Lyrika w šěsć rěčach Empfehlung

Montag, 15. Juli 2019
Artikel bewerten
(0 Stimmen)
Stara wodarnja bě atmosferu pohonjaca městnosć, w kotrejž bě iniciatiwna skupina wokoło Benedikta Dyrlicha 40. swjedźeń serbskeje poezije wuhotowała. Zajim na čitanjach dohromady 23 awtorow bě tak wulki, zo někotři wopytowarjo nimale na dworje wěže sedźachu. Wo hudźbne wobrubjenje postaraštaj so čłonaj Lipšćanskeje kapały semitone. Foto: SN/Maćij Bulank Stara wodarnja bě atmosferu pohonjaca městnosć, w kotrejž bě iniciatiwna skupina wokoło Benedikta Dyrlicha 40. swjedźeń serbskeje poezije wuhotowała. Zajim na čitanjach dohromady 23 awtorow bě tak wulki, zo někotři wopytowarjo nimale na dworje wěže sedźachu. Wo hudźbne wobrubjenje postaraštaj so čłonaj Lipšćanskeje kapały semitone. Foto: SN/Maćij Bulank

Tworjenje Kita Lorenca w srjedźišću 40. swjedźenja serbskeje poezije stało

Budyšin (SN/bn). „Dźensa chcemy na mjezynarodny swjedźeń serbskeje poe­zije spominać, kotryž bu před 40 lětami we Wotrowje prěni raz zarjadowany. Zdobom počesćimy Kita Lorenca, kiž bě swjedźeń tehdy sobu załožił.“ Tak witaše sobotu Benedikt Dyrlich něhdźe 50 zajimcow w kopatej połnej Budyskej Starej wodarni. Basnik dźakowaše so „woprawdźitemu motorej na techniskim polu“ Mětej Benadźe a wjelelětnemu koorga­nizatorej Alfonsej Wićazej, z kotrymajž je lětuši swjatk wuhotował. Dyrlich na to skedźbni, zo su lětsa čestnohamtsce a na swójske riziko skutkowali, dokelž njejstej „wjednistwo Zwjazka serbskich wuměłcow a Załožba za serbski lud zamołwitosć za swjedźeń přewzać chcyłoj“. Dale dźakowaše so wón w tym zwisku wosebje bywšemu direktorej załožby: „Byrnjež často rozdźělneho měnjenja byli, bě nam­ Marko Suchy stajnje spušćomny partner. Běchmy sej přeco přezjedni, zo ma­ załožba swjedźeń podpěrać. Smy pokazali, zo maja Serbja wjace hač jenož folkloru.

Veröffentlicht in Kultura
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige