Ideje wotwonka zapřijate

Donnerstag, 16. Mai 2019
Artikel bewerten
(0 Stimmen)
Premjera inscenacije „Tři sotry“ zahaji dźens wječor festiwal „Witajće druhdźe“ w Budyskim Dźiwadle na hrodźe. Hra zaběra so z přichadom „cuzych“ a z tym, hač a kak woni w skrućenych strukturach swoje městno namakaja.  Foto: SN/Hanka Šěnec Premjera inscenacije „Tři sotry“ zahaji dźens wječor festiwal „Witajće druhdźe“ w Budyskim Dźiwadle na hrodźe. Hra zaběra so z přichadom „cuzych“ a z tym, hač a kak woni w skrućenych strukturach swoje městno namakaja. Foto: SN/Hanka Šěnec

Dźiwadłowy festiwal „Witajće druhdźe“ z wabjacymi inscenacijemi

Budyšin (SN/MiR). Inscenacija dźiwadłoweje hry „Tři sotry“ po Antonje Čechowje změje dźensa wječor w Budyskim Dźiwadle na hrodźe premjeru. Hač do poslednjeho wokomika je režiserka Bronwyn Tweddle, skutkowaca w transkul­turnym dźěle dźiwadźelenja Budyskeho Thespis-centruma, z hrajerjemi na dramje dźěłała. Do hry su mnozy akterojo zapřijeći, wot młodostneho hač k staršemu protagonistej. Mjez nimi su domoródni a ludźo, kotřiž su sem přićahnyli. „Wšitcy su lajkojo, a róle su wšelako wulke. Tak hodźa so runje zajimcy bjez profesionelneho hrajerskeho pozadka derje zasadźeć“, wona zwuraznja. „Anton Čechow lubkuje w swojej dramje ze starobu swojich figurow spožča jim najwšelakoriše formy wuprajenja.“ Měsacy dołho je Bronwyn Tweddle z hrajerjemi zaměrnje za premjeru zwučowała. Inscenacija njeje po originalu zdźěłana. Ta je akteram skerje zakład. „Hladajo na festiwal ,Witajće druhdźe‘, w kotrehož wobłuku kruch pokazamy, zdźěłachmy tekst, wusměrjacy so na aktualne wuwiće Budyšina.

Veröffentlicht in Kultura
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige