„Festiwal budźe so dale wuwiwać“

Mittwoch, 03. Mai 2023
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Delegacija přihotowanskeho wuběrka za mjezynarodny folklorny festiwal „Łužica“ wobdźěla so tuchwilu na swětowym kongresu CIOFF w Kolumbiskej. Maximilian Gruber je so z Katharinu Jurkowej wo tym rozmołwjał.

Z kotreje přičiny sće sebi do Kolumbiskeje dolećała?

K. Jurkowa: Wot 2. meje přewjeduje so w kolumbiskim měsće Santiago de Cali swětowy kongres CIOFF (swětowa organizacija folklornych festiwalow). Kongres wotměwa so w ramiku dwutydźenskeho folklorneho festiwala, kotryž so paralelnje ke konferency w měsće přewjedźe. Na kongresu wobdźěla so něhdźe 80 wosobow z cyłeho swěta.

Kotru rólu hraja Serbja w tajkim globalnym zwjazku, kajkiž CIOFF je?

K. Jurkowa: W sekciji CIOFF-Němska su nimo třěšneho zwjazka Serbow dalše serbske towarstwa z čłonom a tak móžemy přez kromu serbskeho swěta z našimi temami a prašenjemi mjezynarodnu diskusiju wobohaćić a wozmjemy zdobom nazhonjenja druhich sobu domoj. Serbja zastupuja CIOFF-sekciju Němskeje na kongresu.

Kotre temy so na swětowym kongresu rozjimaja?

Veröffentlicht in Rozmołwa
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Serbska debata

Neuheiten LND