Čitajće w nowym rozhledźe (29.03.19)

Freitag, 29. März 2019
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Přichodny Rozhlad budźe wotměnjawy kaž aprylske wjedro, ale wězo w pozitiwnym zmysle. „Sobu činić“ je jedna z temow. Měrćin Wjenk wěnuje so přidatnym pje­njezam za dwurěčnosć w sakskich komunach serbskeho sydlenskeho ruma a namołwja wobydlerjow, gmejnam pomhać naprawy zwoprawdźić, kotrež su woprawdźe na dobro serbšćiny.

Lěto 2019 je Mjezynarodne lěto indigenych rěčow. Ielyzaveta Waltherowa z Lipšćanskeho Instituta za sorabistiku rozprawja wo jeho wotewrjenju w januarje w Parisu. Wona měni, zo zmóžnja projektne lěto­ Serbam, na swoju dźěławosć skedźbnjeć a so z druhimi mjeńšinami, na přikład wo wuspěchach a njewuspěchach kubłanskich naprawow, wuměnjeć. To praji tež Rejzka Lipičec, kotraž lěto indigenych rěčow jako sobudźěłaćerka UNESCO sobu organizuje. Wona powěda wo pozadku a naprawach projekta UNO a ma konkretny namjet, kak móhli so Serbja wobdźělić.

Veröffentlicht in Serwis
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige