Pokiwy (11.05.16)

Mittwoch, 11. Mai 2016 geschrieben von:

Wotewru wustajeńcu

Slepo. „Što zwostanje? – 90 lět přesydlenja we łužiskim brunicowym rewěrje“ rěka pućowanska wustajeńca Hórnikečanskeje energijoweje fabriki, kotruž wotewru pjatk, 13. meje, w 10 hodź. w Slepjanskim Serbskim kulturnym centrumje. Zawod do přehladki poda jeje awtor Robert Lorenc, hudźbne wobrubjenje přewozmje Michael Syrbe na klawěrje. Na přikładźe Bukojny, Čelnoho a Zagorja přehladka dokumentuje, kak su ludźo zhubjenje domizny začuwali, kotre slědy tychle wsow su dźensa hišće widźeć a kak běchu potrjechenych wotškódnili. Slepo je poslednja stacija wustajeńcy, kotraž budźe tam hač do 15. junija widźeć. Potom změje wona swoje trajne městno w Hórnikečanskej energijowej fabrice.

Předawaja lisćiki

Pokiwy (10.05.16)

Dienstag, 10. Mai 2016 geschrieben von:

Wo pokutnych křižach

Stróža. Bernhard Donke a Denis Henning přednošujetaj jutře, srjedu, w 19 hodź. w Stróžanskim Domje tysac hatow wo pokutnych křižach Hornjeje Łužicy. Připosłucharjo zhonja, kotry wuznam tele křiže mějachu, kotre potajnstwa so za nimi chowaja a kotre powědki su z nich nastali. Zastup płaći dwaj euraj, potuńšene jedyn euro.

Kak so prawje požadać

Budyšin. Prawe požadanje za studijne městno steji w srjedźišću informaciskeho zarjadowanja štwórtk w 16 hodź. w Budyskim powołanskim informa­ciskim centrumje na Nowosólskej. Předewšěm póńdźe wo požadanje a wuměnjenja za studij humaneje, zubneje a skótneje mediciny kaž tež farmacije.

Knižna premjera

Budyšin. „Serbske zajimy a statna mjeńšinowa politika w NDR“, edicija žórłow (1947 do 1961), rěka němska knižna premjera, kotraž wotměje so šwórtk, 12. meje, w 19.30 hodź. w Budyskej Smolerjec kniharni. Awtor Pětš Šurman je najwažniše akty a dokumenty wo wuwiću, nadawkach a fungowanju statneje mjeńšinoweje politiki napřećo Serbam zezběrał a wozjewił.

Městna swobodne

Pokiwy (06.05.16)

Freitag, 06. Mai 2016 geschrieben von:

Mejemjetanje ze SerBeat

Pančicy-Kukow. Dźensa zahaji so w Kukowje mejski swjedźeń. Po turněrje wjesnych mustwow w mega-kickeru su w 21 hodź. reje z DJjom Rabittom. Kofejpiću jutře přizamknje so w 16 hodź. mejemjetanje dźěći a młodźiny, wječor su reje z kapału SerBeat a DJjom Guidom. Nazwučowali su Kukowčenjo znowa program, kotryž chcedźa w 21 hodź. před­stajić. Njedźelu wot 11 hodź. zahudźa Chróšćanscy muzikanća k rańšemu piwku a w 14.30 hodź. předstaji so Smjerdźečanska rejwanska skupina. W 15.30 hodź. móža so hosćo na program Pančičanskeje pěstowarnje wjeselić.

Měnjenska bursa rostlin

Bjedrichecy. Mnohostronskosć w domjacych zahrodkach tworić, z nowymi družinami so zeznajomić a njetrjebawše rostliny z tajkimi a hinašimi eksotami wuměnjeć: To je 8. měnjenska bursa w Bjedrichecach (Friedersdorf). A tajku přewjedu jutře, sobotu, wot 14 do 17 hodź. w přirodoškitnej staciji njedaloko Łaza. Zajimcy su wutrobnje přeprošeni a móža tež sadźenki sobu přinjesć.

Putnikowanje starych a chorych

Za dobry tydźeń započnje so na Kamjenskej Pastwinej horje lětuša sezona. 14. a 15. meje předstaja so tam we wobłuku zhromadneje turneje „Rock-Legenden“ skupiny Karat, Puhdys a City a jich spěwarjo Claudius Dreilich, Dieter Birr a Toni Krahl (wotlěwa). Zastupne lisćiki su jenož hišće za 15. meju w poskitku a w znatych předpředawanišćach na předań. Foto: Ove Arscholl

Protyka (06.05.16)

Freitag, 06. Mai 2016 geschrieben von:

Pjatk 06. do 08.05.  Mejemjetanje w Pančicach-Kukowje

   23. měšćanski swjedźeń w Połčnicy

Sobotu 07. a 08.05.     13. hornčerske wiki w Halštrowje

  10:00 Dźeń wotewrjenych duri z wodźenjom po Ochranowskim ludowědnym muzeju

  10:00 Dźěłarnička „delikatesy z dźiwich zelow“ w Njeswačanskej přirodoškitnej staciji

  13:00 Dźeń wotewrjenych duri wohnjoweje wobory w Rakojdach

  13:00 Putnikowanje staršich a chorych ludźi ze serbskich wosadow do Róžanta

  14:00 Wěžowa akcija „Kun(s)TurmBunt“ – wodźenje po dźewjeć­ Budyskich wěžach

  14:00 Hašenske wubědźowanje wohnjowych woborow wo Halštrowski pokal w Debricach (Döbra)

  15:00 Koncert k dnjej maćerje ze skupinu Erbschleicher w Slepjanskim SKC

  15:00 Mejemjetanje we Łuze

  15:30 Mejemjetanje w Ćisku

  17:00 Mejemjetanje w Čornym Chołmcu

  17:00 Mejemjetanje w Blunju

  19:30 Předstajenje inscenacije „Jakni mužojo“ na hłownym jewišću NSLDź

  20:00 Korčmowy swjedźeń w Budyšinje

  20:00 Tokanske reje w Konjecach

Njedźelu 08.05. 9:00 Dźeń maćerje w Małowjelkowskim błudźišću

  14:00 Mejemjetanje w Koslowje z kapału Horjany

  14:30 Wotewrjenje sezony na klóšterskej zahrodźe w Pančicach-Kukowje

  15:00 Mejemjetanje w Radworju

  17:00 Mejski nyšpor TCM w Róžeńće

Rozhłós (06.05.16)

Freitag, 06. Mai 2016 geschrieben von:

njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tónle tydźeń, mjez druhim z přehladom powěsćow tydźenja

11:20 Hudźbne wusyłanje k 25. po­smjertninam Jurja Winarja

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Jan Malink)

po tym  Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo młodej serbskej maćeri z Choćebuza

13:00 Hudźbny postrow k dnjej maćerje

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Hartmut Leipner)

po tym  Zbožopřeća

„Nowy“ we Wuhladku

Freitag, 06. Mai 2016 geschrieben von:
Budyšin. Kak chce nowy direktor Załožby za serbski lud Jan Budar dźěło załožby a tamnych serbskich institucijow pozitiwnje wobwliwować, budźe jedna z temow přichodneho hornjoserbskeho te- lewizijneho magacina Wuhladko jutře, sobotu, w 11.30 hodź. na sćelaku MDR. Dale zaběraja so we wusyłanju z Ra­dworskim hrodom a z prašenjom, kak chce jeho wobsedźer kulturu w Radworju šěrić. Nimo toho je Wuhladko wowčerja wopytało a jeho při wšědnym nalětnim dźěle wobkedźbowało. Wusyłanje wo­spjetuja wutoru, 10. meje, w 5.50 hodź. na MDR a sobotu, 14. meje, w 13.30 hodź. na RBB.

Pokiwy (04.05.16)

Mittwoch, 04. Mai 2016 geschrieben von:

Nowa wustajeńca

Budyšin. „Zetkanja, kotrež jimaja“ rěka pućowanska wustajeńca, kotraž je wot dźensnišeho w Budyskej tachantskej cyrkwi­ widźeć. W njej wobswětluje so Via sacra w třikrajowym róžku Němska­Pólska-Čěska. ­Přehladka wostanje hač do 3. awgusta w Božim domje přistupna. Wopytowar zhoni w njej mjez druhim zajimawostki wo sławnymaj Žitawskimaj póstnymaj rubomaj.

Do kina pohladnyć

Wojerecy. Na dźeń wotewrjenych duri přeproša Wojerowske kino CineMotion jutře, štwórtk, wot 12 hodź. Po tym zo su dom minjene tydźenje wobšěrnje ponowili a přetwarili, chcedźa jón zajimcam nětko předstajić. Jutře płaća wšitke zastupne lisćiki za dorosćenych šěsć eurow, za dźěći pjeć eurow, ewentualnje z při­ražku za 3D-filmy.

Na kupje pozastać

Radwor. Na swojim jutřišim wulěće móhli mužojo, ale tež cyłe swójby při Radworskim kupowym haće pozastać. Tam zaklinči live-hudźba z Arekom Frogom a Elinu Sinisalo. Nimo toho poskića na kupje swoju tradicionalnu hrochowu poliwku, molowanski róžk za dźěći, šminkowanje a samopječeny tykanc.

Pokazaja film

Do kina (04.05.16)

Mittwoch, 04. Mai 2016 geschrieben von:

5.5.– 11.5.2016 Budyski filmowy palast: Bad Neighbors 2: wšědnje 15:00 (nimo pó a srj), 17:00 (nimo pó) a 19:15 | pó 17:15 | pj a so 22:30 Angry Birds: nj 16:45 Angry Birds w 3 D: nj 14:30 Rico, Oskar und der Diebstahlstein: wšědnje 14:45 (nimo pó a srj) a 16:45 (nimo nj) The First Avenger – Civil War w 3 D: wšědnje 14:30 (nimo pó a srj), 16:45 a 19:45 | pj a so 21:45 Wie Brüder im Wind: nj 12:30 The Boss: pj a so 21:45 How to be Single: wšědnje 19:15 (nimo štw a pó) Zoomania: nj 12:30 The Jungle Book w 3 D: wšědnje 14:30 (nimo nj, pó a srj), 17:15 a 19:30 (nimo pó) The Huntsman & The Ice Queen: pj a so 21:30 Der geilste Tag: štw 19:15 Kung Fu Panda 3: nj 12:30 Bibi & Tina: Mädchen gegen Jungs: nj 12:30

Kino-ekstra: Brooklyn – Eine Liebe zwischen zwei Welten: pó 17:15 a 20:15 | nj 12:30

Wojerowski CineMotion:

The First Avenger: Civil War w 3 D: wšědnje 14:30, 17:05 a 20:00 | pj a so 22:15 The First Avenger – Civil War: wšědnje 19:30 | so 22:25 Bad Neighbors 2: wšědnje 15:15, 17:40 a 20:05 | pj a so 23:00 Rico, Oskar und der Diebstahlstein: wšědnje 13:03 (nimo pó, wu a srj), 15:05 a 17:15 The Jungle Book w 3 D: wšědnje 17:35 (nimo srj) | pj a srj 19:50 The Jungle Book: wšědnje 14:50 (nimo nj) Gods of Egypt: pj a so 22:30 The Huntsman & The Ice Queen: štw, so, pó a wu 19:50 Zoomania: štw, pj, so a nj 13:00 Bibi & Tina: Mädchen gegen Jungs: štw, pj, so a nj 12:15 Kung Fu Panda 3: štw, pj, so a nj 12:50 Angry Birds: nj 15:00 Unsere Wildnis:srj 17:30

Pokiwy (29.04.16)

Freitag, 29. April 2016 geschrieben von:

Nalětnje rjedźenje při haće

Worklecy. Wobydlerjo Worklečanskeje gmejny su jutře, 30. apryla, w 9.30 hodź. k tradicionalnemu nalětnjemu rjedźenju při haće namołwjeni. Woni zetkaja so při lehnišću kołpjow. Gmejnski zwjazk CDU nadźija so bohateho wobdźělenja.

Ze smólnicami po wsy

Hodźij. Jutře přewjedu w Hodźiju – na swjedźenišću při młodźinskim klubje – zaso chodojtypalenje. Swjedźeń započnje so w 17 hodź. w stanje, hdźež chcedźa dźěći šminkować. Wot 19.30 hodź. poćahnu Hodźijčenjo a jich hosćo ze smólnicami po wsy, zo bychu z přewodom kapały wohnjoweje wobory po staru wjeru šli. „Nadobnu“ chcedźa po ćmičkanju na wul­kej hromadźe spalić. Wot 21 hodź. su reje z Passion Soundmachine.

Na jubilejny koncert Delanow

Anzeige