Dienstag, 20 November 2018 13:00

Berlin (dpa/SN). Z debatu wo etatowych planach zwjazkoweho financneho ministra Olafa Scholza (SPD) je zwjazkowy sejm dźensa zakónčace wuradźowanje wo etaće 2019 zahajił. Wulka koalicija chce mjez druhim wjace pjenjez za zakitowanje, wuwićowu pomoc a socialne nadawki wudać, na přikład, zo by swójby podpěrała. Zwjazkowy etat předwidźi wudawki 356,4 miliardy eurow, nimale 13 miliardow wjace hač lětsa.

Žane awtomatiske kontrole

Berlin (dpa/SN). Při kontrolach zakaza jězdźenja dieselowych awtow nochcedźa potrjechene města awtomatiske připrawy za zwěsćenje čisłowych tafličkow zasadźić, byrnjež nowy zakoń zatwar awtomatiskich kamerow dowola. Tuta kontrolna praksa by z datoškitneho zhladowanišća přehnata była, zdźěli město Frankfurt nad Mohanom na naprašowanje medijow. Rěčnik badensko-württembergskeho nutřkowneho ministerstwa rěčeše wo wustawoprawniskich wobmyslenjach. Sud­nistwa běchu we wjacorych městach dieselowym awtam jězdźić zakazali. Kontrolować maja města same.

Zawěry z betona a kałaty grót

Wuradźowanjawo etaće EU zwrěšćili

77 smjertnych woporow

Rozrost čłonstwa

To a tamne (20.11.18)

Montag, 19 November 2018 13:00

Berlin (B/SN). W Pakistanje z jastwa pušćena křesćanka Asia Bibi ma po měnjenju fachowca CDU za čłowjeske prawa Michaela Branda škit a schow w Němskej namakać. Jeje žiwjenje je wohrožene, rjekny wón frakciji CDU/CSU w zwjazkowym sejmje. Pjećkrótnu mać běchu w lěće 2010 pječa hanjenja Boha dla w Pakistanje k smjerći zasudźili. Kónc oktobra najwyše sudnistwo kraja wusud zaso zběhny. To zbudźi protesty radikalno-islamskich skupin.

Žana wěstota w lěhwach

Kónc wójny wopominali

Bamž wusahowaceho wuznama

Zwón měra swój cil docpěł

Yoko-Ono-wustajeńca

Dienstag, 20 November 2018 13:00

Częstochowa (dpa/SN). Pólska biskopska konferenca je wopory splažneho znjewužiwanja přez duchownych wo wodaće prosyła. „Zamołwjamy so před Bohom, woporami znjewužiwanja, jich swójbami a před zhromadźenstwom cyrkwje za křiwdu, kotraž bu młodym ludźom a jich přiwuznym načinjena“, rěka we wčera wozjewjenym stejišću po zhromadźiznje episkopata w putniskim měsće Częstochowa. „Zrudźeni zwěsćamy, zo je tež w Pólskej k splažnemu znjewužiwanju dźěći a młodostnych přez někotrych duchownych a zastupnikow cyrkwje dóšło“, dale rěka. Zo móhli přičiny a wopraw­dźitu ličbu posudźować, chcedźa nětko dalše daty zběrać. Biskopja apeluja na wopory, pady znjewužiwanja zamołwitym statnym organam přizjewić.

W Pólskej bě nowy kinowy film wo pedofilnych duchownych debatu wo splažnym znjewužiwanju w cyrkwi nastorčił. Pask „Kler“ (Klerus) režisera Wojciecha Smarzowskeho je wot kónca septembra pjeć milionow ludźi do kinow wabił. Smarzowski chcyše z kritiskim filmom cyrkej namołwić, zamołwitosć přewzać a znjewužiwanje dlěje njezatajeć.

Hospodarstwo mjenje přibyło

Kontrolena pólskej mjezy

Babiš: Ja nihdy njewotstupju

Kabinetaj dweju krajow jednałoj

Freitag, 29 April 2016 14:00

CDU žada sej plan za Łužicu

Podstupim (dpa/SN). Opoziciska CDU w braniborskim sejmje je krajne knje­žerstwo namołwiła, strukturnu změnu we Łužicy pjenježnje podpěrać. „Štož pobrachuje, je plan za Łužicu“, wobžarowaše hospodarskopolitiski rěčnik CDU, Dierk Homeyer wčera w aktualnej hodźinje parlamenta­. „Trjebamy spěšnu a njebě­rokratisku pomoc za předewzaća, kotrež so na nowe wobłuki zwaža.“ Přiwšěm je jasne, zo je brunica hišće dołho za spušćomne a zapłaćomne zastaranje ludźi z milinu trěbna, Homeyer rozłoži. Braniborske knježerstwo pak měło wotwidźomneho kónca zmilinjenja dla strukturnu změnu zahajić. „Dźe wo industrijny zakład wšeho kraja“, wón napominaše.

Ochranowske hesła zestajane

Łužica (28.04.16)

Łužica (27.04.16)

Łužica (26.04.16)

Łužica (25.04.16)

Dienstag, 20 November 2018 13:00

Zhubjenu wobydlerku starownje su na kwasnej hosćinje našli. 82lětna bě so w porynsko-pfalcskim Germersheimje kaž kóždy dźeń wuchodźowała a njebě so nawróćiła. Bojo so, zo njeje puć do hladarnje hižo namakała, za žonu pytachu. Skónčnje nańdźechu ju na kwasnej hosćinje, hdźež so jej widźomnje lubješe.

Jenož na zwjenomaj (Felge) awta jěł je 79lětny w Zwickauwje. Najebać to, zo běštej so wobě prědnjej wobruči pušćiłoj, jědźeše muž dale. Zhubi pak kontrolu a zajědźe do přirowa. Škoda na awće a asfalće wučinja 4 000 eurow.

To a tamne (19.11.18)

To a tamne (16.11.18)

To a tamne (15.11.18)

To a tamne (14.11.18)

Freitag, 16 November 2018 13:00
Axel Arlt

Jako su so před nimale pjeć lětami zastupjerjo frakcijow SPD, Zelenych a Lěwicy w Sakskim krajnym sejmje zhromadnje za nowelěrowanje sakskeho Serbskeho zakonja wuprajili, njejsu woni ze stron Domowiny wočakowane přihłosowanje nazhonili. Serbja chcedźa sami rozsudźić, hdy je tajki krok trěbny, bě tehdy ze Serbskeho domu słyšeć.

To je w zasadźe prawje. A proces nowelěrowanja braniborskeho Serbskeho zakonja w januarje 2014 je so runje na tej bazy nastorčił. Delnjoserbske gremije, towarstwa a delnjoserbska ciwilna towaršnosć su zhromadnje naćisk zdźěłali. Na to su łužiskich krajnych zapósłancow zdobyli, kotřiž přez stronske hranicy tónle wupłód serbskich prócowanjow krajnemu sejmej zapodachu.

Dźakownosć přewažuje

Dalekubłanje wužiwać

Wuwiće jako šansu widźeć

Čuwy woči- widnje napjate

Anzeige