Pokiwy (26.01.17)

Donnerstag, 26. Januar 2017 geschrieben von:

Koncertuja w cyrkwi

Smječkecy. Lipšćanska hudźbna skupina ZwischenFall wuhotuje jutře, 27. januara, w 20 hodź. koncert w Smječkečanskej cyrkwi. Třo mužojo zhladuja hudźbnje na žiwjenje, na wěru a na cyrkej, raz cunjo a chutnje, raz ze smějatym wóčkom a na kabaretistiske wašnje. Skupina mjenuje swój stil poetry rock. Na wopytowarjow čaka potajkim poetiski a rockowy wječor w Božim domje. Zastup płaći sydom eurow, potuńšene pjeć eurow. Zastup­ je wot 19.30 hodź.

Wopominaja wopory

Wojerecy. Składnostnje wopominanskeho dnja za wopory nacionalsociali­zma namołwjatej město Wojerecy a měšćanski zwjazk wot nacionalsocializma přesćěhanych, wobdźělić so na wo- pom­njenskim zarjadowanju jutře, pjatk, w 13 hodź. při wopomnišću. Šulerjo Wyšeje šule „Při planetariju“ Wojerecy zarjadowanje sobu wuhotuja. Rěčnik budźe dr. Dieter Rostowski.

Kamjenc. Dalše wopominanje budźe tohorunja jutře w 15.30 hodź. Při Kamjenskim wopomnišću na róžku Póstowa hasa/Roberta Kochowe naměsto. Přeprošeni su mjez druhim zastupjerjo Kamjenskich wosadow a šulow.

Pokazaja nowu wustajeńcu

Do kina (26.01.17)

Donnerstag, 26. Januar 2017 geschrieben von:

26.1.2017–1.2.2017 Budyski filmowy palast: Resident Evil: The Final Chapter w 3 D: wšědnje 19:15 | pj a so 21:45 Kundschafter des Friedens: wšědnje 17:30 a 19:45 Mein Blind Date mit dem Leben: wšědnje 14:30 (nimo štw a srj), 17:00 a 19:30 Wendy: wšědnje 14:30 (nimo štw a srj) a 16:45 xXx – Die Rückkehr des Xander Cage w 3 D: wšědnje 20:00 (nimo pó) | pj a so 22:15 Ritter Rost 2: nj 12:30 Feuerwehrmann Sam: nj 12:45 The Great Wall: so 22:00 The Great Wall w 3 D: štw a nj 17:30 Assassin’s Creed: pj 22:00 Passengers: pj a so 22:00 Vier gegen die Bank: pj a wu 17:30 Rogue One: A Star Wars Story w 3 D: nj 12:15 Phantastische Tierwesen: nj 12:15 Willkommen bei den Hartmanns: so a srj 17:30 Vaiana: wšědnje 15:00 (nimo štw a srj) Sing: pj, so, nj a wu 15:00

Kino-ekstra: Hinter den Wolken:­ pó 14:30, 17:15 a 20:15

Wojerowski CineMotion: Resident Evil – The Final Chapter w 3 D: wšědnje 18:30 a 20:45 | pj a so 23:05 Kundschafter des Friedens: wšědnje 14:04, 16:05 a 20:35 | pj a so 22:40 Why him?: wšědnje 15:40 The Great Wall w 3 D: wšědnje 19:50 | pj a so 22:05 xXx – Die Rückkehr des Xander Cage w 3 D: wšědnje 18:00 (nimo srj) a 20:30 | so a nj 23:00 Plötzlich Papa: wšědnje 18:05 Wendy: wšědnje 13:40 a 16:30 | so a nj 11:45 Monster Trucks w 3 D: wšědnje 17:30 Monster Trucks: wšědnje 15:15 Ritter Rost 2: so a nj 12:10 Feuerwehrmann Sam: so a nj 12:35 Ballerina: so a nj 13:15 Vaiana: wšědnje 14:10 Sully: srj 18:00

Pokiw (25.01.17)

Mittwoch, 25. Januar 2017 geschrieben von:

Předstaja delnjoserbsku knihu

Budyšin. „Bóśon z Mósta“ rěka zběrka basnjow a hrónčkow Fryca Liba, kotruž předstaja jutře, 26. januara, w 19.30 hodź. w Budyskej Smolerjec kniharni. Libowe basnje jednaja wo domiznje, wo serb- stwje, wo lubosći a smjerći kaž tež wo dušinej zrudobje a radosći. Hižo za čas studija wobdźěleše so Libo na zetkanjach kružka młodych awtorow w Kole serbskich spisowaćelow. Na jutřišim před­stajenju knihi budźe wón sam přitomny. Wšitcy su wutrobnje přeprošeni.

Protyka (20.01.17)

Freitag, 20. Januar 2017 geschrieben von:

Pjatk 20.1. 19:00 Premjera ptačokwasneho programa SLA w Choćebuskim Delnjoserbskim gymnaziju

  19:45 Čitanski wječork z Lipšćanskej awtorku Aniku Mehner w Chróšćanskej putniskej hospodźe

Sobotu 21. a 22. 1.  Regionalne mišterstwa w nordiskim a alpinskim sněhakowanju kaž tež w biatlonje w Załomju

  10:00 Dźeń wotewrjenych duri na wyšej šuli Kulow

  18:30 Ptači kwas SLA w Hochozy

  19:30 Wosebity koncert k nowemu lětu w Budyskim Serbskim muzeju

  20:00 Započatk programa na jolka-swjedźenju w Nuknicy

Njedźelu 22.1. 10:00 Politiske rańše piwko na temu „Móc nowych medijow“ w Kamjenskim měšćanskim dźiwadle

  11:00 Narodninski swjedźeń za Lessinga w Kamjenskim měšćanskim dźiwadle

  16:00 Předstajenje „Jědźk a lěnjoch“ lajskeje dźiwadłoweje skupiny Kulowskeho Bratrowstwa pola Dinarjec­ w Nowoslicach (wot 15 hodź. kofej)

  16:00 Wosebity koncert k nowemu lětu na Wojerowskim hrodźe

  16:00 Ptači kwas SLA w Nowej Niwje

  18:00 Dźakny koncert zwjazkarstwa Budyšin wostanje pisany ze skupinu Strom & Wasser w Budyskim zetkanišću TiK

  19:00 Nóc musicalow we Wojerowskej Łužiskej hali

Póndźelu 23.1. 10:00 Wodźenje po Budyskej měšćanskej bibliotece

Pokiwy (20.01.17)

Freitag, 20. Januar 2017 geschrieben von:

Na jolka-swjedźeń

Nuknica. „Egyptowska – Kleopatra a horcy pěsk“ rěka hesło lětušeho jolka-swjedźenja, na kotryž NuPraKo a wjesny klub Nuknica hosći do wsy přeprošatej. Swjedźeń wotměje so jutře, 21. januara, w Brězanec bróžni. Zastup budźe wot 18 hodź., program započnje so w 20 hodź. Po zwučenym wašnju přizamknje so wohnjostroj. K rejam piska skupina SerBeat. Wo napoje a dobroty ze swinjorězanja staraja so tohorunja hosći­ćeljo.

Dźeń wotewrjenych duri

Kulow. Jutře, 21. januara, wita Kulowska wyša šula „Korla Awgust Kocor“ šulerjow přichodneho 5. lětnika a jich staršich w času wot 10 do 13 hodź. na dźeń wotewrjenych duri. W 10 hodź. je witanje we wulkej hali, a to z mnohimi poskitkami šulerjow: wólnočasne zaběry, sport, hudźba a dohlad do wšelakich předmjetow. Po tym móža so starši ze swojimi dźěćimi po fachowych kabinetach šule rozhladować. Rady witaja w kubłanišću tež šulerjow, kotřiž chcedźa so na serbskej wučbje wobdźělić.

Wosebity koncert

Štóž chce sej něšto w Budyskej Serbskej kulturnej informaciji wobstarać, ma tele dny špatne wuhlady. Kaž zdźěli za SKI zamołwita sobudźěłaćerka Załožby za serbski lud Michaela Mošowa na naprašowanje SN, wostanje SKI hač do 29. januara zawrjena. Přičina je nimo inwentury, kaž z informacije při durjach wuchadźa (hlej foto), choroba sobudźěłaćerjow. Tuchwilu ma jenička při­stajena inwenturu zmištrować, štož swój čas traje. 30. januara pak SKI w přizemju Budyskeho Serbskeho domu zaso wote­wru, rěka ze zarjada załožby. Foto: SN/Maćij Bulank

Rozhłós (20.01.17)

Freitag, 20. Januar 2017 geschrieben von:

njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim z powěsćemi tydźenja

11:20 Filmowc Toni Bruk

11:45 Hudźba k njedźeli

12:00 Nabožne wusyłanje

 (farar Tomaš Dawidowski)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin z powěsćemi a wo ptačokwasnym programje SLA „Dejmantne a druhe ptaški“

13:00 Tematiske wusyłanje: Do Pratyje 2017 hladane

13:30 Nabožne wusyłanje

 (Bernd Pittkunings)

po tym gratulacije

Wo gymnaziju w RBB

Freitag, 20. Januar 2017 geschrieben von:
Choćebuz (SN). Ćežišćo januarskeho delnjoserbskeho magacina Łužyca jutře w 13.30 hodź. w RBB budźe dźeń wote­wrjenych duri na Delnjoserbskim gymnaziju w Choćebuzu. Jedne z prašenjow je: „Kelko serbskeho šula znjese?“ W satiriskim přinošku domownika Šybalika póńdźe wo potajne kontakty do USA.

Do kina (19.01.17)

Donnerstag, 19. Januar 2017 geschrieben von:

19.1.2017–25.1.2017 Budyski filmowy palast: xXx – Die Rückkehr des Xander Cage w 3 D: wšědnje 17:00 a 19:30 (nimo so a srj) | so a srj 20:00 | pj 22:00 | so 22:30 Kundschafter des Friedens: so 18:00 Ritter Rost 2: wšědnje 16:00 | pj, so, nj a wu 14:00 | nj 12:15 Feuerwehrmann Sam: nj 12:45 Wendy: nj 15:00 Mein Blind Date mit dem Leben: srj 19:45 The Great Wall w 3 D: wšědnje 19:45 (nimo srj) | pj a so 22:15 Passengers: wšědnje 17:00 (nimo pó) a 19:30 (nimo pó) Vier gegen die Bank: wšědnje 20:30 | pj a so 22:30 Assassin’s Creed w 3 D­:­­ pj a so 22:00 Rogue One: A Star Wars Story w 3 D: wšědnje 17:00 (nimo so) Vaiana: pj, so, nj a wu 14:30 | nj 12:15 Phantastische Tierwesen: pj, so, nj a wu 14:15 Willkommen bei den Hartmanns: wšědnje 18:00 Sing: pj, so a wu 14:30 | nj 12:30

Kino-ekstra: Swiss Army Man:­ pó 17:15 a 20:15

Pokiwaj (18.01.17)

Mittwoch, 18. Januar 2017 geschrieben von:

Čita w hospodźe

Chrósćicy. Na čitanski wječor a bjesadu su zajimcy pjatk, 20. januara, w 19.45 hodź. do Chróšćanskeje putniskeje hospody přeprošeni. Tam čita Anika Meh­ner z Lipska ze swojeho němskorěčneho romana „Nimm meine Hand“. Awtorka wopisuje, kak jědnaćelětna Verena po smjerći maćerje a přebytku w dźěćacym domje puć wróćo do žiwjenja namaka. Sobotu, 21. januara, w 16 hodź. pokaza putniska mać Monika Gerdesowa dźěćom serbski trikowy film.

Wotewru durje gymnazija

Wojerec. Dźeń wotewrjenych duri změja zajutřišim, pjatk, na Wojerowskim Lessingowym gymnaziju. Wot 17 do 20.30 hodź. móža wuknjacy zakładnych šulow ze swojimi staršimi šulske kubłanišćo zbližić a wo wuknjenskich móžnosćach so wobhonić. Dale informuja zajimcow wo rěčnych, kulturnych a wólnočasnych poskitkach na gymnaziju.

Anzeige