Protyka (14.09.18)

Freitag, 14. September 2018 geschrieben von:

Pjatk 14. do 16.9.   Wjesny swjedźeń we Wotrowje

   41. błótowski swjedźeń w Lubinje

   Oldtimerowy swjedźeń w Załomju

   Kónc tydźenja za žarowace swójby w Smochčanskim Domje biskopa Bena

Pjatk 14.9. 14:00 Wulět do wjelčeho regiona – zetkanje we wjelčej bróžni na Rěčičanskim Erlichtec dworje

  18:30 Wohnjowoborne wubědźowanja na teritoriju zarjad­niskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe we Wotrowje

  19:00 Molerka Wiebke Herrmann z Drježdźan wotewrje we Wojerowskim wobydlerskim centrumje nowu wustajeńcu swojich wobrazow

  19:00 Perspektiwy strowotniskeho zastaranja – informaciske zarjadowanje w Kamjenskej měšćanskej dźěłarni na Hasy Rosy Luxemburg 13

  20:00 Kabaret „Mjez seksom a 60“ w Kamjenskim měšćanskim dźiwadle

  20:00 Kabaretny wječor „Kak móža poprjančki žiwjenje wuchować“ z dr. Carstenom Lekutatom w Budyskim Kamjentnym domje

Sobotu 15. a 16.9.   25. jěchanski a skakanski turněr w Hórkach

   Dźeń młodźiny biskopstwa Drježdźany-Mišno we Wechselburgu

   Nazymske wiki we Łazu

   Płachtakowanski camp za dźěći a młodostnych při Bjerwałdskim jězoru

Sobotu 15.9.   Hłowna zhromadźizna Serbskeho młodźinskeho towarstwa Pawk

Pokiwy (14.09.18)

Freitag, 14. September 2018 geschrieben von:

Za dźěłarničku so přizjewić

Horni Hajnk. Rěčny centrum WITAJ přewjedźe sobotu, 29. septembra, wot 10 do 15 hodź. comicsowu dźěłarničku ze Šćěpanom Hanušom. Zarjadowanje je myslene za šulerjow 3. do 7. lětnika. Dokelž je ličba městnow wobmjezowana, njech so zajimcy hač do 20. septembra přizjewja, a to pod telefonowym čisłom 03591/ 550 400 abo e-mailnje pod .

Wjes wulce swjeći

Płastowka (14.09.18)

Freitag, 14. September 2018 geschrieben von:
Spočatk pytanych słowow je wupokazany. 1 poet, 2 nic wysočina, 3 elektriski prud, 4 drasta Japančanki, 5 stolica Filipinow, 6 skoro, bjezmała, 7 ćišćany produkt, 8 reja, 9 nic podołhojte

Rozhłós (14.09.18)

Freitag, 14. September 2018 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim z powěsćemi tydźenja

11:20 Serbski narodny muzej?

11:45 Konferenca wo strukturnej změnje we Łužicy

12:00 Nabožne wusyłanje

(Hans-Friedrich Fischer)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo swjedźenju Domowinskeje skupiny w Groźišću

13:00 Konferenca wo strukturnej změnje we Łužicy

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Madlena Norbergowa)

po tym zbožopřeća

Do kina (13.09.18)

Donnerstag, 13. September 2018 geschrieben von:

13.9.–19.9.2018 Budyski filmowy palast: Disney Junior: nj 15:00 The Nun: wšědnje 18:00 a 20:15 | pj a so 22:30 Pettersson und Findus: wšědnje 14:30 (nimo pó a srj) a 16:15 (nimo srj) | nj 12:45 | srj 17:00 Klassentreffen 1.0: srj 19:45 Predator: wšědnje 18:00 (nimo srj) a 20:15 (nimo srj) | srj 19:45 | pj a so 22:30 Meg w 3 D: pj a so 22:00 Gundermann: wšědnje 19:45 (nimo pó) | štw, so, wu a srj 17:00 Das schönste Mädchen der Welt: wšědnje 15:00 (nimo pó a srj), 17:15 (nimo nj) a 19:45 (nimo nj a srj) | nj 20:00 Christopher Robin: wšědnje 15:30 (nimo pó a srj) Hotel Transsilvanien: štw, pj, so a wu 15:00 Hotel Transsilvanien w 3 D: nj 12:45 Mamma Mia: pj a so 17:00 The Equalizer 2: pj a so 22.15 Safari: nj 12:45 Meine teuflisch gute Freundin: nj 13:15

Kino-ekstra: 303: nj 17:15 | pó 17:15 a 20:15

Wojerowski CineMotion:

Pettersson und Findus: wšědnje 14:40 a 16:30 | so a nj 12:45 Predator w 3 D: wšědnje 20:00 Predator: wšědnje 17:45 | pj a so 22:30 Disney Junior: nj 15:00 Klassentreffen 1.0: srj 19:45 Die Frau die voraus geht: srj 17:35 The Nun: wšědnje 18:15 a 20:20 | pj a so 22:30 Das schönste Mädchen der Welt: wšědnje 17:35 (nimo srj) a 19:50 (nimo srj) Bad Spies: pj a so 22.15 Gundermann: wšědnje 17:00 a 19:45 (nimo srj) | srj 19:50 Christopher Robin: wšědnje 15:30 | so a nj 13.15 Equalizer 2: pj a so 22:00 Gans im Glück: so a nj 13:20 Mamma Mia: wšědnje 15.15 Hotel Transsilvanien: wšědnje 14:45 (nimo nj) | so a nj 12:40

