Rozhłós (03.02.17)

Freitag, 03. Februar 2017 geschrieben von:

njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń

11:15 Moja melodija: Michał Cyž a jeho spěwy

11:55 „Dokelž je tak rjenje“ – do temoweho tydźenja

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Gerat Wornar)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo premjerje „Zrudneho princa“

13:00 Serbska rěč w Měškankec swójbje

13:30 Nabožne wusyłanje

 (Christina Kliemowa)

po tym zbožopřeća

Bliski rozsud

Freitag, 03. Februar 2017 geschrieben von:
Budyšin (SN). Energijowy koncern LEAG chce hač do lěća wo dalšim rozšěrjenju brunicowych jamow w Sakskej a Braniborskej rozsudźić. To zdźěli nawoda předsydstwa LEAG, Helmar Rendez. Z tym zwisuje dalše wotbagrowanje wsow a móžne přesydlenja wobydlerjow. Tučasnje čakaja tysacy ludźi w regionje na jasny signal ze strony předewzaća. Februarske­ wusyłanje hornjoserbskeho magacina Wuhladko sobotu, 4. februara w 11:45 hodź. w telewizijnym sćelaku MDR, předstaji plany noweho brunicoweho koncerna a reakcije z ludnosće. Dalša tema magacina je 25lětne wobstaće dźiwadłoweje skupiny Bratrowstwa.

Nory so hižo wjesela

Donnerstag, 02. Februar 2017 geschrieben von:
Serbske Pazlicy. Serbskopazličanske karnewalowe towarstwo bliži so wjerškej swojeje 47. sezony. Tohodla přeprošuje wone pod hesłom „Ničo njewostanje kaž je“ zhromadnje z princowskim porom Danielom II. a Bernadetu I. na wjacore zarjadowanja do Njebjelčanskeje „Bjesady“. Na sobotomaj, 18. a 25. februara wotmějetej so tam stajnje w 19.30 hodź. kapičkowej wječoraj. Dale wuhotuja 19. februara w 15 hodź. póstnicy za seniorow, štwórtk, 23. februara, w 19.30 hodź. žónske póstnicy, sobotu, 25. februara, w 14 hodź. dźěćace póstnicy a 27. februara w 19.30 hodź. woswjeća róžowu póndźelu. Zastupne lisćiki dóstanu zajimcy pola Hübenthalec (tel. 03578/ 303 505) wšědnje wot 17 hodź. a při wječornej kasy.

Do kina (02.02.17)

Donnerstag, 02. Februar 2017 geschrieben von:

2.2.2017–8.2.2017 Budyski filmowy palast: Split: wšědnje 19:15 (nimo srj) | srj 17:00 | pj a so 21:45 Fifty Shades of Grey: srj 19:45, 20:00 a 20:15 Tim Thaler oder Das verkaufte Lachen: wšědnje 17:00 | pj, so, nj a wu 14:45 Resident Evil: The Final Chapter w 3 D: pj a so 22:00 Kundschafter des Friedens: wšědnje 17:30 (nimo pó) a 19:45 (nimo pó a srj) | pó 17:15 a 19:30 Mein Blind Date mit dem Leben: wšědnje 17:00 (nimo srj) a 19:30 (nimo srj) | pj, so, nj a wu 14:30 xXx – Die Rückkehr des Xander Cage w 3 D: wšědnje 19:30 (nimo pó a srj) Wendy: wšědnje 17:15 (nimo pó) | pj, so, nj a wu 15:00 Assassin´s Creed: pj 22:00 Ritter Rost 2: nj 12:45 Feuerwehrmann Sam: nj 13:00 The Great Wall: so 22:00 Passengers: pj a so 22:00 Willkommen bei den Hartmanns: nj 12:30 Vaiana: pj, so,nj a wu 15:00 Sing: nj 12:30

Kino-ekstra: Frantz:­ pó 17:15 a 20:15

Pokiwy (01.02.17)

Mittwoch, 01. Februar 2017 geschrieben von:

Mobilnje do interneta

Wojerecy. Runočasnje k wotewrjenju Zusoweho kompjuteroweho muzeja na Bonhoefferowej móža pasanća nětko při tamnišim Domje Martina Luthera Kinga internet darmotnje wužiwać. Hladajo na Němski ewangelski cyrkwinski dźeń a na jubilej reformacije ewangelska cyrkej internetny přistup darmotnje poskića. Na tak mjenowanej „landing page“ dóstanje wužiwar najprjedy słowo k dnjej abo podobny impuls, wottam móže wón dale do „normalneho“ interneta, zdźěli fararka Antje Kruse-Michel.

Porěča wo pěstowarni

Chrósćicy. Nowa pěstowarnja „Chróšćan kołć“ budźe jedna z temow posedźenja Chróšćanskeje gmejnskeje rady jutře, štwórtk, w 20 hodź. w gmejnskej sydarni. Mjez druhim podadźa tam rozprawu wo lońšim wotličenju a wobzamknu wudawki k zarunanju gmejnskeho podźěla za lěto 2016. Dale předstaji zastupjer ENSO, kak chcedźa wjesne wobswětlenje na LED přestajić. Posedźenje je zjawne a zajimcy su wutrobnje witani.

Wo hospodarskim wuwiću

Pokiwy (31.01.17)

Dienstag, 31. Januar 2017 geschrieben von:

Přeprošuja kartyplacarjow

Salow. Swój lětuši turněr dwojohłójčki přewjedźe Salowska katolska krajna młodźina pjatk, 3. februara, w Salowskim kulturnym domje. Započatk budźe w 19 hodź. Organizatorojo nadźijeja so bohateho wobdźělenja.

Rěčna hodźina

Kamjenc. Čłonka Budyskeho wokrjesneho sejmika a předsydka Kamjenskeho měšćanskeho zwjazka Lěwicy Regina Schulz změje štwórtk, 2. februara, wot 15 hodź. rěčne hodźiny w swojim wobydlerskim běrowje na Zelenej hasy 1.

Hudźba za cyłu swójbu

Běła Woda. We wobłuku hornjołužiskeho dźěćaceho hudźbneho festiwala koncertuje pjatk, 3. februara, Bernd Pittkunings w Běłowodźanskej dźěłarni Telux na Dróze jednoty 2-24. Za dźěći w starobje třoch do dwanaće lět kaž tež za jich staršich předstaji wón spěwy k słuchanju, sobuspěwanju­ a sobučinjenju. Započatk je w 17 hodź. Zastup płaći za dźěći dwaj euraj, za dorosćenych tři eura.

Pokiwaj (30.01.17)

Montag, 30. Januar 2017 geschrieben von:

Diskutuja wo renće

Budyšin. Zjawny diskusijny forum pod hesłom „Chudy najebać dźěło – renta dyrbi k žiwjenju dosahać“ wotměje so jutře, wutoru, w 16 hodź. w Budyskim hotelu „Best Western Plus“. Tam porěči zastupowaca předsydka frakcije Lěwicy w zwjazkowym sejmje Sabine Zimmermann wo wuskutkach tuchwilneje hospodarskeje konjunktury na mzdowy niwow a z tym na rentu. Zajimcy su wutrobnje witani.

Wuchowarjo rěče so zetkaja

Budyšin. Z hosćom přichodneho zetkanja Budyskeho kluba wuchowarjow rěče budźe jutře, wutoru, w 19 hodź. w Budyskim hosćencu „Sprjewina pensija“ měšćanski pisar Albrecht Ludwig. Wón porěči wo přisłowach a rěčnych wobrotach. Zajimcy su witani, zastup je darmotny.

Pokiwy (27.01.17)

Freitag, 27. Januar 2017 geschrieben von:

Předstaja komediju

Worklecy. Dźiwadłowa skupina Bratrowstwa zahraje swoju komediju „Jědźk a lěnjoch“ jutře, 28. januara, w 16.30 hodź. we Worklečanskim hosćencu. Njedźelu, 5. februara, w samsnym času předstaja hru w Radworskim hosćencu „Meja“.­ We Worklecach zaruča zdobom simultany přełožk do němčiny.

Pola najchudšich był

Chrósćicy. Jan Nuk z Radworja je štyri tydźenje w južnoafriskim měsće Port Elizabeth přebywał. Wupomhał je tam na staciji misionarow, hdźež zbliži sej bědu najchudšich runje tak kaž někotrežkuli z jich žiwjenskich wašnjow. Jutře, sobotu, w 19.45 hodź. chce z wobrazami wo tym w Chróšćanskej putniskej hospodźe předno­šować. Hižo w 16 hodź. pokaza tam putniska mać Monika Gerdesowa najmłódšim trikowy­ film „Powědki wo soninje Amalce“.

Swjeća ptači kwas

Budyšink. Na swój ptačokwasny swjedźeń, njedźelu, 29. januara, w 15 hodź. přeproša Malešanska Witaj-pěstowarnja „K wódnemu mužej“ do Budissa-hale w Budyšinku. Kwasna hosćina je jara młoda a wjeselić móža so starši, dźědojo a wowki kaž tež přećeljo na pisany program ze spěwami, basnjemi a rejemi.

Pućowanje z młynkom

Cyganska reja słuša do wjerškow lětu­šeho jubilejneho ptačokwasneho programa Serbskeho ludoweho ansambla „Dejmantne a hinaše ptački“. Na nju móža so hižo wopytowarjo zarjadowanja dźensa wječor w Radworju, jutře w Slepom a njedźelu w Kulowje wjeselić. Jako hosća witaja po delnjołužiskej premjerje nětko tež w Hornjej Łužicy, Měrćina Weclicha. Foto: SN/M. Bulank

Protyka (27.01.17)

Freitag, 27. Januar 2017 geschrieben von:

Pjatk 27.1. 19:30 Ptači kwas SLA z rejemi w Radworskej „Slaviji“

Sobotu 28. do 29.1.  Regionalne wubědźowanje „Młodźina hudźi“ we Wojerowskej hudźbnej šuli a we Wojerowskim Lessingowym gymnaziju 

  9:00 Informaciski dźeń „Nawi přichoda“ w Budyskej statnej akademiji k powołanskej a studijnej orientaciji

  9:30 Zwjazkowe předsydstwo Domowiny w Choćebuzu

  10:00 Wotewrjenje kompjuteroweho muzeja na Wojerowskim Zusowym gymnaziju

  13:00 25. zapust w Strobicach

  13:00 121. zapust w Rogoznje

  14:00 Wólby rady starostow iniciatiwneje skupiny Serbski sejm na Wojerowskim hrodźe

  16:30 Dźiwadłowe předstajenje „Jědźk a lěnjoch“ lajskeje dźiwadłoweje skupiny Kulowskeho Bratrowstwa we Worklečanskim hosćencu

  19:30 Marko Grojlich čita z tekstow Korle Bohuwěra Šěcy w Hórskim hosćencu na Čornoboze

  19:45 Přednošk Jana Nuka „Pola najchudšich w Južnej Africe“ w Chróšćanskej putniskej hospodźe

Njedźelu 29.1. 10:00 Zymske pućowanje z Čornym młynkom po Čornym Chołmcu

  13:00 Zapust we Wjerbnje a Pśiłuce

  13:30 Zapust w Rubinje a Prjawozu

  15:00 Ptači kwas SLA w Kulowje

  15:00 Ptačokwany program Malešanskeje pěstowarnje w Budyšinku

Anzeige