Křižowka (26.01.18)

Freitag, 26. Januar 2018 geschrieben von:

Wodorunje: 3 domjace skoćo, 5 nic bratr, 6 jednotka mnóstwa (Schock), 7 něhdy přistaw Roma, 10 rozkora, 13 islamski předspěwar, 14 koparski klub Mailanda, 15 znaty wuměłc

Padorunje: 1 norwegska stolica, 2 politiske zjednoćenstwo, 3 słódki napoj, 4 nic wuchod, 8 drohotny płat, 9 turkowske město, 11 telewizijny sćelak, 12 ratarsko-

Dźiwadło pyta rekwizity za inscenaciju

Freitag, 26. Januar 2018 geschrieben von:
Budyšin. Za přichodnu serbsku inscenaciju na hłownym jewišću „Paradiz w dobrej stwě“, kotraž změje 17. februara premjeru, pyta NSLDź za wuhotowanje lajskeje skupiny hišće wšelake rekwizity. Hra jedna wo burskej swójbje na horach, dokal turisća z cyłeho swěta přichadźeja, zo bychu sej tam přitulne žiwjenje wobhladali. Za tychle turistow, kotřiž na přikład z Ameriki, Francoskeje a Japanskeje dojědu, pyta dźiwadło stare fotoaparaty a handyje, moderne pućowanske kije a nachribjetniki, tobołki wokoło brjucha a podobne (tel. 03591/ 584 237).

Protyka (26.01.18)

Freitag, 26. Januar 2018 geschrieben von:

Pjatk 26. do 28.1.  Pisanska dźěłarnička „Žiwjenske slědy“ w Smochčanskim Domje biskopa Bena

Sobotu 27. a 28.1.  Wubědźowanje „Młodźina hudźi“ we Wojerecach

  9:00 Nawi přichoda w Budyskej statnej studijnej akademiji

  14:30 Hłowna zhromadźizna Wojerowskeho wuměłstwoweho towarstwa na hrodźe

  16:00 Dźěćace kino w Chróšćanskej putniskej oazy

  19:30 Wječorny ptači kwas SLA w Radworskej „Slaviji“ – po programje reje z kapału SerBeat

  19:30 2. kapičkowy wječork w Kulowskej wjacezamě­rowej hali

  19:30 Póstnička za dorosćenych Chróšćanskeje wosady w Lejnjanskim Kubicec hosćencu

  19:45 Spěwny wječork z Přezpólnymi w Chróšćanskej putniskej hospodźe

  20:00 Spěwny wječork na Smolic statoku w Hórkach

Njedźelu 28.1. 10:00 Karnewalistisko-politiske rańše piwko w Kamjenskim hotelu „Město Drježdźany“

  10:00 Politiske rańše piwko z Corneliju Falken (Lěwica) w Kamjenskim měšćanskim dźiwadle

  15:00 Ptači kwas Malešanskeje pěstowarnje „K wódnemu mužej“ w hosćencu „Wódny muž“

  16:00 Wječorny ptači kwas SLA w Slepjanskim Serbskim kulturnym centrumje

Rozhłós (26.01.18)

Freitag, 26. Januar 2018 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tónle tydźeń, mjez druhim wo premjerje młodźinskeho dźiwadła „Kupa fantazije“

11:20 Temowy tydźeń:

Zanjechane twarjenja

11:45 Hornjoserbska premjera ptačeho kwasa SLA w Radworju

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Měrćin Deleńk)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin

13:00 Z hudźbu w rozmołwje:

dr. Fryco Libo

13:30  Nabožne wusyłanje

 (Hartmut Leipner)

po tym zbožopřeća 

Do kina (25.01.18)

Donnerstag, 25. Januar 2018 geschrieben von:

25.1.2018 – 31.01.2018 Budyski fil­mowy palast: Wunder: wšědnje 14:45 (nimo srj), 17:15 a 19:45 (nimo srj) | srj 19:30 | pj a so 22:15 Die kleine Hexe: nj 15:00 Criminal Squad: srj 20:15 Hilfe, ich hab meine Eltern geschrumpft: wšědnje 15:00 (nimo pó a srj) a 17:15 (nimo pó) | pó 14:45 a 17:00 | nj 12:30 Hot Dog: 14:45 (nimo pó a srj), 17:15 a 19:45 | pj a so 22:00 Insidious – The Last Key: pj a so 22:15 Greatest Showman: wšědnje 19:30 (nimo pó a srj) Dieses bescheuerte Herz: wšědnje 20:00 (nimo pó) | pó 19:30 Coco – Lebendiger als das Leben: nj 12:30 Ferdinand – Geht STIERisch ab!: nj 12:30 Jumanji – Willkommen im Dschungel: nj 12:30 Jumanji – Willkommen im Dschungel w 3 D: wšědnje 14:45 (nimo pó a srj) Star Wars – Die letzten Jedi: wšědnje 17:00 (nimo pó) Mord im Orient Express: pj 22:15 Pitch Perfect 3: so 22:15

Kino-ekstra: Maleika: pó 14:30, 17:15 a 20:15

Pokiwaj (23.01.18)

Dienstag, 23. Januar 2018 geschrieben von:

Na skupinsku „hłownu“

Pančicy-Kukow. Čłonojo Domowinskeje skupiny Pančicy-Kukow njech njezabudu na swoju hłownu zhromadźiznu jutře, srjedu, w 19 hodź. w hornjej rumnosći wohnjowoborneje gratownje na klóšterskim dworje. Tam chcedźa sej mjez druhim plan za lěto 2018 dorěčeć, film Alfonsa Kuringa sej wobhladać a při horcym winje pobjesadować.

Radźićeljo so zetkaja

Njebjelčicy. Z rozšěrjenjom produkciskeho wobłuka Miłočanskeho zawoda Missale zaběraja so čłonojo Njebjelčanskeje gmejnskeje rady na swojim přichodnym posedźenju štwórtk, 25. janu­ara, w 19.30 hodź. w Njebjelčanskej gmejnskej sydarni. Nimo twarskich naležnosćow póńdźe tež wo wotzamknjenje wotnajenskeho zrěčenja z Kamjenskej kubłanskej towaršnosću.

Pokiwy (19.01.18)

Freitag, 19. Januar 2018 geschrieben von:

Šulerjow lěpje zeznać

Kulow. Tež lětsa zarjaduje Wyša šula „Korla Awgust Kocor“ Kulow dźeń wotewrjenych duri, a to jutře wot 10 hodź. Na spočatku chcedźa šulerjo a wučerjo hosći w sportowej hali z wotměnjawym programom překwapić. Tak dóstanu wopytowarjo mały zaćišć wo wšědnym šulskim dnju a wo podawanju wučby. Po programje móža so zajimcy po kubłanišću rozhladować. W 13 hodź. tam šulske durje zaso zawru.

Sorbian Art Trio „zapyri“

Budyšin. Jutře wotměje so w Budyskim Kamjentnym domje wot 21. 30 hodź. koncert „Lit the house with Serbska murja 2.0“, a to cyle w znamjenju serbsko-němskeho přećelstwa. Lětsa su sej organizatorojo, mjez druhim towarstwo Serbska murja, jako hłownu skupinu Sorbian Art Trio přeprosyli. Ale tež fanojo EDM a technohudźby su witani. Štóž chce hač do ranja w pjećich, wostać a njeje hišće 18 lět, njech na „maćernu cedlku“ njezabudźe.

Swjedźeń swjateho Bosćana

Podaš-li so do Błótow, móžeš tam tež w zymskim času wjele zajimaweho dožiwić. Tónle kónc tydźenja a přichodne tydźenje swjeća w Bórkowach a druhdźe swoje zapusty w narodnej drasće. Hosći wita radlubje tež Gisela Christl w Lubinje-Kamjennej na swój­ Serbski burski statok, hdźež wotměwaja so prawidłownje kórkowe seminary. Foto: Wolfgang Kotisek

Křižowka (19.01.18)

Freitag, 19. Januar 2018 geschrieben von:
Wodorunje: 3 moderne słowo za koleso, 5 arabski kraj, 6 italska rěka, 7 wodźer lětadła, 10 njewjesta na ptačim kwasu, 13 wulki porst, 14 spěw w operje, 15 cuze słowo za přistojne hraće Padorunje: 1 Hammel serbsce, 2 wašnje pisanja, twara, 3 nic sotra, 4 hobby, 8 prěni přełožk biblije, 9 ameriske filmowe myto, 11 kraj a rěka USA, 12 horiny w Aziji

Protyka (19.01.18)

Freitag, 19. Januar 2018 geschrieben von:

Pjatk 19.1. 19:00 Dźeń wotewrjenych duri na Wojerowskim Lessingowym gymnaziju

  19:30 Delnjołužiska premjera wječorneho ptačeho kwasa SLA na komornym jewišću Choćebuskeho Statneho dźiwadła

Sobotu 20.1. 10:00 Dźeń wotewrjenych duri w Kulowskej Wyšej šuli „Korla Awgust Kocor“

  16:00 Dartowy turněr we Wotrowje

  18:00 Kulinariske pućowanje po łužiskim swěće bajow, w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje

  18:00 Wječorny ptači kwas SLA w Hochožanskim hosćen­cu „K złotemu zmijej“

  19:30 1. kapičkowy wječork w Kulowskej wjacezamě­rowej hali

  19:45 „Skónčnje doma!“ – putniski kabaret w Chróšćanskej putniskej hospodźe

  21:30 Lit The House With Serbska murja 2.0 – koncert ze skupinu Sorbian Art Trio a reje w Budyskim Kamjentnym domje

Njedźelu 21.1. 14:00 Wodźenje po elementariju Kamjenskeho Muzeja zapadneje Łužicy

  15:30 Ptači kwas Němčanskeje pěstowarnje „Pumpot“ w twarjenju La Galeria

  15:30 Ptačokwasne zarjadowanje towarstwa Stup dale w Drježdźanach

Póndźelu 22.1. 8:30 Hornjoserbsko-němski dźěćacy ptači kwas SLA na žurli SLA (tohorunja 10.30 hodź.)

Wutoru 23.1. 8:30 Hornjoserbsko-němski dźěćacy ptači kwas SLA na žurli SLA  (tohorunja 10.30 hodź.)

Anzeige