Tilich překwapił

Freitag, 03. November 2017 geschrieben von:
Budyšin (SN). Tak kaž mnohich politikarjow po cyłej Sakskej je rozsud ministerskeho prezidenta Sakskeje Stanisława Tilicha­ (CDU), so wot decembra zastojnstwa wzdać, tež Serbow překwapił. 9. decembra chce wón swoju funkciju złožić. Jako naslědnika poruči Tilich Michaela Kretsch­mera, kiž je tuchwilu generalny sekretar CDU. Reakcije na Tilichowy překwapjacy rozsud a kotre konsekwency móhła změna na čole Sakskeje ewentualnje tež za Serbow měć, zhonja přihladowarjo jutře, 4. nowembra, w 11.45 hodź. w magacinje Wuhladko, w telewiziji MDR. Dalša tema wusyłanja rěka „Lipjo w nowym swětle“.

Protyka (03.11.17)

Freitag, 03. November 2017 geschrieben von:

Pjatk 3. do 5.11.  Poprjancowy swjedźeń w Połčnicy

  19:00 1. Njebjelčanska młodźinska kermuša z kemšemi, po tym reje w „Bjesadźe“

Sobotu 4. a 5.11.  Dnjej wotewrjeneje hornčernje pola Barchmannec w Bóšicach

  9:00 Wodźenje po recyclingowni w Drobach

  10:00 Hubertusowe jěchanje w Koćinje

  16:30 Nazymski koncert z chórom Meja na žurli Budyskeho Serbskeho domu

  18:00 Předstajenje Serbskeho ludoweho ansambla „Wobkuzłaca klasika“ w Hodźijskej cyrkwi

  18:00 Premjera komedije „Kurowa klinika ‚Wjesoła mysl‘“ lajskeje dźiwadłoweje skupiny Šunow-Konjecy w Šunowskej Fabrikskej hospodźe

  18:00 We wobłuku Budyskeje nakupowanskeje nocy Romantica předstaja w Röhrscheidtowej bašće SLA němy film „Cuzy ptak“

  19:00 Budyska nakupowanska nóc Romantica z modowej přehladku „Són z lódki“ z wuslědkami 1. dźěłarnički šića z módroćišćom w Serbskim domje(tež 20:30 hodź.)

  19:30 Serbski ludowy ansmbl předstaji na žurli domu rejohru „Kupa zabytych“

  19:30 Koncert cyłka „Piano Windtet“ na žurli Budyskeho Serbskeho muzeja

  20:00 Koncert ze skupinu Karussell w Slepjanskim SKC

Njedźelu 5.11. 11:00 17. běrnowy swjedźeń w Droždźiju

Rozhłós (03.11.17)

Freitag, 03. November 2017 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tónle tydźeń, mjez druhim wo Budyskej Romantice

11:20 Musica nova sorabica

11:45 Wo premjerje dźiwadłoweje skupiny Šunow-Konjecy

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Christoph Rummel)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo kermuši Choćebuskich a Žylowskich Domowinjanow

13:00 Koncert po hudźbnych přećach připosłucharjow

13:30 Nabožne wusyłanje

 (Christiana Piniekowa)

po tym zbožopřeća

Do kina (02.11.17)

Donnerstag, 02. November 2017 geschrieben von:

2.11.2017 – 8.11.2017 Budyski filmowy palast: Barbie – Die Magie der Delfine: nj 10:00 | so a nj 15:00 Pokémon: nj 17:00 | wu 20:00 Fack ju Göhte 3: wšědnje 14:00 (nimo štw a srj), 16:30, 18:00 a 19:30 | pj a so 22:45 Thor: Tag der Entscheidung w 3 D: wšědnje 14:30 – štw a srj), 17:15 a 20:00 | pj a so 22:45 Bad Moms 2: srj 19:45 Jigsaw: wšědnje 20:30 | pj a so 22:30 ES: štw, pj, so a nj 19:30 | pj a so 22:15 Cars 3 – Evolution: nj 12:15 | pj, pó a wu 15:15 My Little Pony: nj 13:00 Captain Underpants: nj 10:00 Vorwärts immer!: štw a srj 17:00 Bigfoot Junior: nj 12:45 Emoji: pj, so, nj a wu 15:00 Lego Ninjago: nj 12:15 Rock My Heart: nj 10:00 | pj a wu 17:00 Bullyparade: so 17:00 Ostwind 3 – Aufbruch na Ora: nj 10:15

Kino-ekstra: Der Stern von Indien: pó 14:30, 17:15 a 20:15

Wojerowski CineMotion: Thor: Tag der Entscheidung w 3 D: wšědnje 14:40, 17:20 a 20:00 | pj a so 22:45 Thor: Tag der Entscheidung: wšědnje 16:45 Bad Moms 2: srj 19:45 Barfuß in Paris: srj 18:00 Fack ju Göhte 3: wšědnje 14:30, 17:15, 18:00 (nimo srj), 19:30 (nimo srj) a 20:15 | so a nj 12:00 | pj a so 22:15 Der kleine Vampir: wšědnje 14:15 a 16:10 | so a nj 12:30 Der Schneemann: wšědnje 20:30 (nimo srj) | srj 19:45 American Assassin: pj a so 23:00 My Little Pony: so a nj 12:15 Rock My Heart: so a nj 12:15 Cars 3 – Evolution: wšědnje 14:20 ES: pj a so 22:50

Pokiwy (27.10.17)

Freitag, 27. Oktober 2017 geschrieben von:

Brigada předstaji program

Budyšin/Chrósćicy. Chór, rejwanska skupina a instrumentalisća 1. serbskeje kulturneje brigady přeprošeja wutrobnje na nazymski program sobotu, 28. oktobra, w 17 hodź. na žurlu Budyskeje piwarnje a njedźelu, 29. oktobra, w 15.30 hodź. na Chróšćansku Krawčikec žurlu. Wot 14.30 hodź. poskića kofej. Na wopytowarjow čaka po tym program spěwow a rejow kaž tež hudźenje na tradicionalnych serbskich instrumentach. Cyłkowny nawod změje Friedemann Böhme.

Lipa dwójce koncertuje

Haslow. Składnostnje 110lětneho wobstaća wuhotuje chór Lipa jutře w 19.30 hodź. wosebity nazymski koncert na Bizoldec žurli w Haslowje. Programej přizamknu so reje z kapału Con-takt. Samsny koncert předstaja Lipjenjo njedźelu, 5. nowembra, we Wojerowskim wobydlerskim centrumje, Kulturnej fabrice, na Piwarskej hasy 1.

Hosćo radlubje witani

29. oktobra so lětni čas skónči a stajimy časnik wot ranja w třoch na dwěmaj wo hodźinu wróćo. Po woprašowanju forsa je přestajenje za swójby z dźěćimi wužadanje. Foto: SN/Maćij Bulank

Protyka (27.10.17)

Freitag, 27. Oktober 2017 geschrieben von:

Pjatk 27. a 28.10.  Gospelowa dźěłarnička na Kulowskim Starym dwórnišću

 27. do 29.10.  Biblijowy kurs w Smochčanskim Domje biskopa Bena

  19:30 Spisowaćel Jurij Koch čita w gratowni Hórčanskeje wohnjoweje wobory z dopomnjenkow na swoje dźěćace a młodźinske lěta

  20:00 Reje za nad 30lětnych ze skupinu Jolly Jumper w Chróšćanskej „Jednoće“

Sobotu 28.10. 9:00 Fachowa konferenca Serbskeho šulskeho towarstwa „To smy přeco tak činili“ w Budyskim Serbskim domje

  17:00 Nazymski program 1. serbskeje kulturneje brigady na žurli Budyskeje piwarnje

  18:00 Gospelowy nyšpor w Kulowskej cyrkwi

  19:00 Koncert musica nova sorabica „KUZŁO WO DEŠĆ“ na žurli Budyskeho Serbskeho ludoweho ansambla

  19:00 Swjedźenske zarjadowanje k 20lětnemu wobstaću rejwanskeje skupiny Ćisk w tamnišim hosćencu „K zelenemu wěncej“

  19:30 Koncert k 110lětnemu wobstaću chóra Lipa na Bizoldec žurli w Haslowje – z rejemi

  21:00 Halloween-party w Chróšćanskej „Jednoće“

  21:00 Koncert ze skupinu Keimzeit we Wojerowskim wobydlerskim centrumje

Njedźelu 29.10. 10:00 Radworske přezpólne wubědźowanje

  15:30 Nazymski koncert ze žónskej skupinu Rowniske glosy w Radworskim hosćencu „Meja“

Rozhłós (27.10.17)

Freitag, 27. Oktober 2017 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Přehlad powěsćow tydźenja

11:20 3. koncert Musica nova sorabica

11:45 Wo koncerće k 110lětnemu wobstaću chóra Lipa

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Tomaš Dawidowski)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo jubilejnym insti­tut­nym dnju składnostnje 25lětneho wobstaća Serbskeho in­stituta

13:00 Tematiske wusyłanje „Rěč a wěra“

13:30 Nabožne wusyłanje

 (Hans-Christoph Schütt)

po tym zbožopřeća

Škody tež kónc tydźenja přizjewić

Donnerstag, 26. Oktober 2017 geschrieben von:
Budyšin (SN). Tež kónc tydźenja a swjate dny chce Budyski krajnoradny zarjad wotnětka zaručić, zo sej sobudźěłaćerjo na městnje škody wobhladaja, hdyž su wjelki wowcy abo druhi skót zakusali. Škody přizjewić móža wobydlerjo wotydźenja w krajnoradnym zarjedźe pod telefonowym čisłom 03591/ 5251 68 001, kónc tydźenja a swjate dny pak we Wojerowskej integrowanej regionalnej dispatcherni pod tel. čo. 03571/ 192 96, kaž krajnoradny zarjad zdźěla.

Pokiwy (26.10.17)

Donnerstag, 26. Oktober 2017 geschrieben von:

Jurij Koch čita

Hórki. Na zhromadny wječor z rodźenym Hórčanom Jurjom Kochom přeproša wjesne towarstwo Při skale wšitkich zajimcow jutře, pjatk, w 19.30 hodź do rumnosćow wohnjowoborneje gratownje w Hórkach. Spisowaćel čita tam ze swojich dopomnjenkow na dźěćace a młodźinske­ lěta. Młody akordeonist Daniel Grunski čitanje wobrubi.

Z motorskim lěto po Africe

Njeswačidło. Multimedialny přednošk „Na dwěmaj kolesomaj po Africe“ dožiwja zajimcy sobotu, 28. oktobra, w 19 hodź. na žurli Njeswačanskeho hosćenca. Šwicar Martin Münch rozprawja wo swojej spektakularnej jězbje z motorskim po Africe. Wot Kapstadta jědźeše wón podłu wuchodneje kromy kontinenta hač do Kaira a dale přez Bliski wuchod do wuchodneje Europy a do Šwicarskeje. Zastup je darmotny, zarjadowar pak prosy wo pjenježny dar.

Kedźbu, pčołarjo!

Njeswačidło. Zajimawy přednošk wo dźěławosći z tak mjenowanymi dadant-kołćemi poskići Njeswačanska přirodoškitna stacija póndźelu, 30. oktobra, w 19 hodź. na žurli Njeswačanskeho hosćenca. Referent budźe Rolf Schülbe z Bad Schandauwa. Zastup płaći 2,50 eurow.

Anzeige