Protyka (15.11.19)

Freitag, 15. November 2019 geschrieben von:

Pjatk 15.11. 18:00 „Ćišćanske wotewrjene wokno“ z Achimom Mičom­ w tamnišej wohnjowobornej gratowni

Sobotu 16.11. 14:30 Wosadne popołdnjo ze superintendentom Janom Malinkom w Bukecach

  18:00 1. kapičkowy wječor Kulowskeho karnewaloweho towarstwa w tamnišej wjacezaměrowej hali

  19:30 Kapičkowy wječor Serbskopazličanskeho karnewaloweho towarstwa z wólbami princowskeho pora w Njebjelčanskej „Bjesadźe“

  20:00 Kermušne reje w Radworskim hosćencu „Meja“

Njedźelu 17.11. 8:30 Kemše z Božim wotkazanjom w Poršicach

  16:00 Předstajenje gospeloweho oratorija „Prince of pea­ce“ w Budyskej Marje-Marćinej cyrkwi

Rozhłós (15.11.19)

Freitag, 15. November 2019 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez dru­him­ wo wólbach princowskeho pora Serbskopazličanskeho karnewaloweho towarstwa a wo wulo­sowanju europeady

11:20 Spominanje na Hinca Roja

12:00 Nabožne wusyłanje

 (farar Měrćin Deleńk)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo stawizniskim projekće Delnjoserbskeho gymnazija

13:00 Ducy po Slepjanskej kónčinje

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Dieter Schütt)

po tym gratulacije

Što serbskosć wučinja?

Freitag, 15. November 2019 geschrieben von:

Choćebuz. Mnozy w Delnjej Łužicy maja serbskosć za zhubjenu. Su pak tež ludźo, kotřiž namakaja w njej zwiski k swójskim stawiznam, k swójbje, po­wołanju abo cyle jednorje k domiznje. Samo, hdyž to jich bjezposrědnja do­mizna njeje­. Wobkedźbowanja wšědneho dnja, prašenje, što serbskosć wučinja a je bjez našeje rěče serbska identita móžna? Wo to­ dźe w filmje „Verlieren und Finden – Pušćiś a pśimjeś“ Romana Pernaka, kotryž­ pokazaja jutře, sobotu, w 13 hodź. w delnjoserbskim magacinje Łužyca te­lewizije RBB.

Wusyłanje wospjetuje sćelak MDR 23. nowembra w 11.45 hodź.

Do kina (14.11.19)

Donnerstag, 14. November 2019 geschrieben von:

14.11. – 20.11.2019 Budyski filmowy palast:

Maleficent – Mächte der Finsternis: wšědnje 17:00 a 19:45 (nimo srj) Der König der Löwen­: wšědnje 14:30 (nimo pó, wu a srj) Shaun das Schaf – Der Film: UFO-Alarm: nje a srj 12:30 | štw, pj, so a nj 14:45 | pó 14:30 A Toy Story: Alles hört auf kein Kommando: nj a srj 12:15 Angry Birds 2: nj a srj 12:30 ­Joker: wšědnje 19:45 (nimo pó) | pj, so a wu 22:15 Last Christmas: nj a srj 12:15 | wšědnje 14:30 (nimo wu), 17:15 (nimo srj) a 20:00 (nimo wu a srj) | pj, so a wu 22:30 ES: Kapitel 2: pj, so a wu 22:15 Das perfekte Geheimnis: wšědnje 14:30 (nimo wu a srj), 17:15 a 20:00 (nimo srj) | srj 14:45 a 19:45 | pj, so a wu 22:45 Die Eiskönigin 2: srj 14:30 a 17:00 Die Eiskönigin 2 w 3D: srj 15:00, 17:30 a 20:00 Systemsprenger: wšědnje 17:00 (nimo pó a srj)

Kino-ekstra: Late Night – Die Show ihres Lebens: pó 14:30, 17:15 a 20:15

Pokiwy (08.11.19)

Freitag, 08. November 2019 geschrieben von:

Dalekubłanje rěčnikow

Chrósćicy. Na Chróšćanskej farje přewjedu jutře, sobotu, wot 9 hodź. dale­kubłanje za wšěch, kotřiž w Serbskim rozhłosu nabožne słowo k dnjej rěča. Tak wotměja rěčne zwučowanja z logopedku, zwučowanja z mikrofonom kaž tež dźěło na tekstach, při čimž póńdźe wo spisanje, jadriwosć, žórła a dalše.

Kak štomy wurězować

Bjedrichecy. Štóž chce nawuknyć, kak ma štomy prawje wurězować, ma k tomu jutře wot 9 do 12 hodź. w Bjedrichečanskej (Friedersdorf) přirodoškitnej staciji přiležnosć. Lothar Halke z Nišćanskeho zahrodnistwa zajimcam w seminarje rozkładźe a pokaza, kotre profesionalne wurězowanske techniki su móžne.

