Rozhłós (14.06.19)

Freitag, 14. Juni 2019 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

10:00 Wusyłanje swjedźenskeje Božeje słužby z Budyskeje Michałskeje cyrkwje

11:00 Łužica tutón tydźeń z powěsćemi tydźenja

11:20 Michałska wosada 400 lět

12:00 Wjesny wobraz: Słona Boršć

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo Janšojskej šuli

13:00 „Akcija Mužakow – pospyt załoženja serbskeje gmejny w Pólskej“

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Hartmut Leipner)

po tym gratulacije

Wo zjawnej diskusiji

Freitag, 14. Juni 2019 geschrieben von:
Choćebuz (SN). Junijske wudaće delnjoserbskeho telewizijneho magacina Łu­žyca jutře w 13.40 hodź. telewiziji RBB je na­hrawanje podijoweje diskusije na temu „Wumrěje serbska rěč?“ Diskusijny wječor w Choćebuskim měšćanskim domje je 6. junija Christian Matthée mo­derěrował. Debatowali su tam čłonka Rady­ za serbske naležnosće Braniborskeje Angela Šurmanowa, Astrid Šramina z Gołbinskeje drastoweje skupiny, referent krajneje zamołwiteje za naležnosće Serbow Měto Nowak, direktor Serbskeho instituta dr. Hauke Bartels a prof. Edward Wornar, direktor Inistituta za sorabistiku na Lipšćanskej uniwersiće.

Do kina (13.06.19)

Donnerstag, 13. Juni 2019 geschrieben von:

13.6.–19.6.2019 Budyski filmowy palast: Men in Black: International: štw, so, nj a wu 14:30 Men in Black: International w 3 D: wšědnje 17:15 a 20:00 | pj a so 22:45 Drei Schritte zu Dir: srj 19:45 X-Men: Dark Phoenix: wšědnje 17:00 a 19:30 Aladdin w 3 D: wšědnje 20:00 (nimo srj) Aladdin: wšědnje 17:15 (nimo srj) | štw, so, nj a wu 14:30 Rocketman: wšědnje 17:00 (nimo pó) John Wick: wšědnje 19:45 (nimo pó) | pj a so 22:30 Pokémon Meisterdetektiv Pikachu: štw, so, nj a wu 14:45 Pokémon Meisterdetektiv Pikachu w 3 D: nj 12:30 Royal Corgi: štw, so, nj a wu 15:00 Willkommen im Wunder Park: nj 12:30 Alfons Zitterbacke: nj 12:30 Glam Girls: pj a so 22:45 After Passion: nj 12:45 Avengers: Endgame: pj a so 22:00

Kino-ekstra: This Mountain Life: pó 17:15 a 20:15

Wojerowski CineMotion:

Pokiwy (07.06.19)

Freitag, 07. Juni 2019 geschrieben von:

Zakónča projekt

Budyšin. We wobłuku wuměłstwoweho projekta „Swětło pozbudźa“ zaklinči jutře, sobotu, w 17.15 hodź. na hudźbnym nyšporje w Budyskej tachantskej cyr­­kwi kantata Johannesa Sebastiana Bacha „Ow, wěčny wohenjo, ow, žórło lu­­bo­sće“. Twórbu zanjese ewangelski tachantski chór ze solistami a hudźbnikami na historiskich instrumentach. Cyłkowny nawod změje Michael Vetter. K zakónčenju projekta „Swětło pozbudźa“ swjatkowničku, 9. junija, we 18 hodź. su wšitcy na ekumenisku Božu słužbu do tachantskeje cyrkwje prošeni. Prědować budźe Ludger Hinse. Cyrkwinskaj hudźbnaj direktoraj Friedemann Böhme a Michael Vetter hrajetaj na pišćelach.

Šwedojo přińdu

Łobjo je bjezdwěla jedne z najwažnišich łódźnych zwiskow Europy. Podłu rěki wjedźe zdobom kolesowanska šćežka, wjeduca přez rjane města, kaž tule Drježdźany. Wjedrarjo wěšća, zo změjemy swjatki rjane wjedro za kolesowanje. Dalše móžnosće sport wukonjeć, zhonja zajimcy w brošurce „Němsku z kolesom sej wotkryć“. Foto: Sylvio Dittrich/ADFC

Křižowka (07.06.19)

Freitag, 07. Juni 2019 geschrieben von:

Wodorunje: 3 jusk, 5 powabna, 6 zelenišćo, 7 wobzorosměr, 10 drasta jurista-sudnika, 13 wašnje pisanja, twara, 14 satelit, 15 grat za wótřenje kosy

Padorunje: 1 přirodny zjaw w zymje, 2 ryba, 3 serbski kěrlušer (1721–1794), 4 Schleife (drasta) serbsce, 8 spisar, 9 zběrka zemjepisnych kartow, 11 12 měsacow, 12 forma nastupa

Protyka (07.06.19)

Freitag, 07. Juni 2019 geschrieben von:

Hač do 9.6.   25. mjezynarodne swjatkowne zetkanje VWjow na Lětońskim lětanišću

Pjatk 7.6. 18:00 Dźěłarnička k projektej „Lawski areal“ na žurli Budy­skeho Serbskeho domu

Sobotu 8. do 10.6.   Wjesny a swjatkowny swjedźeń w Pěskecach

   Błótowske bajowe nocy SLA pod Bórkowskej Bismar­ckowej wěžu

Sobotu 8.6. 10:00 Měšniska swjećizna Pětra Mróza w Drježdźanskej Dwórskej cyrkwi

  20:00 Koncert z Rolandom Kaiserom na Kamjenskej Pastwi­nej horje

Njedźelu 9. a 10.6.   Wjesny swjedźeń w Brěžkach

Njedźelu 9.6. 9:00 Primica Pětra Mróza w Kulowskej cyrkwi

  20:00 Koncert z Rolandom Kaiserom na Kamjenskej Pastwi­nej horje

Póndźelu 10.6.   Swjedźeń při młynje na kózłach (Bock­wind­mühle) we Łuze

  9:00 Putniska Boža mša serbskich wosadow na Róžeńčanskej putniskej łuce

  10:00 Tradicionalny koncert dujerskeje hudźby při hosćen­cu na Kamjenskej Pastwinej horje

  10:00 Młynski dźeń w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje

  17:00 Předstajenje młodźinskeho dźiwadła „Přewrót w rjadowniskej stwě“ w Slepjanskej cyrkwi

Wutoru 11.6. 18:00 Koncert Maastrichtskeje a Wienskeje šole w cyrkwi­ klóštra Marijineje hwězdy w Pančicach-Kukowje

Rozhłós (07.06.19)

Freitag, 07. Juni 2019 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim z powěsćemi tydźenja

11:20 Portret Pětra Mróza

11:45 Jakub a Matej so wubědźujetaj

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Christoph Rummel)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin

13:00 Błótowska železnica

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Manfred Hermaš)

po tym zbožopřeća

póndźelu hornjoserbsce

9:00 Putniske kemše z Róžanta

11:00 Swjatkowny swjedźeń w Pěskecach, dźeń młynow a beachtura Radija Satkula

12:00 Wo błótowskich bajowych nocach

delnjoserbsce

12:30– Swójbny program z nabožnym    14:00 wusyłanjom (Ingolf Kśenka)  a wo křćiznach a konfirmaciji    w žiwjenju křesćana

Do kina (06.06.19)

Donnerstag, 06. Juni 2019 geschrieben von:

6.6.–12.6.2019 Budyski filmowy palast: X-Men: Dark Phoenix: wšědnje 14:45 (nimo srj) X-Men: Dark Phoenix w 3 D: wšědnje 17:15 a 20:00 | pj, so a nj 22:30 Men in Black: International w 3 D: srj 20:00 Aladdin w 3 D: wšědnje 17:00 a 19:45 (nimo srj) | pj, so a nj 22:30 Aladdin: wšědnje 14:45 (nimo srj) Rocketman: wšědnje 17:45 (nimo pó) a 19:30 John Wick: wšědnje 20:15 (nimo pó) | pj, so a nj 23:00 Pokémon Meisterdetektiv Pikachu: wšědnje 17:15 Pokémon Meisterdetektiv Pikachu: w 3 D: wšědnje 14:45 (nimo srj) Royal Corgi: wšědnje 14:00 (nimo srj) Willkommen im Wunder Park: nj a pó 12:00 Alfons Zitterbacke: nj a pó 12:30 Dumbo: nj a pó 12:15 Glam Girls: wšědnje 15:45 (nimo pó) After Passion: nj a pó 12:00 Avengers: Endgame: pj, so a nj 22:00

Kino-ekstra: Van Gogh – An der Schwelle zur Ewigkeit: pó 17:15 a 20:15

Wojerowski CineMotion:

Pokiwy (31.05.19)

Freitag, 31. Mai 2019 geschrieben von:

Swjedźeń ze serbskim podźělom

Budyšin. Wot dźensnišeho hač do njedźele swjeći sprjewine město swoje 1 017. Budyske nalěćo. Program měšćanskeho swjedźenja wuhotuje wjace hač 500 sobuskutkowacych. K wjerškam słušataj dźensa wječor wustup kapały „Shawue“, w kotrejž je něhdy tež Křesćan „James“­ Młynk sobu hrał, a jutře wječor irski gitarist Sean Callaghan na Mjasowych wikach. Na samsnym městnje dožiwi publikum do toho młodeho spěwarja Gabriela Mommera, kiž ma w Budyšinje serbske korjenje. Wo dalši serbski podźěl postaraja so sobotu dopołdnja Chróšćanscy muzikanća a popołdnju Smjerdźečanska rejwanska skupina hromadźe z folklornej skupinu Sprjewjan na Žitnych wikach. Njedźelu dopołdnja zahudźi tam dujerska kapała Horjany.

Křesćanska hudźba zaklinči

Anzeige