Do kina (15.11.18)

Donnerstag, 15. November 2018 geschrieben von:

15.11.–21.11.2018 Budyski filmowy palast:­ Phantastische Tierwesen 2: wšědnje 15:00 (nimo pó) Phantastische Tierwesen 2 w 3 D: wšědnje 16:30 a 19:30 | pj, so a wu 22:30 Bohemian Rhapsody: wšědnje 17:45 (nimo nj a pó) a 19:30 (nimo nj a pó) | pj, so a wu 22:30 Auf der Suche nach dem alten Tibet: nj 19:00 Der Nussknacker: wšědnje 14:00 (nimo nj a pó) | nj 14.15 Der Nusskna­cker w 3 D: wšědnje 17:00 (nimo nj) Der Vorname: wšědnje 18:00 (nimo nj) | nj 12:45 25 km/h: wšědnje 20:30 (nimo nj a pó) | pó 20:00 | pj, so a wu 22:15 Johnny English: wšědnje 20:00 (nimo pó) Die Unglaublichen 2: wšědnje 14:45 (nimo pó) Hotel Transsilvanien: nj a srj 12:00 Pettersson und Findus: nj a srj 12:45 Smallfoot: nj a srj 12:00 Klassentreffen 1.0: pj a wu 14.15 Ballon: štw, so a srj 14.15 Halloween: pj, so a wu 23:00

Kino-ekstra: Deine Juliet: nj 17:15 | pó 17:15 a 20:15

Wojerowski CineMotion:

Phantastische Tierwesen 2 w 3 D: wšědnje 20:00 | pj a so 22:15 Phantastische Tierwesen 2: wšědnje 15:00 a 17:00 | so a nj 12:50 Bohemian Rhapsody: wšědnje 17:15 a 19:45 | pj a so 22:30 Ballon: srj 17:30 Nur ein kleiner Gefallen: wšědnje 19:50 | pj a so 22:35 Der Nussknacker w 3 D: wšědnje 17:45 Der Nussknacker: wšědnje 14:45 | so a nj 12:30 25 km/h: wšědnje 20:05 Gänsehaut 2: wšědnje 15:30 Halloween: pj a so 22:45 Johnny English: wšědnje 15:20 Die Unglaublichen 2: so a nj 12:45 Klassentreffen 1.0: wšědnje 17:30 (nimo srj) Smallfoot: so a nj 12:40

Pokiwaj (14.11.18)

Mittwoch, 14. November 2018 geschrieben von:

Přednošuje na hrodźe

Worklecy. Na přednošk kapłana dr. Jensa Buliša přeprošuje jutře, štwórtk, Worklečanske towarstwo kapałki Maćerje Božeje. Po kemšach we 18.30 hodź. porěči dr. Buliš na žurli hrodu wo temje „Serbja, jich kral a kónc monarchije“. K tomu zaspěwa Marek Rjelka, kiž chce serbske ody za sakskeho krala a jeho swójbu znowa předstajić. Wšitcy zajimcy wutrobnje do Worklec přeprošeni.

Swójby pućuja

Malešecy. Serbske koło „Budyski kraj“ a Rěčny centrum WITAJ přeprošujetej serbske swójby a dalšich zajimowanych na pućowanje podłu hatow wokoło Malešec. Něhdźe pjeć kilometrow dołhe pućowanje je wuraznje wotewrjene za swójby z Witaj-dźěćimi, zo móhli so wone serbsce rozmołwjeć. Zajimcy zetkaja so sobotu, 17. nowembra, w 14.30 hodź. na nawsy w Malešecach. Po puću chcedźa z dźěćimi hry hrać a sposrědkuja wobdźělnikam zajimawosće wo Malešanskich Serbach. Po nawróće poskića kofej a poprjančki.

Pokiwy (09.11.18)

Freitag, 09. November 2018 geschrieben von:

Dopominaja na hrózbny podawk

Smochćicy. Při pomniku Cyrila a Metoda pola Smochćic chcedźa jutře, so­botu, w 14 hodź. wopomnjenski kamjeń ze šty­rjomi taflemi poswjećić. Serbsce, němsce, jendźelsce a hebrejsce je na nich wopisane, kak běchu nacionalsocialisća kolonu židowskich žonow ze Słoneje Boršće do Miłkec honili. Jedna ze žonow je při tym žiwjenje přisadźiła. Po­swje­ćenskemu nyšporej přizamknje so swa­čina w Smochčanskim Domje biskopa Bena.

Brigada dwójce koncertuje

Slepo/Bukecy. W rjedźe lětušich nazymskich koncertow wotmějetej so dalšej jutře, sobotu, w 17 hodź. w Slepjanskim Serbskim kulturnym centrumje a zajutřišim, njedźelu, w 16 hodź. w Bukecach. Wobaj wuhotuje 1. serbska kulturna brigada. Chór, muzikanća a rejwarjo předstaja pod nawodom Friedemanna Böhmy pisany program, wopřijacy spěwy wot Korle Awgusta Kocora hač k Beatlesam. W Bukecach poskića wot 15 hodź. kofej.

Pokaza cyklus wobrazow

Na finisaži wosebiteje wustajeńcy „Wo prěčenju rěkow – molerstwo a twórby na papjerje – Iris Brankačkowa“ w Muzeju Budyšin wužichu wopytowarjo njedźelu poslednju składnosć, sej přehladku w přitomnosći wuměłče wobhladać. Zdobom předstajištej Iris Brankačkowa a muzejownica Ophelia Hrjehorjowa katalog ekspozicije, kiž je wotnětka na předań. Foto: SN/Maćij Bulank

Křižowka (09.11.18)

Freitag, 09. November 2018 geschrieben von:

Wodorunje: 3 wón porjedźa wobuće, 5 špatny čłowjek, 6 norwegska stolica, 7 lud, 10 čorny ptak, 13 ćopły napoj w zymje, 14 chorosć dycha dla, 15 pomocny pačenski srědk

Padorunje: 1 zapal, 2 nócny wotpočink, 3 typ čěskich awtow, 4 rěka w Ruskej, 8 jutrownik, 9 nutř­kowny dźěl ćěła, 11 mać ćipkow, 12 zběhadło

Protyka (09.11.18)

Freitag, 09. November 2018 geschrieben von:

Pjatk 9.11. 18:00 Wopominanska straža při kopolaku Pawliny Krawcoweje we wobłuku 28. Choćebuskeho filmo­weho festiwala na Žandowskej hasy w Choćebu­zu

  18:00 Wotewrjenje fotoweje wustajeńcy Jana Zawadzkeho w Budyskim Kamjentnym domje

  18:00 Wotewrjenje wustajeńcy pawkow Wolfganga Kotise­ka w Slepjanskim Serbskim kulturnym centrumje (SKC)

  21:00 Ü30-party z kapału Jolly Jumper w Chróšćanskim Hórnikowym domje

Sobotu 10.11. 6:00 Safari po biosferowym rezerwaće Hornjołužiske hola a haty; zetkanje w Stróžanskim Domje tysac hatow

  9:00 Wodźenje po recyglingowej připrawje w Drobach

  14:00 Hornčerska dźěłarnička na Rěčičanskim Erlichtec dworje

  14:00 Přednošk prof. dr. Könitza (Uniwersita Lipsk) w Hodźijskim towarstwowym domje wo wuznamje městnych mjenow

  14:00 Poswjećenje wopomnjenskeho kamjenja při pom­niku swjateju Cyrila a Metoda k wopominanju na židowske wopory smjertneho pochoda ze Słoneje Boršće do Miłkec

  14:30 Serbske wosadne popołdnjo w Bukecach

  15:00 Přaza na Rownjanskim Njepilic statoku

  17:00 Nazymski koncert z chórom 1. serbskeje kulturneje brigady w Slepjanskim SKC

Rozhłós (09.11.18)

Freitag, 09. November 2018 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim­ wo mjezynarodnym rańšim piwku w Kulowje

11:20 Wšědne njewšědnosće

11:45 Mjezynarodne rańše piwko w Kulowje

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Daniel Dzikiewicz)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo Choćebuskim filmowym festiwalu

13:00 Hudźba a humor k 11.11.

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Till Wojtow)

po tym zbožopřeća

Do kina (08.11.18)

Donnerstag, 08. November 2018 geschrieben von:

8.11.–14.11.2018 Budyski filmowy palast:­ Phantastische Tierwesen 2: srj 14:30 Phantastische Tierwesen 2 w 3 D: srj 16:30 a 19:30 Coldplay: srj 20:00 25 km/h: wšědnje 17:15 (nimo nj a pó) a 20:00 (nimo pó a srj) Der Vorname: wšědnje 14.15 (nimo so a pó) a 19:00 Der Nussknacker: wšědnje 13:45 (nimo pó) Der Nussknacker w 3 D: wšědnje 15:45 (nimo srj) a 20:00 (nimo srj) | srj 16:30 | pj a so 23.15 Halloween: wšě­dnje 21:00 | pj a so 22:30 Johnny English­: wšědnje 18:00 (nimo srj) Die Unglaublichen 2: wšědnje 14:30 (nimo pó a srj) Pettersson und Findus: so 14:15 Klassentreffen 1.0: štw, pj, nj a wu 16:30 Ballon: so a pó 16:30 Smallfoot: nj 12:00 Hotel Transsilvanien: nj 11:45 Das schönste Mädchen der Welt: nj 12:15 The Nun: so 22:30 Venom: pj 22:30

Kino-ekstra: Don’t worry, Weglaufen geht nicht: nj 17:15 | pó 17:15 a 20:15

Wojerowski CineMotion:

Pokiwy (02.11.18)

Freitag, 02. November 2018 geschrieben von:

Na swójbne popołdnjo

Stróža. Župa „Jan Arnošt Smoler“ organizuje jutře, 3. nowembra, wot 14 do 17 hodź. nazymske swójbne zarjadowanje w Stróžanskim Domje tysac hatow. Přeprošene su swójby na dwurěčne čitanje, paslenje a interaktiwnu zabawu za dźěći. Wažnej stej při tym kontakt k staršim a wuměna wo dwurěčnym kubłanju dźě­ći. Towarstwo Radiška, Budyska župa a přirodoškitna stacija Wuchodna Hornja Łužica jako zarjadowarjo wjesela so na zajimawe popołdnjo.

Před domjacym publikumom

Budyšin. W rjedźe lětušich nazymskich koncertow wotměje so dalši jutře, sobotu, w 16.30 hodź. na žurli Budyskeho Serbskeho domu. Program wuhotuje chór Budyšin, kiž takrjec před domjacym publikumom koncertuje. Wšitcy lubowarjo serbskeje chóroweje hudźby su na pisany koncert přeprošeni.

Wustajeja znamki a kołki

Křižowka (02.11.18)

Freitag, 02. November 2018 geschrieben von:

Wodorunje: 1 brazilske wulkoměsto (skrót­š.), 3 domjace zwěrjo, 5 telewizijny system, 7 nic młodosć, 10 rozbucha­dło, 14 chorwatska kupa, 15 swjedźenska baseń, 16 awto jendźelsce

Padorunje: 1 Słowjan, 2 dźěd němsce, 3 palestinska organiza­cija, 4 Serbski kulturny archiw skrótš., 6 wubědźowanišćo, 8 rěka w Španiskej, 9 elektroniska jed­notka, 10 geografija, 11 družina papagajow, 12 abejcej, 13 powětr jendźelsce

Anzeige