Do kina (25.04.19)

Donnerstag, 25. April 2019 geschrieben von:

25.4.–1.5.2019 Budyski filmowy palast:­

Avengers Endgame w 3 D: wšědnje 14:00 (nimo pó), 16:00, 18:00 a 20:00 | pj, so a wu 22:00 Royal Corgi: srj 14:00 a 16:00 Der Fall Collini: wšědnje 17:45 (nimo pó) Friedhof der Kuscheltiere: pj, so a wu 22:30 Willkommen im Wunder­ Park: wšědnje 14:00 (nimo pó) Willkommen im Wunder Park w 3 D: nj a srj 12:00 Alfons Zitterbacke: wšědnje 13:45 (nimo pó a srj) | nj a srj 11:45 Dumbo: wšědnje 13:30 (nimo pó) After Passion: wšědnje 15:45 (nimo pó a srj) a 20:15 (nimo pó) | pó 17:45 Die Gold­fische: wšědnje 15:45 Drachenzähmen leicht gemacht: nj a srj 11:30 Ostwind: nj a srj 11:15 Monsieur Claude: wšědnje 18:00 (nimo pó) a 20:15

Kino-ekstra: Der goldene Handschuh: pó 17:15 a 20:15

Wojerowski CineMotion:

Royal Corgi: srj 13:00, 14:30 a 17:30 Avengers Endgame w 3 D: wšědnje 14:00, 16:15 a 20:00 | pj a so 22:00 Avengers Endgame: wšědnje 17:00 a 19:30 Friedhof der Kuscheltiere: wšědnje 20:30 | pj, so a wu 22:40 After Passion: wšědnje 17:30 (nimo srj) a 19:45 Alfons Zitterbacke: wšědnje 12:00 (nimo pó a wu) a 14:45 Willkommen im Wunder Park: wšědnje 12:10 (nimo pó) a 15:00 Die Goldfische: wšědnje 13:55 (nimo srj) Monsieur Claude: wšědnje 17:15 (nimo pó) Dumbo: štw, pj, so a nj 12:40 Ostwind: wšědnje 12:30 (nimo pó a wu) Der verlorene Sohn: pó 17:15 Wir: pj, so a wu 23:00

Do kina (17.04.19)

Mittwoch, 17. April 2019 geschrieben von:

18.4.–24.4.2019 Budyski filmowy palast:­

Free Solo: pj 11:00 | pó 15:00 | štw 18:00 Der Fall Collini: wšědnje 15:00 (nimo pó), 17:45 (nimo pó) a 20:15 | pó 14:45 a 17:15 | pj, so, nj a wu 22:15 Willkommen im Wunder Park: wšědnje 14:00 | pó, wu a srj 12:00 Willkommen im Wunder Park w 3 D: wšědnje 16:00 (nimo srj) Friedhof der Kuscheltiere: štw, pj, so a nj 10:15 | pj, so a nj 20:30 | wu 22:45 Avengers Double: wu 21:00 Avengers Endgame w 3 D: srj 00:01, 14:00, 16:00 a 20:00 Chaos im Netz: wu a srj 10:00 After Passion: wšědnje 15:45 (nimo srj), 18:00 a 20:30 Alfons Zitterba­cke: wšědnje 13:45 (nimo srj) | pj, pó, wu a srj 11:45 Die Goldfische: wšědnje 18:00 (nimo štw a srj) | štw a srj 17:15 Monsieur Claude: wšědnje 19:45 | pj, so, nj a wu 17:15 Dumbo: wšědnje 14:45 (nimo pó) | wu a srj 10:15 Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks: wu a srj 9:45 | pj, pó, wu a srj 12:45 Drachenzähmen leicht gemacht: pj, pó, wu a srj 12:45 Ostwind: wu a srj 9:45 Escape Room: pj, so a nj 22:45 Captain Marvel: pj, so a nj 22:45

Kino-ekstra: The Favourite: pó 17:15 a 20:15

Wojerowski CineMotion:

Do kina (11.04.19)

Donnerstag, 11. April 2019 geschrieben von:

11.4.–17.4.2019 Budyski filmowy palast:­

After Passion: wšědnje 15:45 (nimo pó) a 20:30 (nimo pó) | štw, pj, so a wu 18:00 | pó 17:45 a 20:15 | pj a so 22:45 Willkommen im Wunder Park: štw, so, nj a wu 13:45 Willkommen im Wunder Park w 3 D: wšědnje 16:00 Alfons Zitterbacke: wšědnje 15:45 | štw, so, nj a wu 13:45 Monsieur Claude: wšědnje 18:00 a 20.15 Dumbo: štw, so, nj a wu 13:30 | štw, pj, so a wu 17:45 | srj 20:15 Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks: nj 11:45 Ostwind: nj 11:30 Drachenzähmen leicht gemacht: nj 11:30 Die Goldfische: wšědnje 20:15 (nimo pó a srj) Escape Room: pj a so 22:45 Captain Marvel: pj a so 22:30

Kino-ekstra: Manaslu – Berg der Seelen: pó 17:15 a 20:15 | nj a srj 18:00

Wojerowski CineMotion:

After Passion: wšědnje 14:30, 18:20 a 20:45 | pj a so 23:00 Willkommen im Wunder Park w 3 D: wšědnje 16:10 Willkommen im Wunder Park: wšědnje 14:20 | so a nj 12:25 Hellboy: wšědnje 18:15 a 20:30 | pj a so 22:15 Monsieur Claude: wšědnje 18:10 (nimo srj) a 19:45 Iron Sky: pj a so 23:00 Shazam!: wšědnje 17:00 a 20:20 Dumbo: wšědnje 14:00 a 16:00 Die Goldfische: pj a so 22:40 Prinzessin Emmy: nj 12:10 Misfit: so 12:10 Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks: 12:30 Ostwind: nj 12:20 Alfons Zitterbacke: wšědnje 13:55 a 16.15 | so a nj 12:00 Die Blüte des Einklangs: srj 18:10

Do kina (04.04.19)

Donnerstag, 04. April 2019 geschrieben von:

4.4.–10.4.2019 Budyski filmowy palast:­

Monsieur Claude 2: wšědnje 16:00 (nimo srj), 18:15 (nimo srj) a 20:30 | srj 15.15 a 17:30 Shazam!: wšědnje 14:00 (nimo pj a srj) Shazam! w 3 D: wšědnje 16:45 a 19:45 | pj a so 22:30 Alfons Zitterbacke: nj 14:30 After Passion: srj 19:45 Weil du nur einmal lebst: wu 20:00 Dumbo: wšědnje 13:30 (nimo pj a srj) a 15:30 (nimo nj a pó) Die Goldfische: wšědnje 18:00 (nimo pó a wu) | wu 17:45 | štw, pj, so a nj 20:30 Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks: nj 11:30 | štw, so a wu 13:30 Ostwind: nj 11:45 Drachenzähmen leicht gemacht: nj 11:45 Captain Marvel: pj a so 22:45 Escape Room: pj a so 22:45

Kino-ekstra: Colette: pó 14:30, 17:15 a 20:15

Wojerowski CineMotion:

Monsieur Claude 2: wšědnje 15:00, 17:15 a 19:45 | pj a so 22:00 Shazam! w 3 D: wšědnje 17:00 a 20:00 Shazam!: wšědnje 14:30 | pj a so 22:15 Alfons Zitterbacke: nj 15:00 Dumbo: wšědnje 15:15 a 17:40 | pj 20:10 Die Goldfische: wšědnje 14:45 (nimo nj) a 19:50 | so a nj 17:10 | pj a so 22:40 Prinzessin Emmy: so a nj 12:45 Misfit: so a nj 13.15 Captain Marvel: wšědnje 20:10 (nimo pj) | štw, pj, pó a wu 17:10 Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks: so a nj 13:00 Escape Room: pj 22:30 | so 22:45 Ostwind: so a nj 12:30 Die Schneiderin der Träume: srj 17:15

Do kina (28.03.19)

Donnerstag, 28. März 2019 geschrieben von:

28.3.–3.4.2019 Budyski filmowy palast:­

Dumbo: wšědnje 17:00 (nimo nj) a 20:15 (nimo so) | nj 11:45 | štw, so, nj a wu 14.15 | nj 17:45 | so 20:00 | pj a so 22:45 Weil du nur einmal lebst: nj 17:00 | štw a wu 20:00 Monsieur Claude 2: srj 19:45 Die Goldfische: wšědnje 17:30 a 20:00 (nimo so a pó) | nj 11:00 | so 19:45 Asterix und das Gehemnis des Zaubertranks: wšědnje 15:30 (nimo srj) Ostwind: wšědnje 15:15 Drachenzähmen leicht gemacht: štw, so, nj a wu 13:15 Mia und der weiße Löwe: štw, so, nj a wu 13:00 Captain Marvel: wšědnje 17:45 (nimo nj) Captain Marvel w 3 D: pj, so a pó 19:45 | so 20:15 | pj a so 22:30 Der Junge muss an die frische Luft: nj 11:00 Escape Room: pj a so 22:45

Kino-ekstra: Shoplifters: pó 20:15

Wojerowski CineMotion:

Dumbo: wšědnje 15:20 (nimo štw a nj), 17:45 (nimo štw a nj) a 20:15 (nimo štw a srj) | štw 15:00, 17:20 a 19:45 | so 13:00 | nj 12:20, 14:10 a 17:30 | srj 19:45 | pj a so 22:35 Die Goldfische: pó, wu a srj 15:05 a 19:50 | pó a wu 17:25 Weil du nur einmal lebst: nj 17:00 | štw a srj 20:00 Monsieur Claude 2: srj 19:45 Green Book: pj, nj, pó a wu 20:00 Prinzessin Emmy: wšědnje 15:30 (nimo so) | so 13.10 a 15:10 Misfit: wšědnje 17:30 (nimo so a nj) | so 12:50 | nj 13.10 Captain Marvel: wšědnje 17:00 a 19:45 (nimo štw a srj) | štw 19:30 | pj a so 22:20 Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks: wšědnje 15:00 Mein Bester und ich: srj 17:25 Escape Room: pj a so 22:40 Ostwind: nj 12:50

Do kina (21.03.19)

Donnerstag, 21. März 2019 geschrieben von:

21.–27.3.2019 Budyski filmowy palast:­

Die Goldfische: wšědnje 15:30 a 20:15 | štw, so, nj a wu 13:00 | pj a so 22:45 Free Solo: štw 20:00 Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks: wšědnje 15:45 | štw, so, nj a wu 13:45 Ostwind: wšědnje 18:00 Drachenzähmen leicht gemacht w 3 D: nj 11:45 Drachenzähmen leicht gemacht: štw, so, pó a srj 17:45 Mia und der weiße Löwe: pj, nj a wu 17:45 Captain Marvel w 3 D: wšědnje 17:00 a 19:45 (nimo štw) | štw, so, nj a wu 14:15 | pj a so 22:30 Escape Room: wšědnje 20:15 (nimo štw a pó) Hard Powder: pj a so 22:30 Chaos im Netz: nj 11:30 Der Junge muss an die frische Luft: nj 11:00

Kino-ekstra: Die Frau des Nobelpreis­trägers: pó 20:15

Wojerowski CineMotion:

Diana Ross: Her life, love and legacy: wu 20:00 Head full of honey: wšědnje 17:30 (nimo srj) a 20:00 Captain Marvel: wšědnje 14.30, 17:00 a 19:45 | pj a so 22:20 Asterix und das Gehemnis des Zaubertranks: wšědnje 15:15 | pó, wu a srj 17:15 Ballon: srj 10:00 Escape room: pó a srj 19:50 | pj a so 22.40 Ostwind: so a nj 12:20 | pó, wu a srj 15:00 Drachenzähmen leicht gemacht: so a nj 13:00 Green book: srj 17:15

Do kina (14.03.19)

Donnerstag, 14. März 2019 geschrieben von:

14.3.–20.3.2019 Budyski filmowy palast:­

Escape Room: wšědnje 20:15 Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks: wšědnje 16:00 | štw, so, nj a wu 14:15 Captain Marvel w 3 D: wšědnje 16:45 a 19:45 | štw, so, nj a wu 13:30 | pj a so 22:45 Ostwind: wšědnje 15:30 | štw, so, nj a wu 13:15 Hard Powder: wšědnje 20:00 (nimo pó a wu) Mia und der weiße Löwe: pj a nj 18:00 Drachenzähmen leicht gemacht w 3 D: nj 11:15 Drachenzähmen leicht gemacht: wšědnje 17:45 (nimo wu | wu 18:00 Chaos im Netz: nj 11:45 The Lego Movie: nj 11:00 Alita: Battle Angel w 3 D: pj a so 22:30 100 Dinge: so 22:30 Der Junge muss an die frische Luft: štw, so, pó a srj 18:00 Glass: pj 22:30

Kino-ekstra: Gegen den Strom: pó 20:15

Wojerowski CineMotion:

Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks: wšědnje 14:00 a 17:45 | so a nj 12:10 Head full of Honey: srj 19:45 Captain Marvel w 3 D: wšědnje 15:55, 18:25 a 20:00 | pj a so 22:35 Escape Room: wšědnje 20:55 | pj a so 23:00 Captain Marvel: nj, pó a wu 19:45 Beautiful Boy: srj 17.15 Ostwind: wšědnje 15:30 | so a nj 13:15 | nj, pó a wu 17:30 Drachenzähmen leicht gemacht: srj 15:00 | nj, pó a wu 15:15 Mia und der weiße Löwe: nj 13:00

Do kina (07.03.19)

Donnerstag, 07. März 2019 geschrieben von:

