Protyka (08.01.16)

Freitag, 08. Januar 2016 geschrieben von:

Pjatk  8.1. 19:00 Nowolětny koncert SLA we Wjelećanskim hosćencu „Haus Bergland“

Sobotu   9.1. 10:00 Dźeń wotewrjenych duri na Wojerowskim ewangelskim gymnaziju Johanneum

  14:30 Hłowna zhromadźizna Wojerowskeho wuměłstwoweho towarstwa na hrodźe

  19:00 Lětny swjedźeń Bratrowstwa w Sulšečanskim kulturnym domje z premjeru dźiwadłoweje hry „Hdyž kokula woła“

Njedźelu 10.1. 14:30 Hodowny hudźbny koncert „Dźak a chwalba“ w Budyskej Marje-Marćinej cyrkwi

  17:00 Nowolětny koncert SLA we Wósporskej Třělerni

Póndźelu 11.1. 10:00 Wodźenje po Budyskej měšćanskej bibliotece

Wutoru 12.1. 9:30 Předstajenje NSLDź „Dźěći kralow“ w Radworskim Katolskim dźěćacym domje Alojs Andricki

Srjedu 13.1. 18:00 Wodźenje po wosebitej wustajeńcy nowonakupjenych twórbow w Budyskim Serbskim muzeju

  19:00 Přednošk Jurja Łušćanskeho w Budyskim Serbskim muzeju wo nazhonjenjach při zběranju

Štwórtk 14.1. 16:00 Serbske blido w Berlinskej kofejowni Einstein na Friedrichowej 206

  16:30 Posedźenje předsydstwa župy Delnja Łužica w Choćebuskim Serbskim domje

  18:30 Zhromadźizna zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe w Pančicach-Kukowje

Rozhłós (08.01.16)

Freitag, 08. Januar 2016 geschrieben von:

Njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń z přehladom powěsćow tydźenja

11:15 Zymske pućowanje

11:45 Premjera dźiwadłoweje hry Bratrowstwa „Hdyž kokula woła“ w Sulšecach

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Tomasz Dawidowski)

 po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 –

14:00 Njedźelny program za cyłu swójbu, mjez druhim z aktualnymi powěsćemi, z rozhłosowej woklapnicu za lěto 2015, z nabožnym wusyłanjom a ze zbožopřećemi

Suchy we Wuhladku

Freitag, 08. Januar 2016 geschrieben von:
Budyšin. Z archiwowymi wurězkami a z rozmołwu z Markom Suchym zhladuje hornjoserbski telewizijny magacin Wuhladko w swojim přichodnym wusyłanju jutře, sobotu, w 11.30 hodź. na nimale 24lětne skutkowanje dotalneho direktora Załožby za serbski lud. Nimo toho tam rozprawjeja, kak su spočatk decembra skupiny za lětušu koparsku europeadu w Južnym Tirolu wulosowali, a předstaja region, hdźež budu Serbja w juniju nadźijomnje wuspěšnje w sportowej misiji po puću. Dale póńdźe wo plany ze zašłeho lětstotka, po kotrychž měješe so město Wojerecy z politiskim a kulturnym srjedźišćom Serbow stać.

Do kina (07.01.16)

Donnerstag, 07. Januar 2016 geschrieben von:

7.1.2016–13.1.2016: Unfriend: wšědnje 19:45 hodź. (nimo pó) | pó 20:15 hodź. | pj a so 22:30 hodź. Hilfe, ich hab meine Lehrerin geschrumpft: pj, so, nj a wu 14 hodź. Gut zu Vögeln: za žony srj 19:45 hodź. Star Wars – Das Erwachen der Macht: pj, so, nj a wu 14 hodź. Ich bin dann mal weg: wšědnje 16:15 a 20:15 hodź. (nimo pó) Star Wars – Das Erwachen der Macht w 3 D: wšědnje 16:15 a 19:30 hodź. (nimo srj) | pj a so 22 hodź. Heidi: wšědnje 14:15 hodź. (nimo štw, pó a srj) | pj, nj a wu 17:15 hodź. | nj 12:15 hodź. Er ist wieder da: štw, so a srj 17:15 hodź. Die Peanuts: wšědnje 14:15 hodź. (nimo štw, pó a srj) Die Peanuts w 3 D: wšědnje 17 hodź. | nj 12:15 hodź. Bruder vor Luder: wšědnje 18:15 hodź. Joy – Alles außer gewöhnlich: wšědnje 19:15 hodź. | pj a so 22:30 hodź. Die Tribute von Panem – Mockingjay 2: so 22 hodź. Spectre: pj 22 hodź. Arlo & Spot w 3 D: nj 12 hodź. Der kleine Prinz: nj 12 hodź.

Kino-ekstra: Black Mass: pó 17:15 a 20:15 hodź.

Pokiwy (30.12.15)

Mittwoch, 30. Dezember 2015 geschrieben von:

Sinfonikarjo koncertuja

Wojerecy. Wosebity silwesterski koncert z Wojerowskim sinfoniskim or­chestrom tež lětsa zaso je, a to jutře w 17 hodź. we Łužiskej hali. Někotryžkuli w měsće nad Čornym Halštrowom abo we wokolinje rodźeny hudźbnik so składnostnje tohole koncerta zaso raz do Wojerec wróći.

Hudźbny nyšpor

Baćoń. „Do Božeje smilnosće so po­dać“ chcedźa so wěriwi na hudźbnym nyšporje silwester, štwórtk, w 19 hodź. w Baćońskej cyrkwi. Wo hudźbne wobrubjenje postara so chór přiwuznych młodych spěwarkow a spěwarjow wokoło Jadwigi Kaulfürstoweje z Pančic-Kukowa. Za parkowanje awtow přewostaji swójba Donatec swój twarski dwór.

Nowolětny koncert

Nowa lěkarska praksa

Mittwoch, 30. Dezember 2015 geschrieben von:

Wjazońca/Biskopicy (SN). We wobłuku medicinskeho zastaranskeho centruma Hornjołužiskich klinikow wotewru 6. januara we Wjazońčanskim lěkarskim domje nowu lěkarsku praksu za powšitkownu medicinu. Nawjedować budźe ju Michael Kößler, fachowy lěkar za nutřkownu medicinu.

W Biskopicach přewozmje praksu dr. med. Gabriele Kretschmer za schorjenja kože 4. januara Biskopičanski Hornjołužiski medicinski zastaranski centrum. Rěčne hodźiny budu tam póndźelu a srjedu wot 14 do 18.30 hodź. kaž tež wutoru a štwórtk wot 7 do 12.30 hodź.

„Das Gedächtnis der Stadt – Die Sammlung erzählt“ je prěnja wustajeńca Choćebuskeho měšćanskeho muzeja, kotraž stawizny sprjewineho města a Delnjeje Łužicy wotbłyšćuje. Wot wutory do pjatka je muzej wot 10 do 17 hodź. wotewrjeny, kónc tydźenja wot 13 do 17 hodź., silwester wostanje zawrjeny. Foto: Michael Helbig

Protyka (30.12.15)

Mittwoch, 30. Dezember 2015 geschrieben von:

Sylwester 31.12. 15:30 a 19:30 Nowolětny koncert w Budyskim SLA

  17:00 Silwesterski koncert ze Sinfoniskim orchestrom Wojerecy w tamnišej Łužiskej hali

  19:00 Silwesterski hudźbny nyšpor w Baćonju

  19:00 Wulki silwesterski swjedźeń na Jakubecec twjerdźiznje w Mortkowje

  19:00 Koncert z komornym orchestrom Concentus Vocum w Budyskej Michałskej cyrkwi

  21:00  Pišćelowy koncert w Kamjenskej Marinej cyrkwi z kantorom Michaelom Pöchu

  23:00 Silwesterski pišćelowy koncert na Silbermannowych pišćelach z Lucasom Pohlu w Chróstawje

