Rozhłós (23.11.18)

Freitag, 23. November 2018 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim­ na temu schadźowanka

11:20 Serbja a jich prawa – modernizować sakski serbski zakoń?

11:45 Judith Kubicec 100 dnjow intendantka SLA

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Christoph Rummel)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo posedźenju braniborskeho brunicoweho wuběrka

13:00 Kolokwij na česć Mata Kosyka

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Adelheid Dawmowa)

po tym zbožopřeća

Do kina (22.11.18)

Donnerstag, 22. November 2018 geschrieben von:

22.11.–28.11.2018 Budyski filmowy palast:­ Phantastische Tierwesen 2: wšědnje 15:00 (nimo pó a srj) Phantastische Tierwesen 2 w 3 D: wšědnje 16:30 a 19:30 | pj a so 22:30 Bohemian Rhapsody: wšědnje 17:15 (nimo nj a pó) a 19:45 | pj a so 22.15 Der Grinch w 3 D: nj 14:30 Der Nussknacker: nj 12:30 a 13:30 | štw, pj, so a wu 14:00 Der Nuss­knacker w 3 D: wšědnje 16:00 Die Unglaublichen 2: wšědnje 14:30 (nimo pó a srj) 25 km/h: wšědnje 20:15 Der Vorname: wšědnje 18:15 a 20:00 (nimo pó) Ballon: štw,pj, so a wu 13:30 Johnny English: wšědnje 17:45 Hotel Transsilvanien: nj 12:15 Pettersson und Findus: 11:45 Smallfoot: nj 12:00 Klassentreffen 1.0: pj a so 22:45 Halloween: pj a so 22:30

Kino-ekstra: Das Prinzip Montessori: nj 17:15 | pó 17:15 a 20:15

Wojerowski CineMotion:

Verschwörung: wšědnje 20:15 | pj a so 22:40 Elliot, das kleine Rentier: so a nj 13:00 Die Sch’tis in Paris: srj 10:00 Der Grinch: nj 15:00 Phantastische Tierwesen 2 w 3 D: wšědnje 19:45 | pj a so 22:35 Phantastische Tierwesen: wšědnje 15:15 a 20:00 | so 12:30 | nj 12:25 Bohemian Rhapsody: wšědnje 17:00 a 20:00 Nur ein kleiner Gefallen: wšědnje 20:10 | pj a so 22:30 Der Nusskna­cker w 3 D: wšědnje 18:00 Der Nuss­knacker: wšědnje 15:00 Halloween: pj a so 22:45 25 km/h: wšědnje 17:50 (nimo srj) Johnny English: wšědnje 15:05 (nimo nj) Smallfoot: so a nj 13.10 Die Unglaublichen 2: so a nj 12:50 Klassentreffen 1.0: wšědnje 15:20

Pokiwy (20.11.18)

Dienstag, 20. November 2018 geschrieben von:

Nominuja kandidatow

Worklecy. Wšitcy zajimowani woby­dle­rjo Worklečanskeje gmejny su štwórtk, 22. nowembra, w 19 hodź. do Worklečanskeje wohnjowoborneje gratownje přeprošeni. Tam chce gmejnski zwjazk CDU swojich kandidatow za wólby gmejnskeje rady 26. meje 2019 nominować. Nimo toho diskutuja z wopytowarjemi tón wječor wo předewzaćach, kotrež měli přichodne pjeć lět we Worklečanskej gmejnje zwoprawdźić.

Dalša Maćična akademija

Budyšin. Na knižnu premjeru a přednošk pod hesłom „Žiwnosćerjo ze Žarkow – Wuchačec swójbje w Awstralskej a w Němskej“ přeprošuje stawizniska sekcija Maćicy Serbskeje zajutřišim, štwórtk, w 19.30 hodź. do Budyskeho „Wjelbika“. Robert Wuchatsch z Melbourna, kotrehož serbscy prjedownicy běchu w 19. lětstotku ze Žarkow pola Wósporka do Awstralskeje wupućowali, předstaji knihu wo stawiznach swojeje swójby. K tomu porěči tež Budyšan Thomas Dils w přednošku wo wuwiću Wuchačec swójby w Němskej. Přednošk budźe w němskej rěči, zastup je darmotny.

1989! – A dźensa?

Protyka (16.11.18)

Freitag, 16. November 2018 geschrieben von:

Pjatk 16.11. 19:30 Předstajenje rejwanskeho dźiwadła Kamenz can Dance „X“ w Kamjenskim měšćanskim dźiwadle

Sobotu 17.11. 14:00 Skonstituowanje prěnjeho Serbskeho sejma w Slepom

  16:30 Komorny koncert SLA k 90. posmjertnym narodninam Jana Rawpa na žurli Budyskeho Serbskeho muzeja

  18:30 Koncert Praskeho cyrkwinskeho chóra Cantus Amici w Róžeńčanskej putniskej cyrkwi

  19:30 1. kapičkowy wječor w Kulowskej wjacezaměrowej hali

  19:30 Wuzwolenje princa 49. sezony Serbskopazličanskeho karnewaloweho towarstwa w Njebjelčanskej „Bjesadźe“

  19:30 Koncert ze smyčkowym kwartetom Amaryllis w Smochčanskim Domje biskopa Bena

Njedźelu 18.11.   Kermuše w Radworju, Žuricach, Blunju, Łazu a Wulkim Wosyku

  11:00 Łužiske literarne dopołdnjo z Christianom Grashofom w Budyskim Dźiwadle na hrodźe

  17:00 Předstajenje dźiwadłoweje inscenacije NSLDź „Sergej“ na Krajnych jewišćach w Radebeulu

Póndźelu 19. do 22.11.   Přijimanje pakćikow za hodownu darowansku akciju towarstwa swj. Filomeny w Smjerdźečanskim kulturnym domje (stajnje 17 do 18 hodź.)

Pokiwy (16.11.18)

Freitag, 16. November 2018 geschrieben von:

Praski chór spěwa

Róžant. Cyrkwinski chór Cantus Amici z Prahi wuhotuje jutře, sobotu, we 18.30 hodź. koncert w Róžeńčanskej cyrkwi. Mjez druhim zaklinčitej Antona Brucknerowe „Locus iste“ a „Ave Maria“. Wuměłski nawod změje Lukáš Dobrodinský, na pišćelach hudźi Ondřej Valenta. Nazajtra we 8.30 hodź. wobrubi chór Božu mšu w Ralbicach.

Swójby pućuja

Malešecy. Serbske koło „Budyski kraj“ a Rěčny centrum WITAJ přeprošujetej serbske swójby a dalšich zajimowanych na pućowanje podłu hatow wokoło ­Malešec. Něhdźe pjeć kilometrow dołhe pućowanje je wuraznje přistupne za swójby z Witaj-dźěćimi, zo móhli so wone serbsce rozmołwjeć. Zajimcy zetkaja so jutře, sobotu, w 14.30 hodź. na nawsy w Malešecach. Po puću chcedźa z dźěćimi hry hrać a sposrědkuja wobdźělnikam zajimawosće wo Malešanskich Serbach. Po nawróće poskićuja kofej a po­prjančki.

Spominaja na wopory

Linija (16.11.18)

Freitag, 16. November 2018 geschrieben von:
Dźeće-li wot wupokazaneho spočatka po liniji dale, wučitaće titul spěwa.

Rozhłós (16.11.18)

Freitag, 16. November 2018 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim­ wo konstituowanju Serbskeho sejma

11:20 Zběranje jako hobby abo za renditu?

11:45 Wo Serbach w Awstralskej

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Tomasz Dawidowski)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo kolokwiju na česć Mata Kosyka w Choćebuzu

13:00 100 lět wólbne prawo za žony

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Katharina Köhlerowa)

po tym zbožopřeća

Pokiwy (15.11.18)

Donnerstag, 15. November 2018 geschrieben von:

Na kermušne reje

Radwor. K Radworskej kermuši su wobydlerjo a wšitcy dalši zajimcy na kermušne reje přeprošeni, a to jutře, pjatk, wot 20 hodź. K rejam zahudźi diskoteka RDE. Zastup płaći pjeć eurow. Wot 20 do 21 hodź. budźe tak mjenowana happy- hour, hdyž poskićuja wšitke napoje za potuńšenu płaćiznu. Organizatorojo wjesela so na bohaty wopyt.

Spominaja na Jana Rawpa

Budyšin. Hudźbny wědomostnik a komponist Jan Rawp je so dnja 17. ­nowembra před 90 lětami narodźił. Składnostnje jeho posmjertnych narodnin přeprošujetej Maćica Serbska a hudźbne nakładnistwo ENA zajutřišim, sobotu, w 15 hodź. k spominanju na zasłužbneho wuměłca při jeho rowje na Budyskim Tuchorskim kěrchowje (zachod z Lubijskeje drohi). Tam budźe komponist Juro Mětšk na skutkowanje swojeho wuja spominać. Marka Cyžowa přednjese Jana Rawpowy esej „Dopoł­dnja w archiwje“ a Měrana Cušcyna baseń, kotruž je k jeho česći napisała. W 16.30 hodź. přizamknje so koncert Serbskeho ludoweho ansambla k 90. po­smjertnym narodninam Jana Rawpa na žurli Budyskeho Serbskeho muzeja.

Sejm so konstituuje

Do kina (15.11.18)

Donnerstag, 15. November 2018 geschrieben von:

15.11.–21.11.2018 Budyski filmowy palast:­ Phantastische Tierwesen 2: wšědnje 15:00 (nimo pó) Phantastische Tierwesen 2 w 3 D: wšědnje 16:30 a 19:30 | pj, so a wu 22:30 Bohemian Rhapsody: wšědnje 17:45 (nimo nj a pó) a 19:30 (nimo nj a pó) | pj, so a wu 22:30 Auf der Suche nach dem alten Tibet: nj 19:00 Der Nussknacker: wšědnje 14:00 (nimo nj a pó) | nj 14.15 Der Nusskna­cker w 3 D: wšědnje 17:00 (nimo nj) Der Vorname: wšědnje 18:00 (nimo nj) | nj 12:45 25 km/h: wšědnje 20:30 (nimo nj a pó) | pó 20:00 | pj, so a wu 22:15 Johnny English: wšědnje 20:00 (nimo pó) Die Unglaublichen 2: wšědnje 14:45 (nimo pó) Hotel Transsilvanien: nj a srj 12:00 Pettersson und Findus: nj a srj 12:45 Smallfoot: nj a srj 12:00 Klassentreffen 1.0: pj a wu 14.15 Ballon: štw, so a srj 14.15 Halloween: pj, so a wu 23:00

Kino-ekstra: Deine Juliet: nj 17:15 | pó 17:15 a 20:15

Wojerowski CineMotion:

Phantastische Tierwesen 2 w 3 D: wšědnje 20:00 | pj a so 22:15 Phantastische Tierwesen 2: wšědnje 15:00 a 17:00 | so a nj 12:50 Bohemian Rhapsody: wšědnje 17:15 a 19:45 | pj a so 22:30 Ballon: srj 17:30 Nur ein kleiner Gefallen: wšědnje 19:50 | pj a so 22:35 Der Nussknacker w 3 D: wšědnje 17:45 Der Nussknacker: wšědnje 14:45 | so a nj 12:30 25 km/h: wšědnje 20:05 Gänsehaut 2: wšědnje 15:30 Halloween: pj a so 22:45 Johnny English: wšědnje 15:20 Die Unglaublichen 2: so a nj 12:45 Klassentreffen 1.0: wšědnje 17:30 (nimo srj) Smallfoot: so a nj 12:40

Pokiwaj (14.11.18)

Mittwoch, 14. November 2018 geschrieben von:

Přednošuje na hrodźe

Worklecy. Na přednošk kapłana dr. Jensa Buliša přeprošuje jutře, štwórtk, Worklečanske towarstwo kapałki Maćerje Božeje. Po kemšach we 18.30 hodź. porěči dr. Buliš na žurli hrodu wo temje „Serbja, jich kral a kónc monarchije“. K tomu zaspěwa Marek Rjelka, kiž chce serbske ody za sakskeho krala a jeho swójbu znowa předstajić. Wšitcy zajimcy wutrobnje do Worklec přeprošeni.

Swójby pućuja

Malešecy. Serbske koło „Budyski kraj“ a Rěčny centrum WITAJ přeprošujetej serbske swójby a dalšich zajimowanych na pućowanje podłu hatow wokoło Malešec. Něhdźe pjeć kilometrow dołhe pućowanje je wuraznje wotewrjene za swójby z Witaj-dźěćimi, zo móhli so wone serbsce rozmołwjeć. Zajimcy zetkaja so sobotu, 17. nowembra, w 14.30 hodź. na nawsy w Malešecach. Po puću chcedźa z dźěćimi hry hrać a sposrědkuja wobdźělnikam zajimawosće wo Malešanskich Serbach. Po nawróće poskića kofej a poprjančki.

Anzeige

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli