Pokiwy (11.03.16)

Freitag, 11. März 2016 geschrieben von:

Prapremjera w klóštrje

Pančicy-Kukow. Lubowarjo duchow­neje hudźby a dalši zajimcy su jutře, 12. měrca, we 18 hodź. do klóšterskeje cyr­kwje w Pančicach-Kukowje na koncert přeprošeni. Tam zaklinči prapremjera „Stabat mater“ z pjera Budyskeho komponista a cyrkwinskeho hudźbnika Feliksa Brojera. Po zdaću prěni raz w hudźbnych stawiznach bu sławny tekst we wobsadce za basowe solo a husle zhudźbnjeny. Hudźić­ budu ansambl Chordo­phone z Budyšina a jako młody solist a spěwar student cyrkwinskeje hudźby Tom Kessler z Hamburga. Zastup je darmotny, při durjach­ budźe kolekta.

Mucica sacra w cyrkwi

Baćoń. Hudźba k póstnemu časej „Z lubosće mój Zbóžnik zemrje“ zaklinči njedźelu w 14 hodź. w Baćońskej cyrkwi. Nyšpor w rjedźe Musica sacra wuhotuja spěwni solisća a orchester SLA pod nawodom kapałneho mištra Gabriele Donà. Nimo­ twórbow Johanna Sebastiana Bacha a Josepha Haydna zanjesu woni tež kompozicije Jana Bulanka, Jana Pawoła Nagela a Detlefa Kobjele.

Achim Mič přednošuje

Kaž tydźenja we Wojerowskej Łužiskej hali móža lubowarjo debjenych jutrownych jejkow tež tónle kónc tydźenja na mnohich městnach ludowym wuměłcam při pisanjenju owalnych drohoćinkow přihladować. Mjez druhim debja je jutře wot 13 hodź. w Budyskim Serbskim muzeju. Tohorunja wobdźiwać móžeće filigrane wuměłstwo jutře na 19. Slepjanskich jutrownych wikach kaž tež póńdźelu, 14. měrca, wot 11 do 16 hodź. w Budyskej Serbskej kulturnej informaciji. Foto: Manfred Laduš

Protyka (11.03.16)

Freitag, 11. März 2016 geschrieben von:

Pjatk 11.03. 19:30 Jazzowy balet Serbskeho ludoweho ansambla „Što zwostanje?“ na žurli Budyskeho SLA

  19:30 Pokazka „Kamenz can dance“ w Kamjenskim měšćanskim dźiwadle

  20:00 „Nóc musicalow“ we Wojerowskej Łužiskej hali

Sobota 12. 03. 8:00 34. sokołski volleyballowy turněr wo pokal Domowiny w hali na Budyskim Třělnišću

  11:00 Zwjazkowe předsydstwo Domowiny w Budyskim Serbskim domje

  10:00 Dźěćaca uniwersita z Janom Cyžom pod hesłom „Fajeripl Mirosław“ we Wojerecach

  10:00 Sakski dźeń wotewrjeneje hornčernje w Bóšicach, Halštrowje, we Wěteńcy a druhdźe (tež 13. měrca)

  10:00 19. serbske jutrowne wiki w Slepjanskim SKC (tež 13. měrca)

  10:00 Wobydlerski forum „Připosłucharski trening“ w Budyskim Kamjentnym domje

  13:00 Ludowi wuměłcy debja jutrowne jejka w Budyskim Serbskim muzeju

  14:00 Zapust w Nowej Wsy

  15:00 Dźěćacy musical předstaji „Kuzło magije“ w Choćebuskim konserwatoriju (tež 13.měrca)

  16:00 Kickerowy turněr we Wotrowje

  18:00 Premjera „Stabat mater za basowe solo a smyčkarjow“ Feliksa Brojera w cyrkwi klóštra Marijineje hwězdy

  19:30 Komorny koncert w Budyskim Serbskim muzeju

  19:30 Premjera inscenacije „Jakni mužojo“ na hłownym jewišću Budyskeho NSLDź

Rozhłós (11.03.16)

Freitag, 11. März 2016 geschrieben von:

njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim wo sokołskim volleyballowym turněrje

11:20 Słuchohra: „Wopyt w psychiatriji“

11:45 Recensija k inscenaciji NSLDź „Jakni mužojo“

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Jan Malink)

 po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mj. dr. wo wubědźowanju­ młodych hudźbnych talentow

13:00 Portrety delnjoserbskich žonow

13:40 Nabožne słowo

 (Christina Kliemowa)

 po tym zbožopřeća 

Do kina (10.03.16)

Donnerstag, 10. März 2016 geschrieben von:

10.3.– 16.3.2016 Budyski filmowy palast: Der Spion und sein Bruder: wšědnje 16 hodź. (nimo srj) a 19:30 hodź. | srj 16:45 hodź. | pj a so 22:30 hodź. Die Bestimmung – Allegiant: wu 19:30 hodź. Zoomania w 3 D: wšědnje 17 a 19:45 hodź. | nj 12:15 hodź. | pj, so, nj a wu 14:30 hodź. | pj a so 22.15 hodź. Kung Fu Panda 3 w 3 D: nj 14:30 hodź. Das Tagebuch der Anne Frank: wšědnje 17 hodź. Das richtige Leben: nj 18 hodź. Der geilste Tag: wšědnje 16:45 hodź. (nimo štw a pó) a 19:15 hodź. (nimo štw) | štw 20:15 hodź. | pj 21:45 hodź. The Revenant – Der Rückkehrer: pj a so 21:45 hodź. Alvin und die Chipmunks – Road Chip: pj, so, nj a wu 14:30 hodź. Bibi & Tina – Mädchen gegen Jungs: pj, so a wu 14:30 hodź. Die wilden Kerle – Die Legende lebt: pj, so, nj a wu 14 hodź. Robinson Crusoe w 3 D: nj 12:30 hodź. Dirty Grandpa: wšědnje 18 hodź. (nimo nj a pó) Deadpool: pj, so, nj a wu 20:15 hodź. Gänsehaut: nj 12:15 hodź. The Hateful 8: so 21:30 hodź. Ich bin dann mal weg: nj 12 hodź.

Kino-ekstra: Carol: pó 17:15 a 20:15 hodź.

Wojerowski CineMotion:

Z wječornikom do cirkusa

Dienstag, 08. März 2016 geschrieben von:

Malešecy (SN/MWj). „Rewolucija manežoweho wuměłstwa“ rěka program, z kotrymž přijědźe cirkus William z Mün­cheberga, městačka wuchodnje Berlina, přichodne dny do Malešec. Na tamni­šim sportnišću při Hućinjanskej dróze natwarja swój wulki cirkusowy stan a w nim­ wot štwórtka hač do njedźele wjacore razy swoje pokazki prezentuja.

Cirkus „William“ zjednoća moderne kaž tež tradicionalne dźěle cirkusoweho wuměłstwa a kombinuje dresury zwě­rjatow z naročnymi artistiskimi poskićenjemi. Tak dožiwja wopytowarjo kumšty dźesać swětłych kamelow runje tak kaž swětłych a ćmowych konjow. Jedyn z wjerškow zwěrjećich pokazkow budźe prezentacija wulkich kóčkow, w kotrejž budu lawy a tigry zhromadnje w maneži widźeć. Ale tež artistisce ma cirkus „William“ někotre wosebitostki w programje, kotrež su samo jónkrótne w Němskej. Tak prezentuje Deniro Wille postoj na rukomaj (Handstand), a to na powjazu. Dale změja w programje smjertne koło, westernsku show a wězo klawna. Mjez wuhotowarjemi programa su tohorunja čěscy artisća.

Pokiwaj (08.03.16)

Dienstag, 08. März 2016 geschrieben von:

Róža Domašcyna čita

Lipsk. Zarjadowanje sakskeho towarstwa přełožowarjow „Die Fähre“ a Lipšćanskeho literarneho domu wotměje so jutře, srjedu, w 19.30 hodź. w Lipšćanskim Domje knihow (Gerichtsweg 28). Tam budźetej čitanje a rozmołwa z Róžu Domašcynej. Moderaciju změje Ralf Pannowitsch­. Zastup płaći tři eura, potuńšene dwaj euraj. Wšitcy su wutrobje witani.

Wustajeńca skedźbnja na Serbow

Zły Komorow. Dokelž Złokomorowska měšćanska rada jutře wo přistupje města k serbskemu sydlenskemu rumej wothłosuje, su so serbscy wobydlerjo wo to prócowali pokazać w swojim měsće wustajeńcu „Serbja we Łu­žicy“. Přehladka wo stawiznach, rěči, kulturje a nałožkach Serbow je widźeć hač do kónca měrca we wobydlerskim domje Serbska cyrkej (Badstr. 10), a to wot póndźele do pjatka stajnje wot 9 do 12 hodź., štwórtk wot 12 do 18 hodź. a sobotu wot 10 do 12 hodź.

Pokiwy (04.03.16)

Freitag, 04. März 2016 geschrieben von:

Rozmołwne koło w muzeju

Choćebuz. Serbski muzej w Choćebuzu přeproša zajimcow srjedu, 9. nalětnika, we 18 hodź. do noweho Choćebuskeho měšćanskeho muzeja na 57. serbske blido. Hesło rozmołwneho koła rěka: „Co som sobu dostała? Co dajom dalej?“ Hosćo budu Stefanie Krawcojc z Janšojc, Katrin­ Urbanskojc z Choćebuza a Karin Tšukowa z Dešna. Wone mjez druhim powědaja, kak bu serbska rěč w jich swójbje dale dawana.

Socialne poradźowanje

Budyšin. Štwórtk, 10. měrca, přeproša zapósłanc krajneho sejma a wokrjesneho sejmika Lěwicy a prawiznik Hajko Kozel na socialne poradźowanje w Budys­kim wobydlerskim běrowje. Zhromadnje z Gregorom Janikom, w socialnym prawje wosebje wobhonjenym prawiznikom, móže wón pomoc skićić nastupajo problemy, wosebje w socialnych prašenjach, zo hodźeli so rozrisać. To nastupa wosebje naležnosće Hartza IV. Poradźowanje započnje so w 14 hodź. w běrowje Lěwicy na Šulerskej 10 a hodźi so tež serbskorěčnje přewjesć. Wo přizjewjenje pod tel. čo. 03591-3189904 so prosy.

Serbske blido w stolicy

Delnjoserbski domizniski muzej Grodkowskeho hrodu wěnuje so lětsa tradicionalnemu a aktualnemu módro­ćišćej. Sobudźěłaćerka Anita Gruner wukonja tule­ poslednje přihoty za njedźelne wotewrjenje wustajeńcy. Přehladka, w kotrejž pokazuje 81lětna Wojerowčanka Barbara Zenker swoje najrjeńše eksponaty, budźe hač do 29. meje widźeć. Foto: Martina Arlt

Rozhłós (04.03.16)

Freitag, 04. März 2016 geschrieben von:

njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim wo hłownej wólbnej zhromadźiznje Maćicy Serbskeje

11:20 Smoler a jeho pěsnički

11:45 Swjedźenske zarjadowanje składnostnje 200. narodnin Jana Arnošta Smolerja

12:00 Nabožne wusyłanje

 (farar Hans-Friedrich Fischer)

 po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim z powěsćemi a wo projekće Serbskeho instituta

13:00 Tematiske wusyłanje: „Jan Arnošt Smoler 200 lět“

13:40 Nabožne słowo

 (Helmut Hupac)

 po tym zbožopřeća 

Anzeige

  • Serbska lajska dźiwadłowa skupina Šunow-Konjecy je swoju nowu komediju "Ludźo njedźiwaće so" 9. nowembra prapremjernje w Šunowskej Fabrikskej hospodźe předstajiła. tule namakaće někotre impresije z inscenacije. 

Tohorunja tón kónc tydźenja su w Ketl