7.3.–13.3.2019 Budyski filmowy palast:­

Captain Marvel w 3 D: wšědnje 13:15 (nimo srj), 17:00 (nimo pj) a 20:00 | pj 16:45 | pj a so 22:45 Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks: nj 14:30 Ostwind: wšědnje 14:30 (nimo nj a srj) a 15:45 (nimo pó) Hard Powder: wšědnje 20:30 (nimo pó) | pj a so 23:00 Mia und der weiße Löwe: nj 11:15 | štw a so 18:00 Drachenzähmen leicht gemacht w 3 D: wšědnje 16:00 Drachenzähmen leicht gemacht: wšědnje 13:30 (nimo pó a srj) Club der roten Bänder: nj a wu 18:00 Chaos im Netz: nj 11:45 | pj a srj 18:00 The Lego Movie: nj 11:15 Alita: Battle Angel w 3 D: wšědnje 20:30 (nimo pj) | pj 23:00 100 Dinge: štw, nj a wu 18:15 Der Junge muss an die frische Luft: pj, so, pó a srj 18:15 Glass: so 23:00

Kino-ekstra: Astrid: pj 20:00 | pó 14:30, 17:15 20:15

Wojerowski CineMotion:

Captain Marvel w 3 D: wšědnje 17:30 | pó, wu a srj 15:00 a 20:00 | štw, pj, so a nj 15:05 | štw a pj 19:45 | so a nj 20:30 | pj 22:20 | so 22:25 Escape Room: wšědnje 20:15 | so a nj 18:15 | pj 22:35 | so 23:00 Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks: nj 15:15 Ostwind: so a nj 11:50, 14:00 a 16:10 | štw a pj 15:00 a 17:15 | pó, wu a srj 15:30 | pó a wu 17:45 Happy Deathday: pj a so 22:30 Drachenzähmen leicht gemacht w 3 D: štw, pj, so a nj 17:45 Drachenzähmen leicht gemacht: štw, pj a so 15:30 | nj 12:50 Alita: Battle Angel w 3 D: štw, pj, so a nj 20:00 Womit haben wir das verdient: srj 17:45 Mia und der weiße Löwe: so a nj 12:45 Chaos im Netz: so 13:00

Do kina (28.02.19)

Donnerstag, 28. Februar 2019 geschrieben von:

28.2.–6.3.2019 Budyski filmowy palast:­

Ostwind: wšědnje 13:45 (nimo pó a srj) a 16:00 (nimo srj) | nj 11:30 | srj 16:30 Hard Powder: wšědnje 20:30 (nimo (nimo­ srj) | srj 20:15 | pj a so 23:00 Rate Your Date: srj 19:45 Mia und der weiße Löwe: wšědnje 15:45 (nimo nj a pó) | nj 13:30 Club der roten Bänder: wšědnje 20:15 (nimo pó a srj) Alita: Battle Angel w 3 D: wšědnje 20:30 | pj a so 23:00 Drachenzähmen leicht gemacht w 3 D: wšědnje 16:00 Drachenzähmen leicht gemacht: wšědnje 13:45 (nimo pó a srj) The Lego Movie: štw, pj, so a wu 13:30 Chaos im Netz: wšědnje 18:00 (nimo nj a pó) | nj 11:15 Immenhof: nj 11:15 100 Dinge: wšědnje 18:15 (nimo srj) Der Jun­ge muss an die frische Luft: wšědnje 18:15 Glass: pj a so 22:45

Kino-ekstra: Die Schneiderin der Träume­: pó 17:15 20:15

Wojerowski CineMotion:

Do kina (21.02.19)

Donnerstag, 21. Februar 2019 geschrieben von:

21.2.–27.2.2019 Budyski filmowy palast:­

Mia und der weiße Löwe: wšědnje 13:45 a 16:00 | wu a srj 9:00 Immenhof: wu a srj 10:00 Club der roten Bänder: wšědnje 18:00 a 20:30 Alita: Battle Angel w 3 D: wšědnje 20:15 | pj a so 23:00 Drachenzähmen leicht gemacht w 3 D: wšědnje 16:00 Drachenzähmen leicht gemacht: wšědnje 13:34 a 20:30 (nimo pó) Feuerwehrmann Sam: nj, wu a srj 12.15 The Lego Movie: wšědnje 13:00 (nimo nj) | wu a srj 9:15 The Lego Movie w 3 D: nj, wu a srj 11:30 Chaos im Netz: wšědnje 15:45 | wu a srj 11:15 Der Junge muss an die frische Luft: wšědnje 18:15 100 Dinge: wšědnje 18:00 Glass: pj a so 22:45

Kino-ekstra: Climax: pó 20:15 | pj a so 23:00

Wojerowski CineMotion:

Neuheiten LND