Sport (25.01.19)

Freitag, 25. Januar 2019 geschrieben von:

Kopańca na kumštnym trawniku

Přihotowanske koparske hry budu sobotu a njedźelu nimale wšitke na kumštnym trawniku. Regionalny ligist Budissa Budyšin hraje jutře w 11 hodź. w Humboldtowym haju přećiwo Radebeulskemu BC. Njedźelu potom na kumštnymaj trawnikomaj w Kamjencu a we Wojerecach za bulom honja. W Lessingowym měsće wot 11 hodź. SJ Njebjelčicy – SG Großnaundorf a w 14 hodź. SJ Chrósćicy – ST Porchow. Testowu hru Módro-běli Kulow – ST Ćisk zahwizda sudnik André Wende jutře w 13 hodź. we Wojerecach.

FCE startuje do dypkowych hrow

W třećej koparskej lize Němskeje startuje FC Energija Choćebuz jutře do dypkowych hrow lěta 2019. Wot 14 hodź. rěka­ jeho přećiwnik w Stadionje přećelstwa SV Wehen Wiesbaden.

Wulosuja skupiny za pokal

Za 37. sokołski wolejbulowy turněr wo pokal Domowiny wulosuje Serbski Sokoł jutře w 12.45 hodź. we Worklečanskej sportowni dwě skupinje. Losowanske soniny budu wolejbulistki Hrajneho zjednoćenstwa Pančicy-Worklecy. Prěnju sobotu w měrcu chce dohromady 14 mustwow wo pućowanski pokal Domowiny při wysokim saku nastupić.

Wolejbul jutře a za tydźeń

Jenož dypk sej sobu přiwjezli

Donnerstag, 24. Januar 2019 geschrieben von:

Wolejbul, wobwodna liga – mužojo

1. Volleys Koblicy  11 33 : 5 33

2. CVJM Zhorjelc 10 27 : 13 25

3. Viktoria Worklecy 9 22 : 13 18

4. ST Wulka Dubrawa 11 17 : 24 13

5. Módro-běli Wojerecy II 9 16 : 15 12

6. TSV Niederoderwitz 10 13 : 24 10

7. TSV Kundraćicy 9 13 : 23 8

8. MSV Bautzen 04 II 10 15 : 25 8

9. OSSV Kamjenc 9 10 : 24 5


TSV Niederoderwitz

– Viktoria Worklecy 3:2

(25:18, 22:25, 25:18, 19:25, 15:11)

Po grandioznym wukonje wolejbulistow Viktorije Worklecy w sakskim krajnym pokalnym kole čakaše na nich we wobwodnej lize minjenu sobotu zaso dyp­kowa hra. K zazběhej druheje połserije wjedźeše jich puć do Žitawskich horin k TSV Niederoderwitzej. Na papjerje běchu hosćo jasny faworit, předznamjenja do hry pak běchu špatne. Z Janom Bět­narjom a kapitanom Ludwigom Eckertom pobrachowaštaj hnydom dwaj sylnaj hraje­rjej, jedyn zranjenja a tamny schorjenja dla. Tak steješe znowa jeno sy­dom­ mjenow Worklečanskich hrajerjow na hrajnym protokolu. Šelma by nětko snano prajił: „Tak njedawa znajmjeńša žane prašenje wokoło zestawy.“

Wuslědki (24.01.19)

Donnerstag, 24. Januar 2019 geschrieben von:

Wolejbulowej tabulce

wobwodna liga – mužojo

1. Volleys Koblicy  11 33 : 5 33

2. CVJM Zhorjelc 10 27 : 13 25

3. Viktoria Worklecy 9 22 : 13 18

4. ST Wulka Dubrawa 11 17 : 24 13

5. Módro-běli Wojerecy II 9 16 : 15 12

6. TSV Niederoderwitz 10 13 : 24 10

7. TSV Kundraćicy 9 13 : 23 8

8. MSV Bautzen 04 II 10 15 : 25 8

9. OSSV Kamjenc 9 10 : 24 5

wobwodna liga – žony

1. Módro-běłe Wojerecy 10 30 : 13 26

2. CVJM Zhorjelc 9 25 : 10 21

3. TSV Kundraćicy 9 21 : 13 18

4. Ochranowske wolejfantki 9 18 : 17 15

5. JTVG Koblicy 10 18 : 22 14

6. OSC Lubij 10 17 : 19 13

7. ST Kupoj-Nowa Łuka 9 14 : 23 8

8. HZ Pančicy-Worklecy 9 13 : 22 8

9. VV Žitawa 9 9 : 26 3

dypkowej hrě žonow:

26.01. 14:00   HZ Pančicy-Worklecy –

TSV Kundraćicy

(we Worklecach)

26.01. 16:00 HZ Pančicy-Worklecy –

Módro-běłe Wojerecy

(we Worklecach)

Wolejbulisća Serbskeho gymnazija złoto dobyli

Mittwoch, 23. Januar 2019 geschrieben von:

Hólcy 9. a 10. lětnika Serbskeho gym­nazija Budyšin (SGB) su w Rychbachu wolejbulowe regionalne finale šulerskeho wubědźowanja „Młodźina trenuje­ za olympiju“ dobyli. Hrajerjo wokoło ka­pitana Steva Schrödera přewi­nychu gymnaziastow ze Žitawy, Niskeje a Großröhrsdorfa stajnje z 2:0, a pojědu 14. měrca do Dippoldiswaldy na sakske krajne wurisanje.

Hižo 11. raz docpě wolejbulowe mustwo SGB krajne finale. Zhladujemy-li na dotalne wuspěchi našich šulerjow, su jedna slěborna a pjeć bronzowych medaljow dopokaz pilneho dźěła při wysokim saku. Srjedź měrca pojědu nětko šulerjo 9. a 10. lětnika SGB do Dippoldiswaldy, zo bychu so tam z dalšimi pjeć najlěpšimi šule­mi Sakskeje wubědźowali.

Serbski gymnazij Budyšin – Christiana Weisowy gymnazij Žitawa 2:0

Pančičanam zbožo falowało

Dienstag, 22. Januar 2019 geschrieben von:

Wokrjesna klasa, stafla wuchod

1. ST Chróstawa  6  12 : 1  12

2. ST Budyšin-sewjer  8  13 : 5  12

3. Sokolnik Wjazońca  6  10 : 3  10

4. ST Marijina hwězda  8  9 : 10  8

5. Wóspork/Hrodźišćo 8  7 : 10  6

6. ST Hnašecy-Dobruša  4  4 : 5  4

7. MSV Budyšin 04 IV  8  5 : 15  2

8. Sokoł Budyšin  6  1 : 12  0


W zasněženym wjedrje dyrbjachu so wolejbulisća ST Marijineje hwězdy do Chró­stawy na dypkowu hru podać. Tam čakaštej dwě sylnej mustwje, kotrejž stejitej w tabulce před nimi. Połna motiwacije a z wotpohladom, tónkróć lóšo a wotpinanišo hrać, zastupi serbska šestka do Chróstawskeje hale.

ST Chróstawa – ST Marijina hwězda 2:1 (25:22, 20:25, 15:13)

Swoju druhu sezonu hraje prěnje koparske mustwo Sportoweho towarstwa Ćisk w krajnej klasy. Reporter Werner Müller je so w zymskej přestawce z Ćišćan­skim trenarjom Stefanom Hoßmangom rozmołwjał.

Knježe Hoßmango, jako prěnje snano mały­ rezimej k prěnjej połseriji ...

S. Hoßmang: Start do sezony smy sej hi­nak předstajili. Smy sej w šěsć hrach jeno­ štyri dypki nadźěłali. Po najebać zdźěla porjadnymaj wuslědkomaj přećiwo Drježdźanam-Laubegastej (3:3) a VfB Běłej Wodźe (3:4) bě wunošk runja nuli. Po absolutnje přesłapjacej partiji spočatk oktobra w Großröhrsdorfje (0:2) slě­do­waše skónčnje sydom hrow bjez po­raž­ki. Mustwo je dopokazało, kajke zamóž­nosće a kmanosće wone ma a što móže z taktiskej disciplinu a porjadom na kopanišću docpěć.

Na kotrym městnje mustwo w tabulce steji, kelko dypkow sće docpěli, a kotry wrotowy poměr maće?

S. Hoßmang: W tabulce stejimy po prěnjej połseriji wurunaneje ligi na poziciji šěsć. Mamy wrotowy poměr 22:21, a w 13 hrach smy 19 dypkow nažnjeli.

Što bě za Was wjeršk w prěnjej połseriji?

Wirus je mje hrabnył

Dienstag, 22. Januar 2019 geschrieben von:
Sym so natyknył, abo lěpje prajene, sym so­ natyknyć dał, cyle wotpohladnje a z wulkim wjeselom. A kaž je słyšeć, su mnozy runja mi tónle wirus móhłrjec do so srěbali. Ně, žana gripa abo druha chorosć, ale sportowa družina, za kotruž so hewak scyła wulce zajimował njejsym a kotraž mjez serbskimi sportowymi jednotkami tež přewulku rólu njehraje. Mjetańca je kuzłarske słowo, kotrež ludźi wječor před telewizor ćehnje, kaž minjenu sobotu a wčera znowa. Kak chowancy trenarja Christiana Prokopa při tuchwilnych swětowych mišterstwach na hrajnišću agěruja, kajku bojowniskosć woni wuprudźeja a woprawdźe wo kóždy bul wojuja, je prosće zahorjace a stara so wo napjaty krimi hač do poslednjeje sekundy, kaž smy wčera wječor dožiwili. Ja znajmjeńša so hižo na jutřišu hru přećiwo Španiskej a wosebje sobotu na połfinale wjeselu a so tak rady dale wot mjetarskeho wirusa na­tyknyć dam. Marian Wjeńka

W zymskej přestawce

Dienstag, 22. Januar 2019 geschrieben von:

Tež Zapadołužiski koparski zwjazk (WFV), w kotrymž je 82 koparskich towar­stwow z 11 011 sobustawami orga­nizowanych, je tuchwilu w zymskej přestawce. Z prezidentom WFV Axelom Görnerom je so Werner Müller rozmołwjał.

Knježe Görnero, w zymskej přestawce ma­će­ přeco chwile wróćo, ale tež do přichoda zhladować. Kak je so prěnja połojca hrajneje doby 2018/2019 poradźiła?

A. Görner: Prěnja połserija bě chětro měrna a rjadowana. Nimale wšitke hry móžachmy po planje přewjesć. Je normalne, hdyž někotre duele wjedra dla wupadnu, to so stanje. Za to pak mamy nachwatanske hrajne dny zaplanowane. We wokrjesnej wyšej lize nachwatamy 9. februara na přikład hru Motor Kumwałd – Wojerowski FC a 10. februara LSV Hory – Módro-běli Kulow. We wokrjesnej lize, stafli II je to 2. februara duel HZ Łaz/Běły Chołmc – SC Mały Wosyk.

To wšo chětro derje klinči, maće pak tež problemy?

A. Görner: Te mamy pola dorosta. Mustwa so na přikład za turněry přizjewja, my wubědźowanja planujemy a krótkodobnje cyłki nadobo nastupić njemóža. To organizatorow chětro mjerza.

A što měło so hewak hišće naspomnić?

Wjelelětny wrotar nětko trenar

Montag, 21. Januar 2019 geschrieben von:

Chrystof Gloxyn a Sokoł Ralbicy/Hórki cyle jednorje hromadźe słušataj. Wot dźě­ćatstwa hač do lońšeje sezony steješe 29lětny Gloxyn po mjezystaciji w Kamjencu přeco we wrotach delanskeho koparskeho towarstwa. Wot aktual­neje hrajneje doby pak ma rodźeny­ Ralbičan, kiž bydli ze swójbu w Bretnigu-Hauswalde, nowy nadawk w Stadionje přećelstwa. Wón trenuje nětko prěnje mustwo Sokoła, kotrež hraje we wokrjesnej wyšej lize. Jurij Bjeńš­ je so z nim rozmołwjał.

Chrystofje, wot tuteje sezony trenuješ koparjow Ralbičanskeho prěnjeho mustwa. Kak je poprawom k tomu dóšło?

Ch. Gloxyn: Naš tehdyši trenar Jiří Krohmer je do Ćiska šoł, a tak pytachmy noweho nazwučowarja. Jako poprawny wrotar běch mustwo hižo hdys a hdys na hrach jako trenar přewodźał. Wothłós bě tehdy nimale přeco dobry a tak so z předsydstwom a mustwom na to dojednachmy, zo mam při liniji stać.

Sy z rozsudom dotal spokojom?

Dwójka Wićaz/Arnold sakski mišter

Montag, 21. Januar 2019 geschrieben von:
Na sakskich sankowarskich mišterstwach w Altenbergu je sej Malyn Wićaz ze Zarěča (nalěwo) w starobnej skupinje młodźina A pola dwójkow z partnerom Markusom Arnoldom z Oberwiesenthala titul sakskeho mištra zawěsćił. To rěka, zo słuša dwójka­ Wićaz/Arnold na němskich mišterstwach srjedź februara do kruha faworitow. Pola jednotliwcow wudoby sej Malyn Wićaz w Altenbergu w swojej starobnej klasy bronzowu medalju. Foto: Danny Wićaz

Anzeige

 • Jara awtentiske běchu poskićenja ansambla Zabava z Ruskeje.
 • Na zahajenju festiwala štwórtk w Budyskim NSLDź počesćichu přitomni Juraja Kubánku (3. wotprawa) z trójnej serbskej sławu.
 • Hosćo z Peruwa zbudźichu ze swojimi přewšo pisanymi kostimami tójšto zajima.
 • Pólski cyłk z Bolesławieca na štwórtkownym swjedźenskim ćahu k zahajenju festiwala "Łužica 2019" po Budyšinje
 • Algeričenjo na jewišću NSLDź
 • Rejwarjo z Boliwiskeje
 • XIII. mjezynarodny folklorny festiwal "Łužica 2019" je zahajeny. Tule namakaće impresije z prěnich wustupow wobdźělenych skupin. Tule předstajichu skupiny štwórtk dopołdnja w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle hižo raz dźěćom swoje poskićenja, na wobra
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudowor su zdobom hosćićeljo festiwala.
 • Rejwarki a rejwarjo z pólskeho Bolesławieca
 • Zajim zbudźi tež skupina ze Sewjerneje Makedonskeje
 • Dalši hosćićeljo łužiskeho mjezynarodneho festiwala: Serbska rejwanska skupina Smjerdźaca z hudźbnikami folklorneje skupiny Sprjewjan
 • Překwapjenka běchu mnohim wuměłcy z Peruwa.
 • Prěni raz spožčichu lětsa zarjadowarjo mjezynarodneho folklorneho festiwala wosebite myto a diplom za wurjadny wuměłski wukon. Jón dósta słowakski ansambl Bobańovci za swoju přirodnosć, awtentiskosć a originalitu.
 • Rejwarjo algeriskeho cyłka Couleurs d‘ Algerie
 • Boliwiscy rejwarjo a rejwarki w kostimach na jewišću
 • Boliwičenjo "in action"
 • Sobotu wječor běchu po Chrósćicach mnozy nadróžni muzikanća po puću.
 • Pólski młodźinski orchester z Leśnicy zahaji sobotny wječor na farskim dworje.
 • Tójšto ludźi zhromadźi so na programy na jewišću při gmejnskim zarjedźe ...
 • ... a wobhlada sej poskićenja skupin.
 • Na Koklic statoku předstajichu so tež čłonojo skupiny Wotała. Wšitcy z nich su bywši rejwarjo Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny.
 • Smjerdźečanscy rewjarjo na jewišću pola Koklic
 • Pohlad z jewišća na dwór Wjeselic statoka
 • Na Zahrodnikec-Grutekc statoku pokaza mjez druhim tež Slepjanski folklorny ansambl dźěle swojeho programa.
 • Tež Slepjanscy wuměłcy hižo zahe na dorost mysla.
 • Wšitcy sobuskutkowacy słowakskeho ansambla Bobańovci zamóža znajmjeńša jedyn instrument piskać, spěwać a rejwać.
 • Na Kralec statoku knježeše čiła atmosfera.
 • Schow před krótkim dešćom pytachu sej tež hosćo na Kilankec statoku pod wulkimi předešćnikami.
 • Pólscy hosćo z pokazku ze swojeho programa na Kilankec statoku
 • Wo tym, zo bě sej na lětuši festiwal sobotu a njedźelu do Chrósćic wjac hosći dojěło hač hewak, swědčachu kopate połne parkowanišća.
 • Kultura zwjazuje, kaž tule Smjerdźečanskej rejwarce a algeriskeho rejwarja.
 • Sčasami nimale přepjelnjeny bě Koklic statok.
 • Wudworscy při poslednich přihotach na sobotny wustup na farskim dworje.
 • Wudworscy na farskim dworje
 • Jewišćo při gmejnje bě stajnje derje wopytane.
 • Rjanolinki-rejwarki Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny
 • Serbska reja je jewišću při gmejnje tójšto pasantow do rejki prosyła.
 • Lóze hólcy wječor na jewišću Zahrodnikec-Grutkec statoka
 • Kabaretna skupina Lózy hólcy pokazachu přitomnym we wobłuku programa "Chróšćan special" na Zahrodnikec-Grutkec statoku, zo njejsu w běhu lět ničo zabyli
 • Na Wjeselic statoku zahudźi skupina NIMO ...
 • ... band wokoło Brězanec bratrow Józefa a Jana.
 • Tež němska skupina Slapstickers pokaza, što zamóže.