Kraj mytuje spěchowanje serbstwa

Mittwoch, 18. September 2019
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Prěnje mytowanske wubědźowanje „Serbski přichod: Łužica – Sorbische/wendische Zukunft: Lausitz“ w Braniborskej je knježerstwowa społnomócnjena za naležnosće Serbow statna sekretarka dr. Ulrike Gutheil (SPD) wčera w Choćebuzu startowała. Přinoški maja so hač do 31. oktobra zapodać.

Choćebuz (HA/SN). Statna sekretarka w ministerstwje za wědomosć, slědźenje a kulturu je so wčera ze zastupjerjemi­ Domowiny, Załožby za serbski lud a serbskich institucijow w Choćebuskim Serbskim domje zetkała a jim nowe wubědźowanje předstajiła. W jeho wobłuku pytaja za přinoškami a projektami, kotrež buchu wot 1. junija 2014 zwoprawdźene, respektiwnje so hišće zeskutkownja. Přinoški hodźa so w štyrjoch kategorijach zapodać: pěstowanje a dalewuwiće serbskeje rěče; pěstowanje a wožiwjenje kultury a rjemjesła našeho ludu kaž tež pěstowanje nałožkow w běhu lěta na zakładźe němskeho zapiska imaterielneho kulturneho namrěwstwa; pěstować a dale wuwić němsko-serbsku zhromadnosć a wuwědomić zhromadne serbsko-němske stawizny kaž tež serbske přinoški k strukturnej změnje we Łužicy.

Wobdźělić smědźa so towarstwa, zwjazki a iniciatiwy, gmejny a předewzaća, kotrež skutkuja w serbskim sydlenskim rumje Braniborskeje. Kiwa wosebite myto 10 000 eurow a po kóždej kategoriji štyri myta wot 1 000 do 5 000 eurow, kotrež je ministerstwo zaplanowało.

Statna sekretarka dr. Ulrike Gutheil je zdobom wuslědki naprašowanja k serbskej rěči „Haj! Za tebje 2.0“ wuhódnoćiła, kotrež bě Serbska akciska syć w meji nastorčiła. Je wo namjety a mysle šło, wšako chcedźa masterowy plan za wožiwjenje delnjoserbšćiny zdźěłać. 54 ludźi je so wobdźěliło, z nich bě 19 z Delnjoserbskeho gymnazija. 30 anonymnje zapodatych namjetow přemyslowanje wuwabi.

Knježerstwowa społnomócnjena je serbskich partnerow wčera informowała, zo wona nowemu braniborskemu knježerstwu hižo njepřisłuša. „Chcu sej něšto přewšo nowe za swój dalši žiwjenski puć pytać“, rjekny wona. Zdobom přizna, zo je ze swojeho dźěła za Serbow wjele wjesela měła a zo je při tym tójšto přiwuknyła. Zastupowacy jednaćel Domowiny Marcus Końcar a zastupowaca załožbowa direktorka Sabina Siegowa staj so jej ze serbskeje strony za jara konstruktiwne dźěło dźakowałoj.

Veröffentlicht in Politika
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige