino-ekstra: The Big Short: pó 17:15 a 20:15

Wojerowski CineMotion:

The Jungle Book w 3 D: wšědnje 15:20, 17:40 a 20:00 | pj a so 22:25 The Jungle Book: wšědnje 15:15 | so a nj 13:05 How to be Single: wšědnje 17:30 a 19:50 | pj a so 22:15 Batman v. Superman: wšědnje 19:30 (nimo so a srj) The Huntsman and the Ice Queen w 3 D: wšědnje 20:05 The Huntsman and the Ice Queen: wšědnje 17:35 | so 22:35 Der geilste Tag: wšědnje 17:00 (nimo so a srj) The Boy: pj 22:30 Kung Fu Panda 3 w 3 D: so a nj 13:10 Kung Fu Panda 3: wšědnje 14:55 Zoomania w 3 D: wšědnje 15:10 Zoomania: so a nj 13:05 Das Tagebuch der Anne Frank: so 12:25 Dirty Grandpa: so 22:30 Bibi & Tina – Mädchen gegen Jungs: nj 12:40 10 Cloverfield Lane: pj 22:35 The Boss: srj 20:00 Freunde fürs Leben: srj 17:15

Dźěłarnička za lětaki

Mittwoch, 13. April 2016 geschrieben von:
Smječkecy. Domowina přeproša na dźěłarničku „#lětaki a #nalěpki quick and crazy“, kotraž wotměje so 15. a 22. apryla wot 17 do 21 hodź. w Smječkečanskim młodźinskim klubje. Pod nawodom Michała Cyža móža młodostni a dalši zajimcy z programom Photoshop lětak sami­ zestajeć a know how na tutym polu powjetšić abo skrućić. Ličaki steja k dispoziciji. Přizjewjenje za krótko rozsudźenych je hač do pjatka hišće móžne pola kubłanskeje referentki Rejzki Wałdźic pod: .

Anzeige

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019