Ze Serbskej reju rejwać

Njebjelčicy. Na Njebjelčanskej gmejnskej žurli wotměje so jutře wot 16 hodź. „dźeń rejwanskeje lipy“. Po přednošku prof. Andreasa Zehnsdorfa z Lipska wo tradiciji rejwanskeje lipy w srjedźnej Němskej, po diskusiji a kofejpiću chcedźa tam wot 17.30 hodź. zhromadnje rejwać. Skupina Serbska reja pokaza zajimcam wšelke serbske ludowe reje. Štóž chce, móže sej rady instrument sobu přinjesć a ze skupinu sobu hudźić.

„Der Zauberer der Smaragdenstadt“ po Alexanderu Wolkowje rěka bajkowa inscenacija NSLDź, kotraž wosebje dźěći dlěje hač dwě hodźinje wobkuzłuje. Přichodne předstajenje je srjedu, 20. nowembra, w 17 hodź. na hłownym jewišću. Lisćiki su jara požadane, wšako je wopyt inscenacije, kotruž hač do hód tež někotre razy dopołdnja předstajeja, mnohim hódny dar. Foto: Uwe Soeder

Płastowka (08.11.19)

Freitag, 08. November 2019 geschrieben von:
1 počas, 2 pječwo, 3 zeger, 4 ruska stolica, 5 drohotny płat, 6 swjaty dźeń Židow, 7 nic teorija, 8 wón drjewo­ wobdźěłuje, 9 ludowje: rěč bjez wobsaha, zmysła

Protyka (08.11.19)

Freitag, 08. November 2019 geschrieben von:

Pjatk 8. do 10.11.   4. němsko-čěske jazzowe zetkanje we Wojerecach

Pjatk 8.11. 19:30 Budyski jewišćowy bal 2019 na hłownym jewišću Budyskeho NSLDź

  19:30 Staršiski wječork k 4. fachowemu dnjej 2plus w Chróšćanskej „Jednoće“

Sobotu 9.11. 9:00 4. fachowy dźeń 2plus w Chróšćanskej „Jednoće“

  11:00 Hubertusowy nyšpor z wujěchanjom Kulow­skeho jěchanskeho towarstwa w Koćinje

  13:00 Dźěłarnička Serbskeho ewangelskeho towarstwa a Serbskeho wosadneho zwjazka na temu „Serbske­ wosadne dźěło – kak dale?“ na Budyskej Michał­skej farje

  14:00 Spominanske zarjadowanje na podawki 9. nowembra 1989 pod hesłom „Wěra, lubosć, rewo­lucija“ z předstajenjom šulerskeho dźiwadła „Změna w rjadowniskej stwě“

  15:00 11. přaza na Rownjanskim Njepilic statoku

  19:00 Ekumeniska nutrnosć a rozmołwa z časowymi swědkami składnostnje 30. róčnicy powalenja murje; w Kamjenskej Haninej cyrkwi

  19:30 Budyski jewišćowy bal 2019 na hłownym jewišću Budyskeho NSLDź

Njedźelu 10.11.   Wulke mjezynarodne rańše piwko w Kulowskej wjacezaměrowej hali

  9:30 Dwurěčne kermušne kemše z Božim wotkazanjom w Rakecach

Rozhłós (08.11.19)

Freitag, 08. November 2019 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim wo zarjadowanju rejwanskeje lipy w Njebjelčicach

11:20 30 lět po powalenju murje

11:45 Wo fachowym dnju 2plus w Chrósćicach

12:00 Nabožne wusyłanje

 (fararka Jadwiga Malinkowa)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo 29. filmowym festiwalu w Choćebuzu

13:00 1989 murja padnyła

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Dieter Schütt)

po tym gratulacije

Do kina (07.11.19)

Donnerstag, 07. November 2019 geschrieben von:

7.11. – 13.11.2019 Budyski filmowy palast:

Maleficent: wšědnje 16:45 (nimo pó) a 19:30 (nimo srj) Der König der Löwen­: wšědnje 14:30 (nimo pó a srj) Shaun das Schaf: wšědnje 14:45 (nimo pó a srj) | nj 12:30 A Toy Story: nj 12:15 Angry Birds 2: nj 12:30 Joker: wšědnje 17:00 a 19:30 (nimo pó a srj) | pj a so 22:15 Last Christmas: srj 19:45 a 20:15 ES: Kapitel 2: pj, so 22:00 Das perfekte Geheimnis: wšědnje 14:30 (nimo pó a srj), 17:15 a 20:00 | pj a so 22:45 | srj 19:30

Kino-ekstra: Leid und Herrlichkeit: pó 17:15 a 20:15

Anzeige