Slědy stawiznow zachować

Mittwoch, 13. Februar 2019
Artikel bewerten
(1 Stimme)
„Słowjanska wjes“ ma narok, srjedźowěkowske žiwjenje Połobskich Słowjanow wotbłyšćować a tak na korjenje dźensnišeho města Branibora nad Habolu dopominać. Dohromady jědnaće twarjenjow a mnohe wustajane objekty posrědkuja dosć awtentiski  wobraz. Přichod muzeja pod hołym njebjom pak je tuchwilu njewěsty. Werner Měskank „Słowjanska wjes“ ma narok, srjedźowěkowske žiwjenje Połobskich Słowjanow wotbłyšćować a tak na korjenje dźensnišeho města Branibora nad Habolu dopominać. Dohromady jědnaće twarjenjow a mnohe wustajane objekty posrědkuja dosć awtentiski wobraz. Přichod muzeja pod hołym njebjom pak je tuchwilu njewěsty. Werner Měskank

Planowany hotel wohroža muzej „Słowjanska wjes“ pod hołym njebjom

Wosrjedź Branibora nad Habolu (Brandenburg an der Havel) zaměstnjeny je muzej „Słowjanska wjes“ pod hołym njebjom­. Podobnje kaž w Dešnje běchu tam historiske sydlišćo po srjedźowěkowskim přikładźe natwarili a prawi­dłownje tematiske zarjadowanja přewje­dli, wobswětlace žiwjenje při Haboli sy­dla­­ceho kmjena Połobskich Słowjanow. Nimo wotmysła, hosći přiwabić, ma rekonstruowana wjes na korjenje města kaž tež jeho prěnjotnych wobydlerjow do­pominać. Wobhospodarjer muzeja je komunalne towarstwo z wobmjezowanym rukowanjom za spěchowanje dźěła a strukturne rozwiwanje Branibor nad Habolu (BAS). Oficialna měšćanska tu­ristiska brošurka mjenuje „Słowjansku wjes“ mjez turistiskimi wjerškami runje tak kaž internetna strona komuny. Přichod muzeja pak je njewěsty. Byrnjež docho­dy mzdy sobudźěłaćerjow zaručili, pjenjezy powšitkownje pobrachuja, wosebje nastupajo nuznje trěbne wobnowjenja. Tuchwilu je drje 5 000 eurow za sa­něrowanje k dispoziciji, štož pak za zdźerženje wsy zdawna njedosaha.

Veröffentlicht in Kultura
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige