Rozhłós (19.02.16)

Freitag, 19. Februar 2016 geschrieben von:

njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim wo wikach jutrownych jejkow w Budyšinje

11:20 Wšědne njewšědnosće

11:45 Na pjerjodrěću w Šunowje

12:00 Nabožne wusyłanje

 (farar dr. Daniel Dzikiewicz)

 po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo ptačim kwasu w Žylowskim horće a wo delnjoserbskim projekće „Schlagwort Wendisch“

13:00 Pólske reje w Europje

13:40 Nabožne słowo

 (dr. Christiana Piniekowa)

 po tym gratulacije 

Do kina (18.02.16)

Donnerstag, 18. Februar 2016 geschrieben von:
18.2.2016–24.2.2016: Dirty Grandpa: wšědnje 16 hodź. (nimo nj a pó) a 20:30 hodź. | pj a so 22:45 hodź. Deadpool: wšědnje 18:15 hodź. (nimo pó) a 19:30 hodź. | pj a so 22:30 hodź. Die wilden Kerle – Die Legende lebt: wšědnje 14:45 (nimo pó a srj) a 16 hodź. Der geilste Tag: srj 19:45 hodź. Bibi & Tina – Mädchen gegen Jungs: wšědnje 14:30 (nimo pó a srj) a 17:00 hodź. Das brandneueTestament: pó 17:15 a 20:15 hodź. Alvin und die Chipmunks: Road Chip: wšědnje 14 hodź. (nimo pó a srj) | pj 17:00 hodź | nj 16:00 hodź. a wu 17:00 hodź. Robinson Crusoe: wšědnje 14:00 hodź. (nimo pó a srj) Robinson Crusoe w 3 D: štw, so, nj, pó a srj 17:00 hodź. Gänsehaut: wšědnje 18:15 hodź. Gänsehaut w 3 D nj 12:30 hodź. The Hateful 8: wšědnje 20:30 hodź. (nimo pó a srj) The Revenant – Der Rückkehrer: wšědnje 19:15 hodź. Ich bin dann mal weg: nj 12:00 hodź. Heidi: nj 12:15 hodź. Hilfe, ich hab meine Lehrerin geschrumpft: nj 12:00 hodź. Tschiller: Off Duty pj a so 22:00 hodź.

Pokiwy (17.02.16)

Mittwoch, 17. Februar 2016 geschrieben von:

Přednošk wo Sicilskej

Njeswačidło. Jutře, 18. februara, w 19 hodź. přednošuje Pětr Byrgarj z Drježdźan w ptakoškitnej staciji Njeswačanskeho parka. Referent pokaza wobrazy a wideja wo swojim pućowanju po wuchodźe Sicilskeje.

Nowa wustajeńca

Budyšin. „Pruhi, kruhi, třiróžki – Pisane serbske jutrowne jejka“ rěka nowa wustajeńca w Budyskim Serbskim mu­zeju. Pjatk, 19. februara, w 17 hodź. su zajimcy na wotewrjenje přeprošeni.

Seminar w agenturje

Budyšin. Agentura za dźěło w Budyšinje přeproša póndźelu, 22. februara, w 9 hodź. na krótkoseminar wo wjelestronskich móžnosćach online-portala „Jobbörse & co“. Zarjadowanje wotměje so na Nowosólskej dróze 2.

Pokiwy (12.02.16)

Freitag, 12. Februar 2016 geschrieben von:

Swjedźenske zarjadowanje

Chrósćicy. Předsydstwo Cyrila a Metoda přeprošuje wšitkich zajimowanych na swjedźenske zarjadowanje k 50. róčnicy wudaća Noweho zakonja jutře w 14 hodź. do Chrósćic na faru. Pod hesłom „Wot chlěba samoho njeje čłowjek žiwy“ stej mjez druhim přednoškaj předwidźanej, kotrejž změjetej fararjej Gerat Wornar a dr. Daniel Dzikiewicz.

Zapust w Slepjanskim SKC

Slepo. Serbski folklorny ansambl Slepo poskići hromadźe z hosćimi a towarstwami Slepjanskeje wosady jutře na žurli Serbskeho kulturneho centruma Slepo dalši zabawny slěd zarjadowanja „Nałožki – drasty – tradicije“. Přitomnaj budźetaj zaso Liza a Matej. Wonaj matej w swojim nowym domskim połnej ruce dźěła, hdźež pak wšo tak hładce njeběži. Nimo toho dyrbitaj z druhimi sčasom nalětni koncert přihotować.

Nazhonity putnik přednošuje

„Zawěšk horje!“ rěka njedźelu popołdnju w 16 hodź. w Lejnjanskim Kubicec hosćencu za lajskich dźiwadźelnikow Konječansko-Šunowskeje skupiny. Woni předstaja tam inscenaciju „Wumrěć njedawa ćeta“ w režiji Petry-Marije Bulankec Wenceloweje. Na jewišću dožiwiće w turbulentnym kruchu połnym humora nimo Reginy Kurjatoweje (ležo) tež młodu hrajerku Viktoriju Žurec, znateho Konječana Pawoła Jancu a Markusa Šołtu (wotlěwa). Serbske Nowiny přeja wjele wjesela. Foto: SN/Maćij Bulank

Protyka (12.02.16)

Freitag, 12. Februar 2016 geschrieben von:

Pjatk 12.02. 18:00 Přednošk dr. Susanny Hozyneje wo Janu Arnošće Smolerju we Łazowskim Domje Zejlerja a Smo­lerja

Sobotu 13.02. 11:00 Wodźenje w Budyskim měšćanskim muzeju po wu­stajeńcy wo srjedźowěku

  13:00 120. zapust w Rogoznje

  18:00 Zapustowy program folklorneho ansambla Slepo na žurli Slepjan­skeho SKC

  19:30 Chinski narodny cirkus we Wojerowskej Łužiskej hali

  20:00 Koncert z ost & front & herzparasit w Dźěžnikečanskej Kotołni

Njedźelu 14.02. 13:00 Zapust w Turjeju, Žylowje a Popojcach

  15:00 Wotewrjenje wosebiteje wustajeńcy „Leipziger Eierlei“ Kerstin Bischereit w Slepjanskim SKC

  15:00 Akciski dźeń za cyłu swójbu wo srjedźowěku w Kamjenskim Muzeju zapadneje Łužicy

  16:00 Předstajenje dźiwadłoweje skupiny Konjecy-Šunow „Wumrěć njedawa ćeta“ w Lejnje

  16:00 Program z kabaretistom Uwe Steimle na žurli Kamjen­skeho hotela „Město Drježdźany“

  17:30 Koncert z dujerskim orchestrom Lessingoweho města w Kamjenskim měšćanskim dźiwadle

  17:00 Program kabareta Pfeffermühle „Glaube, Liebe, Selbstanzeige“ w Budyskim Kamjentnym domje

Póndźelu 15.2. 8:30 Prózdninska zaběra Rěčneho centruma WITAJ w Hornim Hajnku w domje Jurja Brězana

Rozhłós (12.02.16)

Freitag, 12. Februar 2016 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez dru-        him wo zapustowym progra-  mje folklorneho ansambla Sle-  po w Slepom

11:20 Europeada woła

11:45 Jutrowne jejka a trendy

12:00 Nabožne wusyłanje

 (farar Christoph Rummel)

po tym Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo hłownej zhromadźi­znje Choćebuskeje Domowinskeje skupiny

13:00 Koncert po hudźbnych přećach připosłucharjow

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Cyril Pjech)

po tym Zbožopřeća 

Pokiwy (11.02.16)

Donnerstag, 11. Februar 2016 geschrieben von:

Přeprošuja do hosćenca

Hórki. Štóž chcył swojeho partnera njedźelu, 14. februara, na dnju Walentina, překwapić, móhł to z wopytom w Hórčanskim Młynkec hosćencu činić. Tam poskićuja lubosćiwje spřihotowane menije. Blido skazać móža zajimcy pod telefonowym čisłom 035796/ 96 290.

Přednošuje wo Smolerju

Łaz. Serbski wječor wuhotuje spěchowanske towarstwo Łazowskeho Doma Zejlerja a Smolerja jutře, 12. februara, we 18 hodź. Tam přednošuje dr. Susanne Hozyna ze Serbskeho instituta wo Janu Arnošće Smolerju, kotrež 200. narodniny w tymle lěće swjećimy. Z přednoškom wobdźěli so spěchowanske towarstwo na Smolerjowym lěće Domowiny, Ludoweho nakładnistwa Domowina a Maćicy Serbskeje.

50 lět Nowy zakoń

Chrósćicy. Towarstwo Cyrila a Metoda přeprošuje na swjedźenske zarjadowanje k 50. róčnicy Noweho zakonja sobotu, 13. februara, w 14 hodź. na Chróšćansku faru. Pod hesłom „Wot chlěba samoho njeje čłowjek žiwy“ přednošujetaj fararjej Gerat Wornar a dr. Daniel Dzikiewicz.

Do kina (11.02.16)

Donnerstag, 11. Februar 2016 geschrieben von:

11.2.2016–17.2.2016: Dirty Grandpa: wšědnje 14 hodź., 16 hodź. (nimo pó) a 19:30 hodź. | pó 16:45 hodź. | pj a so 23 hodź. Die Peanuts: wu 9:30 a 10 hodź. Deadpool: wšědnje 18 hodź. (nimo pó) a 20:30 hodź. | pó 18:15 hodź. | pj a so 22:45 hodź. Die wilden Kerle – Die Legende lebt: wšědnje 14:30 a 17 hodź. Gänsehaut: štw, so a srj 18:15 hodź. Gänsehaut w 3 D: pj, nj a wu 18:15 hodź. Tschiller: Off Duty: wšědnje 20:15 hodź. (nimo pó) | pj 22:30 hodź. Bibi & Tina – Mädchen gegen Jungs: wšědnje 14:30 a 16:45 hodź. (nimo pó a wu) | wu 9:45 hodź. Alvin und die Chipmunks: Road Chip: wšědnje 14 hodź. Robinson Crusoe: pj, nj a wu 16:15 hodź. Robinson Crusoe w 3 D: štw, so, pó a srj 16:15 hodź. The Hateful 8: wšědnje 19:15 hodź. (nimo nj a pó) The Revenent: nj a pó 19:15 hodź. | pj a so 21:45 hodź. Ich bin dann mal weg: nj 12 hodź. | wu 16:45 hodź. Die Peanuts w 3 D: nj 12 hodź. Heidi: nj 12:15 hodź. Hilfe, ich hab meine Lehrerin geschrumpft: nj 12:15 hodź. Unfriend: so 22:30 hodź.

Kino-ekstra: Ewige Jugend: pó 17:15 a 20:15 hodź.

Pokiwy (10.02.16)

Mittwoch, 10. Februar 2016 geschrieben von:

Serbske blido w stolicy

Berlin. Přichodne zetkanje za serbskim blidom w Berlinje budźe jutře, 11. februara, wot 16 hodź. w hosćencu „Einstein Kaffee“ na Friedrichowej 206. Hosćenc je direktnje pódla bywšeho hraničneho přechoda Checkpoint Charlie. Štóž ma lóšt a chwile so na měsačnych zetkanjach k hajenju maćeršćiny w cuzbje wobdźěleć, je stajnje lubje witany.

Socialne poradźowanje

Budyšin. Jutře, 11. februara, přeprosy zapósłanc Sakskeho krajneho sejma Hajko Kozel (Lěwica) na socialne poradźowanje do wobydlerskeho běrowa Lěwicy na Budyskej Šulerskej. Zhromadnje z prawiznikom Gregorom Janikom, kiž je w socialnym prawje wosebje wobhonjeny, pomha wón při rozrisanju problemow, kotrež so husto w socialnych prašenjach jewja. To nastupa wosebje naležnosće Hartza IV. Poradźowanje započnje so w 14 hodź. a hodźi so tež serbsce wjesć. Termin dojednać móža sej zajimcy pod telefonowym čisłom 03591/ 31 89 904.

Na přednošk wo wjelkach

Anzeige

  • Serbska lajska dźiwadłowa skupina Šunow-Konjecy je swoju nowu komediju "Ludźo njedźiwaće so" 9. nowembra prapremjernje w Šunowskej Fabrikskej hospodźe předstajiła. tule namakaće někotre impresije z inscenacije. 

Tohorunja tón kónc tydźenja su w Ketl