Nowe lěto 01.01. 17:00 Nowolětny koncert z Nowej Łužiskej filharmoniju we Wojerowskej Łužiskej hali  

  21:00 Nowolětny hudźbny swjedźeń w Budyskej diskotece Shakespeare

Sobotu 02.01. 19:45 Gabi Nowottnick přednošuje w Chróšćanskej Gerdesec hospodźe wo putnikowanju w Šwicarskej

Njedźelu 03.01. 10:30 Hodowna pišćelowa hudźba w Budyskej tachantskej cyrkwi

  14:00 Hodowny koncert w Chróšćanskej wosadnicy

  15:00 Wulka operetowa gala w Budyskim NSLDź 

  16:00 Nowolětny koncert z Nowej Łužiskej filharmoniju w Nišćanskim wobydlerskim domje

  16:45 Hodowna pišćelowa hudźba w Budyskej MarjeMarćinej cyrkwi

Rozhłós (30.12.15)

Mittwoch, 30. Dezember 2015 geschrieben von:

Nowe lěto, hornjoserbsce

11:00 Powěsće, serwis a wjedro – silwesterske doškrabki, mjez druhim z Nowoslic

11:20 Ćěkancy a my – zhladowanje na lěto 2015

11:45 Z hudźbu do noweho lěta

12:00 Nabožne wusyłanje

 (farar Beno Jakubaš)

12:15  Kak su w Berlinje silwester swjećili

 delnjoserbsce

12:30

do 14:00 Nabožne słowo k dnjej

Serbski nowolětny koncert

Pohlad na serbski program w radiju

Njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim z přehladom powěsćow

11:20 Moja melodija: serbski muski kwartet PoŠtyrjoch

11:45 Hwězdni spěwarjo po puću

12:00 Nabožne wusyłanje

 (farar Christoph Rummel)

 Zbožopřeća

 delnjoserbsce

12:30 Přehlad powěsćow

13:00 Rozhłós zhladuje na lěto 2015

13:40 Nabožne wusyłanje

 Zbožopřeća

Do kina (30.12.15)

Mittwoch, 30. Dezember 2015 geschrieben von:

31.12.2015–6.1.2016: Ich bin dann mal weg: wšědnje 14 (nimo štw a srj), 16 (nimo štw), 19:30 (nimo štw, pj, pó a wu) | wšědnje 20:15 hodź. (nimo štw) | štw 12:45 hodź. Die Peanuts: wšědnje 14:15 hodź. (nimo štw a srj) | štw 15 hodź. Die Peanuts w 3 D: so a nje 12:15 hodź., wšědnje 17 hodź. (nimo štw) | štw 13 hodź. Joy – Alles außer gewöhnlich: wšědnje 19:15 hodź. (nimo štw) | pj a so 22 hodź. | štw 14:45 hodź. Star Wars: Das Erwachen der Macht w 3 D: wšědnje 14:15 (nimo štw a srj), 16:15 a 19:30 hodź. (nimo štw) | štw 14:45 hodź. | pj a so 22:30 hodź. Heidi: wšědnje 14:45 hodź. (nimo štw, pó a srj) | štw 15 hodź. | pj, nj a srj 17:15 hodź. Bruder vor Luder: so a nje 12 hodź. | wšědnje 18 hodź. (nimo štw) | štw 12:45 hodź. Er ist wieder da: pj a so 22:30 hodź. Arlo & Spot: štw 12:45 hodź. | so a wu 17:15 hodź. Arlo & Spot w 3 D: so a nje 12 hodź. Der kleine Prinz: so a nje 12:30 hodź. Spectre: wu 19:30 hodź. | pj 22:15 hodź. Die Tribute von Panem – Mo­ckingjay 2: pj 19:30 hodź. | so 22:15 hodź.

Kino-ekstra: A Royal Night Out – Ein königliches Vergnügen: pó 14:45, 17:15 a 20:15 hodź.

Anzeige