Pokiwy (12.09.18)

Mittwoch, 12. September 2018 geschrieben von:

Brošurka znowa wušła

Kamjenc. Krabatowe towarstwo je brošurku wo Krabatowej kolesowanskej šćežce znowa wudało. Kaž praji předsyda towarstwa Reiner Deutschmann, dóstanu kolesowarjo nětko wjele wažnych pokiwow wo regionje mjez Budyšinom, Kamjencom a Wojerecami kaž tež informacije wo kulturje a zajimawostkach. Wobstatk 32 stron wopřijaceje brošurki je lětak z wopisanjom čary, a to w němskej, serbskej, čěskej a pólskej rěči. Brošurku z lětakom dóstanu zajimcy pola Krabatoweho towarstwa, w turistiskich informacijach a na mnohich městnach podłu Krabatoweje kolesowanskeje šćežki.

Dźěłaja z wołmu

Nowe Město. Dohlad do předźenja wowčeje wołmy dóstanu zajimcy sobotu, 15. septembra, wot 13 hodź. w starej předźerni w Nowym Měsće nad Sprjewju. Zajimcy móža so za dźěłarničku hišće přizjewić, a to pod telefonowym čisłom 035727/ 579 341.

Prawa adresa

Budyšin. Adresa, pod kotrejž móža młodźinske kluby, towarstwa a skupiny swoje terminy za lěto 2019 přizjewić, rěka prawje . Zawčerawšim wozjewichmy adresu bohužel z wopačnej kóncowku.

Skónča jubilejny tydźeń

Pokiwy (07.09.18)

Freitag, 07. September 2018 geschrieben von:

Wo jědojtych hribach

Budyšin. Jutře w 15 hodź. su zajimcy do Muzeja Budyšin přeprošeni, zo bychu so mjez druhim wo jědojtych hribach powu­čować dali. Michael Kallmeyer, bota­nikar a hribowy eksperta, wopisuje a zji­ma zajědojćenja hriba dla, kotrež móža tež k smjerći wjesć.

Na delanske babylěćo

Ralbicy. Z wubědźowanjom wohnjowych wobornikow so dźensa w Ralbicach lětuši wjesny swjedźeń „babylěćo“ zahaji. Wot 22 hodź. su reje z Melodia-diskoteku. Jutře su reje z Dr. Taste kaž tež z programom wjesnjanow. Po rańšim piwku steja njedźelu w 13.30 hodź. konjacy sport, w 15 hodź. kulturny program z kofejpićom, zabawa za dźěći a předstajenje amfibijowych jězdźidłow na programje. Po wuhódnoćenju tombole, babylěćo z bjesadu w stanje wuklinči.

Finale w sotrownjach

Z traktorom, kotryž jako „mobil zboža“ z wodu citaty wo zbožu na dróhu pryska, je předsyda towarstwa Remise Mike Salomon z Małeho Wjelkowa tuchwilu po wšej Sakskej po puću. Ze swojim wuměłstwowym projektom wón lětuše kulturne lěćo „Tajke zbožo“ w Małowjelkowskich sotrownjach dale wjedźe. Z powěsćemi zboža chce Salomon proces rozmyslowanja spěchować. Přede­wšěm měri so wón tak přećiwo populistiskim parolam, křiwdźenjam a šěrjenju stracha před přichodom. Radworska gmejna­ projekt mjez druhim podpěruje. Foto: Towarstwo Remise/Mike Salomon

Křižowka (07.09.18)

Freitag, 07. September 2018 geschrieben von:

Wodorunje: 3 hołk a ..., 5 z njej pisachu na taflu, 6 to je zakazane, 7 muski hłós, 10 ličba, 13 ryba, 14 objekt w swětnišću, 15 trasa, wupoka­zany puć

Padorunje: 1 wobaranje, 2 fran­coske město, 3 horiny w Čěskej/Pólskej, 4 rěka přez Drježdźany, 8 načolna skupina, 9 japanske město, 11 demonstracija, 12 wu­znamjenjenje, zasłužba

Protyka (07.09.18)

Freitag, 07. September 2018 geschrieben von:

Pjatk 7. do 9.9.   Babylěćo w Ralbicach

   Lubijski měšćanski swjedźeń

   Wjesny swjedźeń w Nadróznej Hrabowce

   Brězowske zetkanje traktorow

Pjatk 7.9.   Wojerowska ludowa uniwersita swjeći 70lětne wobstaće

  16:00 Wotewrjenje noweho hrajkanišća při Chróšćanskej šuli

  19:00 Wubědźowanje wohnjowych woborow zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe w Ralbicach

  19:00 Koncert „Moja archa Horni Hajnk“ na dworje biosfero­weho rezerwata w Stróži

  19:30 Předstajenje musicala „Zorro“ na Mortkowskej Jakub­ecec twjerdźiznje

  20:00 Žonjace stawiznički z Marion Brasch w Mało­wjelkowskich sotrownjach

Sobotu 8.9.   Wubědźowanje dumperowcow wo němske mišter­stwa w Drjowku

   Wubědźowanje wohnjowych woborow wo „Čornico­wy pokal“ w Stróži pola Rakec

Anzeige