Z ćopłotu bóle lutować

Dienstag, 11. September 2018
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Na 20. braniborskim energijowym dnju w Choćebuzu wuradźowali

Choćebuz (SN). „Energijowa změna je wjace hač jeno změna na polu miliny. Wužiwanje miliny wučinja jenož pjećinu wšeje cyłoněmskeje energijoweje potrjeby. Něhdźe 30 procentow trjebaja we wobchadnym wobłuku. A nimale połojcu wšeje miliny trjebamy w zwisku z wužiwanjom ćopłoty. Runje tón wobłuk zawinuje w Němskej něhdźe štwórćinu wšitkich wobswětej škodźacych maćiznow w powětře.“ To je Albrecht Gerber (SPD), hospodarski a energijowy minister Braniborskeje, na wčerawšim 20. energijowym dnju kraja w Choćebuzu rjekł. Na zarjadowanju, kotrež bě ener­gijowe ministerstwo zhromadnje z Choćebuskej Industrijnej a wikowanskej komoru organizowało, diskutowaše 350 ­zastupnikow hospodarstwa, wědomosće, politiki a zarjadnistwa wo aktualnych energijopolitiskich wužadanjach. W srjedźišće steješe lětsa tema „Kak zmištrujemy změnu na polu ćopłoty w kraju?“

Veröffentlicht in Politika
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson