Wužiwataj měra rodźitaj ideje

Mittwoch, 24. Februar 2021
Artikel bewerten
(0 Stimmen)
Monika Lukašowa a mandźelski Tomaš so nadźijataj, zo móžetaj hosćenc „Wjelbik“ bórze zaso wotewrěć. Tuchwilu wěnujetaj so wosebje swojimaj dźěsćomaj a starataj so wo dobre praktiske wukubłanje swojich wukubłancow-kucharjow.  Foto: SN/Hanka Šěnec Monika Lukašowa a mandźelski Tomaš so nadźijataj, zo móžetaj hosćenc „Wjelbik“ bórze zaso wotewrěć. Tuchwilu wěnujetaj so wosebje swojimaj dźěsćomaj a starataj so wo dobre praktiske wukubłanje swojich wukubłancow-kucharjow. Foto: SN/Hanka Šěnec

Hosćency a hotele su dale zawrjene, a to drje tež jutry, na čož maja so tohorunja serbscy hosćencarjo nastajić. Milenka Rječcyna je so z mějićelku Budyskeho hosćenca „Wjelbik“ Moniku Lukašowej rozmołwjała.

Jutry, tak rěka tuchwilna informacija, drje budu hosćency a hotele zawrjene. Kak Wy to posudźujeće?

M. Lukašowa: Njemóžu rjec, hač mam rozsud za špatny abo dobry. Njeliču z tym, zo budźemy jako gastronomojo swoje hosćency prjedy wotewrěć směć hač loni po prěnim lockdownje, hačrunjež by to rjenje było. Ličba na korona­wirus schorjenych pak je nětko wjetša hač w samsnym času loni.

Maće we „Wjelbiku“ móžnosć, hosći pod hołym njebjom posłužować?

M. Lukašowa: Dotal njejsmy tajki poskitk měli. Loni, jako bě po prěnim lock­downje móžno zaso wotewrěć, mějachmy za to plan. Potom pak bě telko dźěła, zo njejsmy ideju zwoprawdźili. Nětko so wospjet z njej zaběramy. Dyrbimy pak wočaknyć, kak so situacija wuwije.

Hdyž čłowjeka ničo njehoni, ma wón chwile rozmyslować. Maće ideje za čas po koronje?

Veröffentlicht in Rozmołwa
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Serbska debata

Neuheiten LND