Dźiwadła pomhaja a šija škit za hubu a nós

Donnerstag, 02. April 2020
Artikel bewerten
(0 Stimmen)
Na Złokomorowskim Nowym jewišću tuchwilu jeno šwalče kostimoweho wotrjada škit za hubu a nós nješija, ale mjez druhim tež sobudźěłaćerka wopytowarskeho serwisa Nicole Schlegel a produkciski manager Steffen Wolf. Foto: Steffen Rasche Na Złokomorowskim Nowym jewišću tuchwilu jeno šwalče kostimoweho wotrjada škit za hubu a nós nješija, ale mjez druhim tež sobudźěłaćerka wopytowarskeho serwisa Nicole Schlegel a produkciski manager Steffen Wolf. Foto: Steffen Rasche

Zły Komorow/Choćebuz (SN/CoR). Hdyž dźiwadła žane předstajenja njeposkićeja, to njerěka, zo swoje resursy zmysłapołnje na dobro towaršnostnych wužadanjow w času epidemije koronawirusa dla njewužiwaja.

Tak šija w kostimowym wotrjedźe Nowe­ho jewišća Zły Komorow tuchwilu nuznje trěbny dychanski škit. Dohro­mady hač do 20 přistajenych dźiwadła při tym pomha, nic jeno ći z kostimo­we­ho wotrjada. Zdźěla doma, zdźěla w změnowym dźěle nastawa tam najprjedy raz wjace hač 400 tajkich za nimale 200 so­bu­dźěłaćerjow ambulantneho a stacionarneho hladanja Złokomorowskeho zwjazka ASB. Z tym pak njeje dźěło dokón­čene, dokelž chcedźa hišće dalše za hladanski personal šić. Krajnoradny zarjad Hornje Błóta-Łužica ma je potom rozdźělić.

Dale ma Złokomorowske Nowe jewišćo wotpohlad, lokalne iniciatiwy pod­pěrać, kotrež staršim, chorym ludźom a k rizikowej skupinje słušacym pomhaja. Wosebje techniski personal kaž tež wozydłowy park dźiwadła stej w tym zwisku k dispoziciji. Dalše kooperacije tuchwilu planuja.

Veröffentlicht in Kultura
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige