Snadne rozdźěle – sylne wuskutki

Donnerstag, 15. November 2018
Artikel bewerten
(0 Stimmen)
Młodźi serbscy wučerjo, wučace na wšelakich serbskich kubłanišćach, na wyšich šulach  a na Budyskim Serbskim gymnaziju, wužichu fachowu konferencu 2plus za w uměnu nazhonjenjow kaž tež za bjesadu. Dźěłarnički skićachu kóždemu po swo jim słodźe wosebity raz dalekubłanja. Foto:  SN/Hanka Šěnec Młodźi serbscy wučerjo, wučace na wšelakich serbskich kubłanišćach, na wyšich šulach a na Budyskim Serbskim gymnaziju, wužichu fachowu konferencu 2plus za w uměnu nazhonjenjow kaž tež za bjesadu. Dźěłarnički skićachu kóždemu po swo jim słodźe wosebity raz dalekubłanja. Foto: SN/Hanka Šěnec

Lětuši fachowy dźeń 2plus steješe pod hes­łom „Diskursy pozbudźowaca wuč­ba­ – empatiska a za žiwjenje wuznam­na“. Milenka Rječcyna je ze zamołwitym regionalneje wotnož­ki Sakskeho krajneho zarjada za šule a kubłanje za serb­ske šulstwo Bosćijom Handrikom a nawodnicu Rěčneho centruma WITAJ dr. Beatu Brězanowej rěčała.

Je lětuši fachowy dźeń na dotalnej, w zašłymaj lětomaj wotměwacej so, zarjadowani nawjazał?

B. Handrik: Haj, nitka fachowych dnjow 2plus hodźała so takle zjeć: diferencowanje, systematisce a z přichil­nosću wuwučować. Wučerjo posrědkuja w rozdźělnych předmjetach wšědnje wobsahi po rozdźělnych metodach a podadźa so ze šulerjemi do procesa zaměrneho wuknjenja.

A što mamy sej pod empatiskej wučbu předstajić?

B. Handrik: W idealnym padźe so šuler narěčany čuje wot temy, kotruž runje wobjednawaja, a wón sebi samemu dowěri, zo zapřimnje, kak ma sej wotpowědnu wědu přiswojić.

Kak móže wučer k tomu přinošować?

Veröffentlicht in Rozmołwa
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Neuheiten LND