„Jutry w Serbach“ rěka nowa wosebita wustajeńca Budyskeho Serbskeho muzeja. Mónika Ošikowa a Rebecca Wöppelowa (wot­lěwa) staratej so tuchwilu wo poslednje přihoty. Wot zajutřišeho přistupna přehladka je modularnje koncipowana. Při­chodnje budźe tuž móžno, jednotliwe ćežišća – kaž su to křižerjo, nałožki, nabožne tradicije póstneho časa kaž tež jutrowne jejka – po po­trjebje kombinować. Paralelnje k wustajeńcy zaběži rjad dźěłarničkow kołowokoło debjenja jejkow. Foto: SN/Maćij Bulank

Protyka (22.03.19)

Freitag, 22. März 2019 geschrieben von:

Pjatk 22.3. 19:00 Dźeń astronomije we Wojerowskim planetariju

  19:00 Turněr dwójneje hłójčki w Pěskečanskim sportowym towarstwowym domje

  19:30 Hłowna zhromadźizna hońtwjerskeho drustwa Konjecy w tamnišej burskej stwě

  19:30 Hłowna zhromadźizna hońtwjerskeho drustwa Ralbicy w tamnišim sportowym domje

Sobotu 23. a 24.3.   20. jutrowne wiki w Lubnjowje (wot 10 hodź.)

Sobotu 23.3.   Cyłodnjowska literarna dźěłarnička na temu krótka proza pod nawodom Lubiny a Dušana Hajduk­-Veljković w Budyšinje

  9:00 Zhromadny dźeń dźěći 3. do 5. lětnika dekanat­neho dušepastyrstwa we Worklečanskim Don Bosko­wym domje

  14:00 Benedikt Dyrlich čita na Lipšćanskich knižnych wikach w hali 3 na wustajenišću B501 ze swojeje knihi „Leben im Zwiespalt 1“

  15:00 Młodźinski kofej w Radworskim młodźinskim klubje

  17:00 Koncert w rjedźe Duchowna hudźba ze skupinu NOCELLI w Budyskim klóšterku

Njedźelu 24.3. 13:00 Dźěłarnička debjenja jutrownych jejkow w Budyskim Serbskim muzeju

  15:00 Předstajenje serbskeje inscenacije „Wopušćeny dom“ na hłownym jewišću Budyskeho NSLDź

Rozhłós (22.03.19)

Freitag, 22. März 2019 geschrieben von:

Njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń

11:20 Rozprawa wo měrowym swjedźenju we Wostrowcu

11:30 Stote narodniny spisowaćelki Hańže Bjeńšoweje

11.45 Hórnikowa biblioteka w Praze

12:00 Nabožne wusyłanje

(superintendent Jan Malink)

po tym Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo serbskich koparjach

13:00 Saksofon – tak klinči hudźbny instrument  lěta

13:30 Nabožne wusyłanje

(Adelheid Dawmowa)

po tym Zbožopřeća

Do kina (21.03.19)

Donnerstag, 21. März 2019 geschrieben von:

21.–27.3.2019 Budyski filmowy palast:­

Die Goldfische: wšědnje 15:30 a 20:15 | štw, so, nj a wu 13:00 | pj a so 22:45 Free Solo: štw 20:00 Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks: wšědnje 15:45 | štw, so, nj a wu 13:45 Ostwind: wšědnje 18:00 Drachenzähmen leicht gemacht w 3 D: nj 11:45 Drachenzähmen leicht gemacht: štw, so, pó a srj 17:45 Mia und der weiße Löwe: pj, nj a wu 17:45 Captain Marvel w 3 D: wšědnje 17:00 a 19:45 (nimo štw) | štw, so, nj a wu 14:15 | pj a so 22:30 Escape Room: wšědnje 20:15 (nimo štw a pó) Hard Powder: pj a so 22:30 Chaos im Netz: nj 11:30 Der Junge muss an die frische Luft: nj 11:00

Kino-ekstra: Die Frau des Nobelpreis­trägers: pó 20:15

Wojerowski CineMotion:

Diana Ross: Her life, love and legacy: wu 20:00 Head full of honey: wšědnje 17:30 (nimo srj) a 20:00 Captain Marvel: wšědnje 14.30, 17:00 a 19:45 | pj a so 22:20 Asterix und das Gehemnis des Zaubertranks: wšědnje 15:15 | pó, wu a srj 17:15 Ballon: srj 10:00 Escape room: pó a srj 19:50 | pj a so 22.40 Ostwind: so a nj 12:20 | pó, wu a srj 15:00 Drachenzähmen leicht gemacht: so a nj 13:00 Green book: srj 17:15

Pokiwy (15.03.19)

Freitag, 15. März 2019 geschrieben von:

Drastu měnjeć

Budyšin. Drastu za ćěšenki a dźěći k přijomnej płaćiznje dóstanu starši na při­chodnej měnjenskej bursy na žurli Budyskeje Montessoriskeje šule na Tzschirnerowej. Bursa je jutře, sobotu, wot 14 do 16 hodź.

Předstaja „Čeplski recept“

Radwor. Štóž njeje dotal hišće kome­diju Chróšćanskeje serbskeje lajskeje dźi­wa­dłoweje skupiny „Čeplski recept“ widźał, změje k tomu zajutřišim, njedźelu, w Radworju składnosć. Tam wustupja lajscy­ hrajerjo w 16 hodź. Dalšej před­stajeni budźetej 24. měrca w Haslowje a 31. měrca w Šunowje. W aprylu pokazaja hru w Sernjanach a Chró­sćicach.

Benedikt Dyrlich čita

Budyšin. We wobłuku rjada zarjado­wanjow Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła „Łužiske literarne dopołdnjo“ čita njedźelu w 11 hodź. Benedikt Dyrlich w Budyskim Dźiwadle na hrodźe. Tam předstaji mjeztym w Drježdźanach bydlacy němsku wersiju swojeje bio­grafiskeje zběrki dokumentow, listow a dźenikowych zapiskow „Doma we wućekach 1“. Zajimowani wopytowarjo móža w dźiwadle wot 10 hodź. posnědać.

Wo přichodźe pjenjez

„Mała rejwana stawizna“ rěka wosebity program Serbskeho ludoweho ansambla, z kotrymž balet tuchwilu předewšěm w šulach wustupuje. Njedźelu SLA produkciju zjawnje pokaza, a to w 16 hodź. na swojej žurli w Budyšinje. Program rysuje stawizny reje wot barok­neho menueta přez folkloru hač k modernym dźensnišim rytmam. Foto: Toni Lehder

Budyšin. Kaž kóžde lěto přewjeduje Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu stajnje druhi kónc tydźenja póstneho časa jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje.

Mjeztym 26. zarjadowanje tajkeho razu je jutře a njedźelu wot 10 do 18 hodź. přistupne. Zastup płaći 2,50 eurow za dorosćenych, dźěći hač do 16 lět płaća 50 centow. Wopytowarjo móža tam debjerjam jutrownych jejkow při dźěle přihladować, so sami w pisanjenju pospytać a sej dobyćerske kolekcije lětušeho wubědźowanja wo najrjeńše jutrowne jejko wobhladać. Kóždemu 500. abo 1 000. wopytowarjej darja debjene jutrowne jejko.

Protyka (15.03.19)

Freitag, 15. März 2019 geschrieben von:

Pjatk 15.3. 17:30 Zwjazkowe předsydstwo Domowiny w Chrósćicach

  18:30 Hłowna zhromadźizna wohnjoweje wobory Łazow­skeje gmejny

  19:00 Hłowna zhromadźizna Róžeńčanskeje dobro­wólneje wohnjoweje wobory w tamnišej towarstwowej rumnosći

Sobotu 16. a 17.3.   28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje

Sobotu 16.3. 9:30 22. wysokošulske wiki w Budyskim powołansko­informaciskim centrumje

  14:00 Burske blido Domowiny a towarstwa Njepilic dwór na Rownjanskim Njepilic statoku

  19:30 Předstajenje inscenacije „Wopušćeny dom“ na hłow­nym jewišću Budyskeho NSLDź

  19:30 Koncert z Ronnyjom Weilandom „Pěsnje z Wolgaske­ho přibrjoha“ dopomnjenki na Ivana Rebroffa w Budyskim Serbskim muzeju

  20:00 Kabaretny wječor z Carolin Fischer a Ralfom Bärwolffom w Kamjenskim měšćanskim dźiwadle

  20:00 Zhromadne wječorne modlenje dekanatneje młodźiny w Chrósćicach a přednošk Tomaša Pěčki­ wo dožiwjenjach na Swětowym zetkanju młodźiny w Panamje

Njedźelu 17.3. 9:30 Serbske kemše w Grodkowskej Serbskej cyrkwi

  16:00 Program Serbskeho ludoweho ansambla „Mała rejwana stawizna“ na žurli Budyskeho SLA

Rozhłós (15.03.19)

Freitag, 15. März 2019 geschrieben von:

Njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim wo najrjeńšich serbskich jutrownych jejkach

11:20 Live z jutrownych wikow

11:45 Wobrazki z narańšich Serbow

12:00 Nabožne wusyłanje

(Tomasz Dawidowski)

po tym Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo Serbskim instituće a wo strukturnej změnje

13:00 Towarstwo Kólesko prócuje so wo zachowanje slepjanšćiny

13:30 Nabožne wusyłanje

(Cyril Pjech)

po tym Zbožopřeća

Do kina (14.03.19)

Donnerstag, 14. März 2019 geschrieben von:

14.3.–20.3.2019 Budyski filmowy palast:­

Escape Room: wšědnje 20:15 Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks: wšědnje 16:00 | štw, so, nj a wu 14:15 Captain Marvel w 3 D: wšědnje 16:45 a 19:45 | štw, so, nj a wu 13:30 | pj a so 22:45 Ostwind: wšědnje 15:30 | štw, so, nj a wu 13:15 Hard Powder: wšědnje 20:00 (nimo pó a wu) Mia und der weiße Löwe: pj a nj 18:00 Drachenzähmen leicht gemacht w 3 D: nj 11:15 Drachenzähmen leicht gemacht: wšědnje 17:45 (nimo wu | wu 18:00 Chaos im Netz: nj 11:45 The Lego Movie: nj 11:00 Alita: Battle Angel w 3 D: pj a so 22:30 100 Dinge: so 22:30 Der Junge muss an die frische Luft: štw, so, pó a srj 18:00 Glass: pj 22:30

Kino-ekstra: Gegen den Strom: pó 20:15

Wojerowski CineMotion:

Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks: wšědnje 14:00 a 17:45 | so a nj 12:10 Head full of Honey: srj 19:45 Captain Marvel w 3 D: wšědnje 15:55, 18:25 a 20:00 | pj a so 22:35 Escape Room: wšědnje 20:55 | pj a so 23:00 Captain Marvel: nj, pó a wu 19:45 Beautiful Boy: srj 17.15 Ostwind: wšědnje 15:30 | so a nj 13:15 | nj, pó a wu 17:30 Drachenzähmen leicht gemacht: srj 15:00 | nj, pó a wu 15:15 Mia und der weiße Löwe: nj 13:00

Anzeige

 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme, ze stejacym
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", cyrkwinski hudźbny direktor Friedemann Böhme dźakuje so sopranistce Romy Petrick
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", fararka Jadwiga Malinkowa dźakuje so dirigentej, cyrkwinskemu hudźbneho direktorej Friedemannej Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor, wotlěwa) a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod naw
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", serbski superintendent Jan Malink wita připosłucharjow
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Čerstwje pražane kołbasa derje słodźi.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa z "Podku" w stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
W swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zhromadna wječor na prěnim dnju
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop dr. Carsten Rentzing (naprawo) w rozmołwje z wobdźělnikami sobotu w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Skupina "Podka" z Drježdźan je wosadny swjedźeń na farskej zahrodce wobrubiła.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop Ewangelsko-lutherskeje krajneje cyrkwje Sakskeje dr. Carsten Rentzing (nalěwo) a serbski superintendent Jan Malink w rozmołwje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme ze stejacymi