Najmłódši sobu na wulkim jewišću

Donnerstag, 03. Januar 2019
Artikel bewerten
(0 Stimmen)
Swój tradicionalny hodowny koncert minjenu sobotu w Radworju njeje chór Meja sam wuhotował, ale je sej za njón někotrych chowancow katolskeje pěstowarnje „Alojs Andricki“ a dalše młode talenty sobu přeprosył.  Foto: Bosćij Handrik Swój tradicionalny hodowny koncert minjenu sobotu w Radworju njeje chór Meja sam wuhotował, ale je sej za njón někotrych chowancow katolskeje pěstowarnje „Alojs Andricki“ a dalše młode talenty sobu přeprosył. Foto: Bosćij Handrik

Prawidłownje přeprošuje sej Radworski chór Meja na swoje koncertowanje so­bu­ wuhotowacych hosći. Tak činješe to tež minjenu sobotu k tradicionalnemu hodownemu koncertej. Tónraz dósta­chu někotři chowancy katolskeje pě­stowarnje „Alojs Andricki“ składnosć, na jewišću w połnje wobsadźenej žurli wjesneho hosćenca „Meja“ so pospytać.

Veröffentlicht in Kultura
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige

  • Serbska lajska dźiwadłowa skupina Šunow-Konjecy je swoju nowu komediju "Ludźo njedźiwaće so" 9. nowembra prapremjernje w Šunowskej Fabrikskej hospodźe předstajiła. tule namakaće někotre impresije z inscenacije. 

Tohorunja tón kónc tydźenja su w Ketl