Kooperacija z mjetarjemi

Mittwoch, 30. September 2020
Artikel bewerten
(0 Stimmen)
Zamołwići LHV su ze šulskim wjednistwom a sportowym wučerjom Léona Foucaltoweho gymnazija kooperaciske zrěčenje podpisali. Wotlěwa su to Stefan Kaiser (sportowy koordinator šulskeho zarjada w Budyšinje), Frank Scheibe (sportowy nawoda LHV), sportowy wučer Andreas Schütze, prezident LHV Jürgen Schröter a nawoda gymnazija Uwe Blazejczyk.  Foto: Werner Müller Zamołwići LHV su ze šulskim wjednistwom a sportowym wučerjom Léona Foucaltoweho gymnazija kooperaciske zrěčenje podpisali. Wotlěwa su to Stefan Kaiser (sportowy koordinator šulskeho zarjada w Budyšinje), Frank Scheibe (sportowy nawoda LHV), sportowy wučer Andreas Schütze, prezident LHV Jürgen Schröter a nawoda gymnazija Uwe Blazejczyk. Foto: Werner Müller

W bibliotece Wojerowskeho Léona Foucaul­toweho gymnazija je mjenowane kubłanišćo njedawno kooperaciske zrěčenje z Łužiskim mjetarskim towarstwom Wojerecy (LHV) podpisało.

Sport jako dźěl kubłanja a zdźěłowanja ma wosebitu hódnotu. Pohibowanje a hraće słušatej k elementarnym potrěbnosćam dźěći a młodostnych. Dale je sport za ćělne, emocionalne a socialne wuwiće njeparujomny. Hižo sčasom su zamołwići Léona Foucaultoweho gymnazija Wojerecy reagowali a wo wosebitym spěchowanju w sporće přemyslo­wali. Zo bychu šulerki a šulerjo wysoke sportowe wukony docpěli, zmóžnja gymnazij nadarjenym wot 5. lětnika wuk­njenje w sportowej rjadowni. Zaměr je wuspěšnu sportowu družinu mjetańcu dale naslědnje etablěrować. Spěchowanje na polu sportoweho dorosta dyrbi so na šěroku płoninu stajić, zo by prěnje mustwo Wojerowskeho LHV přeco zaso jara dobrych mjetarjow měło.

Veröffentlicht in Sport
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige

  • Pnačičanski procesion - Die Panschwitzer Prozession.
  • Kulowscy křižerjo - Die Witticheunauer Kreuzreiter.
  • Njebjelčanscy křižerjo – Die Nebelschützer Verkündigungsprozession.
  • Chróšćanski křižerski procesion - Die Crostwitzer Osterreiter.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha
  • Ralbičanscy křižerjo - Die Ralbitzer Osterprozession.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha