Maja zaso škričku nadźije

Montag, 06. Mai 2019 geschrieben von:

Sokoł Ralbicy/Hórki – ST 1922 Radwor 1:2 (1:0)

Zestawa domjacych: Schöne – K. Matka (81. Rawš), Šewc, Bjeńš, Materna, Šołta, Gloxyn, M. Matka, Korjeńk, Kurjat (81. Budar), Domaška (46. Bejmak)

Zestawa hosći: Jendrewski – Bauer, Šěrak,­ Wjacławk, Petschak, Henka, Měrćink,­ Glücklich, Nuk, Reineke, Schulze­ (90. Hettasch)

Na próstwu Radworčanow wotmě so serbski koparski derby hižo minjeny pjatk w Ralbičanskim Stadionje přećelstwa. Wšako su wčera w Radworju meju mjetali. Prjed hač pak bu horcy duel zahwizdany, spominaštej mustwje z mjeń­šinu ćišiny na hrajerja a sudnika ST Hnašec/Dobruše Hansa Pfeiffera, kiž bě w Bayerskej smjertnje znjezbožił.

Awtor dźensa Beno Šołta

Wčera wotmě so wažne wutrajnostnosportowe wubědźowanje w Kamjencu – kćenjowy běh – a to mjeztym 21. raz. Prěnje lěta wubědźowachu so běharjo hišće na Pastwinej horje tam kołowokoło Pastwineje hory, a to w awgusće, hdyž běše zwjetša chětro horco. Mjeztym su sportowcy podawk do města přepołožili, hdźež je atraktiwniši za přihladowarjow. Tež parkowanske móžnosće su za nich a sportowcow wězo lěpše. K tomu přińdźe, zo je mejske wjedro zwjetša wjele přijomniše, štož temperatury nastupa. Wčera bě tomu hinak. Wobstejnosće za běhanje běchu w porjadku, za kolesowanje pak jara zymne. Přiwšěm je runje kombinacija sportoweju družinow tak mjenowany duatlon atraktiwna. W Lessingowym měsće rěkaše to šěsć kilometrow běžeć, 24 kilometrow kolesować a hišće raz dwaj kilometraj běžeć. To sy chětro kedźbować dyrbjał. Při běhanju sy so poćił, při kolesowanju pak je zymny wětřik ćěło jara wochłódnił. A při druhim běhanju sy so zaso poćił. Za mnje je to w našej kónčinje sobu najbóle napinace wubědźowanje lěta.

Skónčnje zaso raz dobyli

Montag, 06. Mai 2019 geschrieben von:

SJ Chrósćicy – FC Hornja Łužica Neugersdorf II 2:1 (2:0)

Zestawa domjacych: Králíček – Püschel, F. Cyž, Sentivan, L. Zahrodnik, M. Zahrodnik, G. Zahrodnik (83. Mark), Henzl, Henčl (90. F. Šiman), Runt (90 J. Zynda), Beneš

Koparska rezerwa FC Hornjeje Łužicy z Neugersdorfa bě do Chrósćic na nachwatansku hru přijěła. A domjacy chcychu skónčnje zaso raz dobyć. Spočatk hry pak słušeše cyle jasnje hosćom. Młode mustwo pokaza techniske lěpšiny kaž tež porjadne tempo wot spočatka. Domjacy přińdźechu w 13. min. prěni króć před wrota přećiwnika. Tom Henčl bu jasnje foulowany a dósta jědnatku. Tu móžeše Jakub Beneš k 1:0 do saka sunyć. Jeno tři mjeńšiny pozdźišo třěli Filip Henzl z praweje strony wólny kop, kotryž wrotar najprjedy wotwobara. Feliks Cyž bě na to prěni při bulu a storči jón z pjeć metrow k 2:0 do syće.

Sport (03.05.19)

Freitag, 03. Mai 2019 geschrieben von:

Třikrajowy jěchanski turněr

W Holešowskej Dubrawce pola Njeswačidła přewjedźe Jěchanske a jězdne towarstwo Njeswačidło wot 24. do 26. meje třikrajowy turněr z dorostowymi jěcharkami a jěcharjemi z Němskeje, Pólskeje a Čěskeje.

Wobornicy so zaso wubědźuja

Tež lětsa chcedźa so wobornicy zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe a hašerjo dobrowólnych wohnjowych woborow wokoło Kulowa zaso mjez sobu wubědźować. Prěnje terminy a časy su hižo znate:

19.05.  10.30 Konjecy-Šunow

 (w Konjecach)

26.05.  14.00 Brěžki

11.08.  13.30 Smjerdźaca

25.08.  14.00 Salow

 (pokal města Kulowa)

29.06.  14.00 Mučow

Derby hižo dźensa

Serbski koparski derby mjez prěnimaj zastupnistwomaj Sokoła Ralbicy/Hórki a ST 1922 Radworja hižo dźensa w Ralbicach, a to wot 18 hodź. Sudnik duela budźe Maik Ruprecht. Hodźinu pozdźišo potom stara koparska garda Sokoła, a to pola Wojerowskeho FC Jednota za bulom honi.

Kónctydźenska kopańca

04.05. 13:00  Wojerowski FC II

  – SJ Chrósćicy II

04.05.  13:00  TSV Wachau II

  – SJ Njebjelčicy II

04.05.  15:00  TSV Połčnica

  – Rakečanske ST

04.05.  15:00  Módro-běli Njeswačidło

  – Módro-běli Kulow II

05.05.  11:00  TSV Rotacija Drježdźany   – SJ Chrósćicy

05.05.  13:30  Budissa Budyšin

  – Hertha BSC II

Poslednja hrawe wobwodnej lize 2018/2019

Donnerstag, 02. Mai 2019 geschrieben von:

VV Žitawa 09 II – HZ Pančicy-Worklecy 3:2 (18:25, 25:21, 20:25, 26:24, 15:11)

Žony a holcy hrajneho zjednoćenstwa Pančicy-Worklecy běchu sej na swojim poslednim hrajnym dnju na poslednju hru sezony 2018/2019 do Žitawy k poslednjemu tabulki dojěli. Wosme městno bě hosćom do hry wěste, wobsteješe pak šansa, so na komfortabelne šeste sunyć. Tale móžnosć pak měješe komplikowane wuměnjenje: Hwězdźički-Micki – w tabulce z 15 dypkami – mějachu sej tři dypki w Žitawje zdobyć, OSC Lubij (17 dypkow) měješe přećiwo VF BW Wojerecy přěhrać a Ochranowske wolejfantki (tež 17 dypkow) mějachu přećiwo Žitawje přěhrać. Přećiwo poslednjemu tabulki podležeć by wulka překwapjenka była, wšako běchu Ochranowske wolejfantki na sedmym městnje zaměstnjeni. Hižo w prěnjej hrě dopokazachu pak Žitawčanki krutu wolu, dypki nic tak spěšnje wotedać. Pjećsadźbowa hra skónči so z dobyćom za Ochranowčanki. Potajkim wobsteješe za hrajne zjednoćenstwo hišće šansa na sedme městno. Prěnja sadźba započinaše so za hosći wjelelubjaca. Spěšnje zamó sej hrajne zjednoćenstwo komfortabelny předskok wutwarić.

Wulkotne zasadźenjesej z dypkom mytowali

Donnerstag, 02. Mai 2019 geschrieben von:

SJ Chrósćicy II – HZ Łaz/Běły Chołmc 0:0

Zestawa domjacych: Hejduška – Donat, Mark, H. Zynda, Dórnik, J. Zynda, Wowčer (63. Kral), Bětnar, Mohaupt, Žur (89. Klimat), Liznar (72. Šmit)

Na koparsku rezerwu Chróšćanskeje SJ čakaše we wokrjesnej lize ćežka domjaca partija přećiwo druhemu tabulki z Łaza/Běłeho Chołmca. Hladajo na zašłe hry chcyše wona wězo dypkować, zo by wotstawk k zestupnym městnam powjetšiła, a tak wočakowachu přihladowarjo napjaty duel.

Načolnik tabulki runje tak a ze zbožom dobył

Donnerstag, 02. Mai 2019 geschrieben von:

ST Marijina hwězda – ST Mały Wosyk 2:1 (2:0)

Zestawa domjacych: Matik – Wróbl, Škoda, Bělk, R. Cyž, Ch. Cyž, Pjetaš (82. Zelnak), Hawš, Schmidt, Eldor (68. Winkler), Pakoßnick (71. Peschmann)

Hdyž hraje načolnik tabulki přećiwo poslednjemu, potom je poprawom hižo do hry jasne, štó dobudźe. Spočatnje tež wšitko za tym wupadaše, a prěni połčas słušeše jasnje koparjam z Pančic-Kukowa. Štož pak woni w druhim połčasu pokazachu, bě za prěnjeho tabulki njehódne. Po dobrym započatku, w kotrymž by za domjacych poprawom jědnatka dawać dyrbjała, jako bu Jakob Pakoßnick w šěsnatce foulowany, poradźi so chowancam Erwina Kleinmanna hižo we 8. min. nawjedowanje. Oskar Hawš bě sej w srjedźnym polu bul wuwojował a Feliksa Pjetaša posłužił, kiž ze zdalenosće 22 metrow cyle jednorje raz na wrota kopny. Wotprěčena třělwa tam za Dominika Andersa njedźeržomnje zadyri. Po wjacorych dobrych a jara dobrych móžnosćach přesadźi so Matijas Wróbl w połnym tempje na prawym křidle a přihra kulowatu kožu Alijej Eldorej. A wón ju z 14 metrow direktnje k 2:0 (25.) do syće kopny.

Wuslědki (02.05.19)

Donnerstag, 02. Mai 2019 geschrieben von:

Kopańca muži, krajna klasa

1. LSV Nowe Město 19 62 : 20 44

2. SZ Drježdźany-Strěžin 19 37 : 18 38

3. Laubegast 19 49 : 28 35

4. FC Neugersdorf II 18 36 : 24 31

5. VfB Běła Woda 1909 19 52 : 36 29

6. SG Weixdorf 19 44 : 38 27

7. FSV Oderwitz II 19 34 : 30 27

8. SC Borea Drježdźany 19 30 : 37 23

9. ST Ćisk 19 29 : 40 23

10. SC Großröhrsdorf 19 28 : 31 20

11. TSV Rotacija Drježdźany 19 30 : 42 20

12. SJ Chrósćicy 18 38 : 48 18

13. ST Horni kraj-Sprjewja 19 29 : 66 16

14. ST Trjebin 19 17 : 57 6

wokrjesna wyša liga

1. Rakečanske ST 23 86 : 14 64

2. Drohotka Ramnow 23 58 : 30 46

3. Módro-běli Kulow 23 51 : 27 46

4. Germania Budyšin 23 54 : 38 40

5. Wojerowski FC 23 55 : 37 38

6. Sokoł Ralbicy/Hórki 23 42 : 36 37

7. LSV Hory 22 46 : 41 37

8. TSV Połčnica 23 42 : 47 33

9. ST Hnašecy-Dobruša 22 43 : 46 31

10. Motor Kumwałd 23 42 : 48 31

11. Natw. Němske Pazlicy 23 41 : 41 29

12. ST Kinspork/Łužnica 23 37 : 51 26

13. SG Großnaundorf 23 40 : 59 19

14. Zeleno-běli Bukecy 23 33 : 80 17

15. ST Porchow 23 28 : 58 16

16. ST Radwor 23 23 : 68 8

wokrjesna liga, stafla II

1. ST Marijina hwězda 21 57 : 10 52

2. HZ Łaz/Běły Chołmc 22 63 : 19 50

3. ST Ćisk II 21 35 : 27 38

4. Traktor Malešecy 20 46 : 25 36

5. SV Haselbachtal 21 40 : 28 34

6. HZ Wulke Ždźary 22 32 : 32 34

7. Wojerowski FC II 21 31 : 29 31

8. SJ Njebjelčicy 21 30 : 26 28

9. ST Wulka Dubrawa 22 35 : 51 27

10. ST Lubuš 22 28 : 34 26

11. FSV Łuty 21 34 : 40 24

12. ST Nadr. Hrabowka 21 33 : 43 23

13. SJ Chrósćicy II 21 24 : 34 20

14. HZ Rakecy II / Sćeńca 22 24 : 53 18

15. ST Mały Wosyk 22 17 : 78 9

wokrjesna klasa, stafla I

1. Módro-běli Minakał 13 47 : 13 34

2. ST Budyšin II 13 45 : 16 32

3. ST Wjelećin II 13 37 : 25 24

4. SV Budissa 08 Budyšink 13 18 : 25 19

5. ST Zeleno-běli Bukecy II 13 27 : 33 18

6. ST Bart II 13 22 : 30 18

7. ST Mały Wjelkow 13 36 : 39 14

8. Horni kraj-Sprjewja III 13 16 : 22 14

9. Wjern. II/Wjazońca II 13 14 : 42 9

Bojowniski wukondypk zawěsćił

Dienstag, 30. April 2019 geschrieben von:

SJ Chrósćicy – ST Drježdźany Strěžin 1:1 (1:0)

Zestawa hosći: Králíček – Püschel, F. Cyž, M. Zahrodnik, L. Zahrodnik, Špitank (85. Pöpel), Henčl, Runt, Henzel (77. Bogusz), G. Zahrodnik, Beneš

Sokoljo so znowa kopolili

Dienstag, 30. April 2019 geschrieben von:

Zeleno-běli Bukecy – Sokoł Ralbicy/Hórki 3:1 (2:0)

Zestawa Ralbicy: Schöne – M. Matka, K. Matka, Gloxyn, Schultz, Šołta, G. Kurjat, Bjeńš, Rawš (83. Kobalc), M. Kurjat (61. Materna), Budar (46. Wowčerk)

Anzeige