Protyka (12.06.20)

Freitag, 12. Juni 2020 geschrieben von:

Pjatk 12.6. 18:00 Lětni swjedźeń z dołhej nakupowanskej nocu w Kinsporku

  19:00 Wosebita hudźbno-literarna matineja „Moja dróha“­ Wojerowskeho wuměłstwoweho towarstwa­ na žurli Wojerowskeho hrodu

Sobotu 13. a 14.6.   Swjedźeń zahrodoweho wuměłstwa w Dešnjanskim Domizniskim muzeju

Sobotu 13.6. 14:00 Wotewrjenje wustajeńcy „kóskaty slěd“ rodźe­neje Budyšanki Karoline Schneider w Lipšćanskej galeriji b2

Njedźelu 14.6. 10:00 Swjatočne kemše na Serbskim ewangelskim cyrkwin­skim dnju we Wojerowskej Janskej cyrkwi

Póndźelu 15.6. 19:00 Wirtuelna poradźowanska hodźina Budyskeje hudźbneje šule

Wutoru 16.6. 10:00 Kurs wo prawym klepanju kosy w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje

Srjedu 17.6. 16:00 Měšćanska rada Budyšin

  17:00 Gmejnska rada Rakecy

Štwórtk 18.6. 18:30 Gmejnska rada Ralbicy-Róžant w Ralbičanskej šuli

Štwórtk 18.6. 19:30 Slepjanske kulturne lěćo: Kino w farskej bróžni

Pjatk 19.6. 17:30 Zwjazkowe předsydstwo Domowiny w Slepom

Njedźelu 21.6. 8:30 Prěnje swjate woprawjenje w Ralbicach

  10:00 Přirodowědne pućowanje k Europskim dnjam archeologije Kamjenskeho Muzeja zapadneje Łužicy na Kopšinjanske hrodźišćo (přizjewić so je trjeba!)

Pokiwy (12.06.20)

Freitag, 12. Juni 2020 geschrieben von:

Hudźbna prapremjera na hrodźe

Wojerecy. Na wosebitu hudźbno-literarnu matineju „Moja dróha“ přeproša dźensa, 12. junija, Wojerowske wuměłstwowe towarstwo. Helene Schmidt a Angela Potowski čitatej na hrodźe teksty spisowaćelki Brigitty Reimann. Jan Cyž z Budyšina, Elise Elvers z Berlina a Malte Hübner z Rostocka su hudźbne kruchi skomponowali, kotrež tam prěni raz přednjesu. Započatk je w 19 hodź.

Klankodźiwadło na zahrodźe

Budyšin. We wobłuku lětnjeho dźi­wa­dła NSLDź móža sej zajimcy jutře, sobo­tu, w 19.30 hodź. na dźiwadłowej zahro­dźe klankodźiwadło „Warten in Godow“ wobhladać. Njedźelu w 16 hodź. předstaja na samsnym městnje za swójby klankodźiwadło, bajku „Blidko, kryj so“.

Molerjo w zelowej zahrodce

Křižowka (12.06.20)

Freitag, 12. Juni 2020 geschrieben von:

Wodorunje: 3 hubjenstwo, 5 spěšnje, 6 spadk, 7 słowjanski kraj, 10 chemiski element, 13 francoski modowy car, 14 francoska stolica, 15 nic prědku

Padorunje: 1 rěka přez Mnichow, 2 družina žita, 3 serbski awtor, 4 delnjołužiska wjes z muzejom, 8 zjednoćenstwo, 9 ryby, 11 kołojězbne wubědźowanje po Italskej, 12 swětnišćowa organizacija USA

Rozhłós (12.06.20)

Freitag, 12. Juni 2020 geschrieben von:

njedźelu, hornjoserbsce

10:00 Kemše z Ewangelskeho cyrk­win­skeho dnja we Wojerecach

11:00 Łužica tutón tydźeń

11:20 Pućowanje po łužiskej jězorinje

12:00 Live z cyrkwinskeho dnja we Wojerecach

po tym Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim serbske kemše z cyrkwinskeho dnja we Wojerecach

13:00 Nowa serbska literatura

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Bernd Pittkunings)

po tym Zbožopřeća

Do kina (11.06.20)

Donnerstag, 11. Juni 2020 geschrieben von:

11.6.–17.6.2020

Budyski filmowy palast: BlacKk­Klansmann: nj 17:00 Mina & die Traum­zauberer: so a nj 15:15 Rettet den Zoo: wšědnje 17:00 (nimo nj) a 19:30 Lassie – Eine abenteuerliche Reise: wšědnje 17:30 | so a nj 15:15 Die Känguru-Chroniken: wšědnje 16:45 a 20:00 Narziss und Goldmund: wšědnje 16:45 Enkel für Anfänger: pj, nj a wu 20:00 Onward: Keine halben Sachen: wšědnje 17:30 | so a nj 15:30 Sonic the Hedgehog: wšědnje 17:45 | so a nj 15:15 Das perfekte Geheimnis: nj a wu 19:45 Nightlife: wšědnje 19:45 (nimo nj a wu) Der Spion von neben­an: štw, so, pó a srj 20:00 Knives Out – Mord ist Familiensache: pj, nj a wu 19:30 Bloodshot: wšědnje 19:30 Parasite: štw, so, pó a srj 19:30

Křižowka (05.06.20)

Freitag, 05. Juni 2020 geschrieben von:

Wodorunje: 3 ródna wjes Krabata, 5 nic mało, 6 pomocnica při porodźe, 7 dźěl kolesowarskeho wubědźowanja, 10 spěšnje, 13 wonjaca kwětka, 14 stolica Tibeta, 15 wulka rostlina

Padorunje: 1 šulske žurle, 2 grjekski pismik, 3 wobšudźer, 4 rostlina za kurjakow, 8 dobre słowa zrudnemu, 9 duchowny spěw, 11 drohotny kamjeń, 12 horiny mjez Europu a Aziju

Protyka (05.06.20)

Freitag, 05. Juni 2020 geschrieben von:

Sobotu 6.6. 18:00 Finisaža wustajeńcy Jörga Tauscha w Slepjanskej cyrkwi

Njedźelu 7.6. 8:00 Přirodowědne pućowanje Kamjenskeho Muzeja zapadneje Łužicy po Dubrjenskim bahnje (přizjewić so je trjeba!)

Póndźelu 8.6. 19:00 Wirtuelna poradźowanska hodźina Budyskeje hudźbneje šule

Štwórtk 11.6.   Swjedźeń Božeho ćěła

  19:30 Slepjanske kulturne lěćo: kino w farskej bróžni

Pjatk 12.6. 7:30 Čitanje LND z Jěwu-Marju Čornakec w Radworskej zakładnej šuli

  19:00 Wosebita hudźbno-literarna matineja „Moja dróha“ Wojerowskeho wuměłstwowe towarstwa na žurli Wojerowskeho hrodu

Sobotu 13. a 14.6.   Swjedźeń zahrodoweho wuměłstwa w Dešnjanskim Domizniskim muzeju

Njedźelu 14.6. 10:00 Swjatočne kemše na Serbskim ewangelskim cyrkwin­skim dnju we Wojerowskej Janskej cyrkwi

Póndźelu 15.6. 19:00 Wirtuelna poradźowanska hodźina Budyskeje hudźbneje šule

Štwórtk 18.6. 18:00 Spěwny a čitanski wječork Bukečanskeje Bjesady pola Cuškec w Žornosykach

  19:30 Slepjanske kulturne lěćo: kino w farskej bróžni

Pjatk 19.6. 17:30 Zwjazkowe předsydstwo Domowiny w Slepom

Njedźelu 21.6. 8:30 Prěnje swjate woprawjenje w Ralbicach

Pokiwy (05.06.20)

Freitag, 05. Juni 2020 geschrieben von:

Přehladku nětko zakónča

Slepo. Jutře, 6. junija, zakónča wosebitu wustajeńcu Rownjanskeho wuměłca Jörga Tauscha w Slepjanskej cyrkwi. Pod hesłom „Wjesołe jutry! – Frohe Ostern“ předstaješe tam wučer Slepjanskeje Wyšeje šule „Dr. Marja Grólmusec“ w minjenych wosom tydźenjach twórby, na kotrychž předstaja z kulkopisakom mo­lowane serbske jutrowne tradicije. Přehladku staj fararka Jadwiga Malinkowa a wuměłc Jörg Tausch we wobłuku kulturneho lěća zmóžniłoj. Jutřiša finisaža budźe we 18 hodź.

Hudźbna prapremjera na hrodźe

Wojerecy. Na wosebitu hudźbno-literarnu matineju „Moja dróha“ přeproša 12. junija Wojerowske wuměłstwowe to­war­stwo. Helene Schmidt a Angela Po­tow­ski čitatej na tamnišim hrodźe teksty spisowaćelki Brigitty Reimann. Jan Cyž z Budyšina, Elise Elvers z Berlina a Malte Hübner z Rostocka su k tomu hudźbne kruchi skomponowali, kotrež tam prěni raz přednjesu. Započatk je w 19 hodź.

Domizniski dźeń njebudźe

Rozhłós (05.06.20)

Freitag, 05. Juni 2020 geschrieben von:

njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń

11:20 Zjeće seriala „Mój projekt za čas korony“

11:45  Rozmołwa z lawreatku Myta Zejlerja Chrystu Meškankowej

12:00 Nabožne wusyłanje

(Tomasz Dawidowski)

po tym Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo wučbje serbšćiny na zakładnych šulach

13:00 Knot – dźiwje zwěrjo lěta

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Christiana Piniekowa)

po tym Zbožopřeća

Kultura w času korony

Freitag, 05. Juni 2020 geschrieben von:

Přichodny hornjoserbski telewizijny magacin Wuhladko jutře, sobotu, w 11.45 hodź. na sćelaku MDR zaběra so mjez druhim z prašenjom, kak kulturne zarjadnišća kaž Serbski ludowy ansambl z koronakrizu wobchadźeja. Hdy móža spěwarjo, hudźbnicy a rejwarjo zaso na jewišćo, njeje dotal jasne. Tež proby su jenož­ pod wosebitymi wuměnjenjemi móžne. Wuhladko pokaza, kak ansambl čas najebać to wužiwa. Dale we wusyłanju rozprawjeja, zo móža serbscy sportowcy lětsa cyle wosebity jubilej swjećić. 1920 mjenujcy běchu w Budy­šinje to­warstwo Serbski Sokoł załožili. Hišće dźensa je wón wažny za sportowe ži­wje­nje we Łužicy. Jeho stawizny pak su jěz­ba přez hory a doły a běchu stajny bój pře­ćiwo wšelakim zadźěwkam.

Anzeige