Přeće abo woprawnjene móžnosće?

Mittwoch, 03. April 2019
Artikel bewerten
(0 Stimmen)
Dokal drje nas puć w komunalnej politice powjedźe? Tule předstajene mysle z „Agendy 2030“ su dotal diskusijny zakład. Što wunjesu, dyrbimy wočaknyć.  Foto: Jan Kral Dokal drje nas puć w komunalnej politice powjedźe? Tule předstajene mysle z „Agendy 2030“ su dotal diskusijny zakład. Što wunjesu, dyrbimy wočaknyć. Foto: Jan Kral

Komuny w Sakskej su wokomiknje wužadane kaž hišće ženje. Mnóstwo nadawkow, kotrež maja z wobmjezowanym etatom a tójšto zarjadniskimi předpisami zwoprawdźeć, jich mocy přesahuje. Nadawki, kiž chcedźa rozrisane być, wostawaja ležo, dokelž njeje srědkow kaž tež personala. Loni zahajene myslenje wo změnach w komunalnych zakonjach a wotběhach je jedyn z móžnych pućow, napjatu situaciju wolóžić a wosebje wjesnym komunam dać te móžnosće, zo njebychu we wuwiću a žiwjenskej kwaliće za městami wostali.

Sakski zwjazk městow a gmejnow (Sächsischer Städte- und Gemeindetag – SSG) je na swojich lońšich posedźenjach wobzamknył, zdźěłać strategiski a poziciski spis „Agenda 2030“. W nim su mysle zjimane, zo bychu je komuny rozjimali.

Hłowny zaměr a wobsah agendy je, skrućić komunalne samozarjadnistwo w Swobodnym staće Sakskej a pozicije Zwjazka dale wuwić a skrućić. Hłownje ma so agenda wusměrić na šěsć zakładnych wobłukow komunalneho samozarjadnistwa, a to su:

1. kónčina

2. organizacija

3. personal

4. prawo

5. planowanje

6. financy

Veröffentlicht in Politika
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige