Wotpowědujo wustajeńcy „Am Rand der Gesellschaft. Barlach – Springer – Arimoto“ móža sej zajimcy w Muzeju Budy­šin klanko­dźiwadłowu hru „Kašpork pod mostom abo dźiw porjadniskeho zarjada“ wot a z Ulrichom Schollmeyerom 11. januara wobhla­dać abo sej wuměłca za wosebite předstajenje pod skazać. Foto: SN/Hanka Šěnec

Protyka (20.12.19)

Freitag, 20. Dezember 2019 geschrieben von:

Sobotu 21.12. 20:00 Rockowy spektakl w Chróšćanskej „Jednoće“

Njedźelu 22.12.   Adwentne wiki na Mortkowskej Jakubec twjerdźiznje

  16:00 Adwentny koncert z Guntherom Emmerlichom w Lubijskej Mikławšskej cyrkwi

  16:00 HC Schmidt čita w Slepjanskim Serbskim kulturnym centrumje najrjeńše ruske bajki

  19:00 Wolejbulowy turněr młodźinskeho towarstwa Pawk w Pančičansko-Kukowskej sportowni

Srjedu 25.12. 10:00 Delnjoserbske hodowne kemše w Choćebuskej Serbskej cyrkwi

Štwórtk 26.12. 14:30 Zjawne wodźenje po Wojerowskim Zusowym kompjuterowym muzeju

Pjatk 27.12. 10:00 Předstajenje klankodźiwadła „Kolebawki“ w Budyskim Dźiwadle na hrodźe

  10:00 Bursa nawrótnikow w Budyskim powołansko­šulskim centrumje

  17:00 Škotowy turněr w Nowej Wjesce

Sobotu 28.12. 13:00 Nowolětny wolejbulowy turněr w Pančicach-Kukowje

Rozhłós (20.12.19)

Freitag, 20. Dezember 2019 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim z powěsćemi a wo rockowym spektaklu w Chróšćanskej w „Jednoće“

11:20 Slepjanski adwent

11:45 Adwentne woknješko

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Hans-Friedrich Fischer)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30  Aktualny magacin mjez druhim k 75. narodninam serbskeho pedagogi Jura Gera

13:00 Projektowe dny w Serbskim muzeju (tematiske wusyłanje)

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Cyril Pjech)

Do kina (19.12.19)

Donnerstag, 19. Dezember 2019 geschrieben von:

19.–25.12.2019 Budyski filmowy palast:

Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers w 3D: wšědnje 13:00 (nimo wu), 16:15 (nimo wu) a 19:30 (nimo wu) | pj, so, nj a pó tež 22:45 | nj tež 9:45 a wu 10:45 a 13:45 Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers wšědnje 14:00 (nimo štw), 17:00 (nimo wu), 20:00 (nimo wu) a 23:00 (nimo štw, wu a srj) | nj tež 11:30 | pó tež 11:30 a 11:45 | wu 11:30 a 14:00 Der kleine Rabe Socke 3 – Suche nach dem verlorenen Schatz: wšědnje 15:00 (nimo štw) | nj tež 10:45, a 12:45 | pó tež 12:45 | wu tež 10:45 a 12:45 Die Eiskönigin 2: wšědnje 15:00 a 17:30 (nimo wu) | štw tež 10:30 | nj tež 9:30 a 11:45 | wu tež 11:45 Die Eiskönigin 2 w 3D: wšě­dnje 20:00 (nimo wu) | nj tež 10:00 a 12:30 | pó tež 12:30 | wu 12:30 Jumanji: The Next Level w 3D: pj, so, nj a pó 22:30 Jumanji: The Next Level wšědnje 14:45, 17:30 (nimo wu) a 20:15 (nimo wu) Das perfekte Geheimnis: wšědnje 17:45 (nimo wu, a srj) a 19:45 (nimo wu a srj) a 22:15 (nimo štw, wu a srj) Last Christmas: wšědnje 17:15 a 20:00 (nimo wu a srj) Maleficent – Mächte der Finsternis: wšědnje 14:45 (nimo srj) | nj tež 9:45 Der König der Löwen: nj, pó a wu 12:15 Shaun das Schaf – Der Film: UFO-Alarm: nj 9:30 Systemsprenger: pj, so, nj a pó 22:45 Joker: pj, so, nj a pó 22:45 Cats: srj 17:15 a 20:00 Als Hitler das rosa Kaninchen stahl: srj 14:30, 17:15 a 20:00

Přidatnje wotewrjena

Dienstag, 17. Dezember 2019 geschrieben von:
Budyšin. Za wšitkich, kotřiž nimaja hišće prawy dar za swojich lubych k hodam, je tónle pokiw. Budyska Smolerjec kniharnja změje hač do kónca lěta přidatnje wote­wrjene. Tak móžeće so tam sobotu, 21. decembra, wot 10 do 17 hodź., patoržicu wot 10 do 12 hodź. a silwester wot 10 do 13 hodź. za tej abo tamnej drohoćinku rozhladować. Wot 2. do 6. januara wostanje kniharnja inwentury dla zawrjena, wot 7. januara budźe zaso přistupna.

Pokiwy (13.12.19)

Freitag, 13. Dezember 2019 geschrieben von:

Wo zwiskach Serbow k Čecham

Chrósćicy. W rjedźe 9. kulturneje zymy póńdźe dźensa wječor w Chróšćanskej putniskej hospodźe wo zwiski mjez Serbami a Čechami. Wot 19.45 hodź. přednošuje tam dr. Lubina Malinkowa z Rakec na temu „Wo čěskich eksulantach a Serbach“. Zajimowani su tuž lubje witani­. Jutře, sobotu, přeproša putniska mać Monika Gerdesowa dźěći na dalše serbske dźěćace kino. Widźeć budźe trikowy film „Micka z Kocorkowa“. Započatk je w 16 hodź. Dalše informacije namakaće tež pod www.pilgerherberge­crostwitz.de.

Kamjenski spektakulum

Kamjenc. Na adwentne wiki wosebiteho razu sće tež lětsa zaso do Kamjenca přeprošeni. Tam wotměje so jutře a njedźelu 16. bajkojty adwentny spekta­kulum wokoło Kamjenskeje Słodarnje. Wiki su jutře kaž tež zajutřišim wot 14 do 23 hodź. wotewrjene.

Spominaja na wótčinca

Tež tónle kónc tydźenja je po wšej Łužicy znowa dosć móžnosćow, po adwentnych wikach so rozhladować a so dohodowneje atmo­sfery nasrěbać, kaž na přikład na Wojerowskich Teschenskich wikach. Wotměli su minjenu njedźelu tajke hižo w Muzeju pod hołym njebjom na Lědach, hdźež rjemjeslnicy swoju wušiknosć pokazowachu. Mjez nimi bě tež Martina Riedel z Lubnjowa. Wona zajimcam demonstrowaše, kak škleńčane hodowne kule runja jutrownym jejkam wóskuje. Foto: Andrea Wolff

Płastowka (13.12.19)

Freitag, 13. Dezember 2019 geschrieben von:
1 swěći so na hodownym štomje, 2 nic ranje, 3 nic chory, 4 jara rjana, 5 k hudźbje so pohibowacy, 6 serbski awtor (1934–1999), 7 pusćina w Africe, 8 grat za zahrodu, 9 prosy ludźi na kwas

Kniharnja wotewrjena

Freitag, 13. Dezember 2019 geschrieben von:
Budyšin. Sobotu, 14. decembra, je Smolerjec kniharnja wot 10 do 17 hodź. za wšěch zajimowanych kupcow wotewrjena. Komuž hišće hodowny dar pobrachuje, njech přińdźe do kniharnje a sej z bohateho poskitka něšto wupyta.

Protyka (13.12.19)

Freitag, 13. Dezember 2019 geschrieben von:

Pjatk 13. do 15.12.   Teschenske wiki we Wojerecach

Sobotu 14. a 15.12.   16. bajkojty adwentny spektakulum wokoło Kamjen­skeje Słodarnje; stajnje 14 do 23 hodź.

Sobotu 14.12. 9:00 Paslenje hodownych darikow za šulerki a šulerjow­ 6. do 8. lětnika we Worklečanskim Don Bosko­wym domje

  20:00 Adwentny koncert ze Sofiju Talvik & band we Wojerowskim Składźe čo. 1

Pjatk 20.12. 11:00 Hodowne spěwanje Kulowskeje zakładneje a wyšeje šule w Kulowskej katolskej cyrkwi

Sobotu 21.12.   Rockowy spektakl w Chróšćanskej „Jednoće“

  19:45 9. kulturna zyma: Přednošk prof. Gerda Gellißena „Na zapadźe putnikować – na Via regiji wot ukrain­skeje hranicy hač do Zhorjelca“ w Chróšćanskej putniskej hospodźe

Njedźelu 22.12.   Adwentne wiki na Mortkowskej Jakubec twjerdźiznje

  19:00 Wolejbulowy turněr młodźinskeho towarstwa Pawk w Pančičansko-Kukowskej sportowni

Anzeige