Z nowymaj edicijomaj móža pólscy zajimcy to „nječitajomne ...

Mittwoch, 06. März 2019
Artikel bewerten
(0 Stimmen)
Čerstwje wušła edicija „Dawne pismo niemieckie“ a k tomu słušacy zwučowanski zešiwk zbudźatej w susodnej Pólskej wulki zajim.  Foto: Ralf Döscher Čerstwje wušła edicija „Dawne pismo niemieckie“ a k tomu słušacy zwučowanski zešiwk zbudźatej w susodnej Pólskej wulki zajim. Foto: Ralf Döscher

Europska uniwersita Viadrina je pól­ske wučbnicy wo starym němskim pismje wozjewiła.

Frankfurt nad Wódru/Słubice. Z wonym dwójnym wudaćom dóstawaja mnozy pólscy wužiwarjo archiwow pomocny kluč k zašłosći do rukow: Pod titlom „Dawne pismo niemieckie“ („Staroněmske pismo“) je na Europskej uniwersiće Viadrina Frankfurt nad Wódru pólska wučbnica wo hač dosrjedź 20. lětstotka rozšěrjenym němskim kurrentowym rukopisu wušła. Wudospołnjena je kniha z ekstra za to wuwitym zwučowanskim zešiwkom „Kurrenta“ za pisanje a čitanje pisma. Wobě wozjewjeni nastaštej na katedrje za pomnikowědu Viadriny w zhromadnym dźěle z Institutom za na­łožowane stawizny. Podpěru dóstachu tež ze stron­ pólskeho statneho archiwa w Po­znanju. Spěchowany bu projekt ze srědkami społnomócnjeneje zwjazkoweho knježerstwa za kulturu a medije kaž tež Regenburgskeje załožby Sanddorf.

Veröffentlicht in Kultura
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige