Tusk: Žadyn no-deal-brexit

Dienstag, 22. Oktober 2019
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Strasbourg/London (dpa/SN). Europska unija chce wšitko činić, zo by njerjadowanemu wustupej Wulkeje Britaniskeje z Europskeje unije zadźěwała. To je prezident Rady EU Donald Tusk připowědźił. „No-deal-brexit njebudźe nihdy naš rozsud“, rjekny Tusk w Europskim parlamnenće w Strasbourgu. Wuprajenja Tuska hódnoća jako pokazku na to, zo móhł wón podlěšenje termina brexita poručić, dyrbjało-li zrěčenje wo wustupje z EU w britiskim parlamenće znowa zwrěšćić.

Netanjahu zwrěšćił

Tel Aviv (dpa/SN). Israelski prawicarsko-konserwatiwny ministerski prezident Benja­min Netanjahu je po wólbach parlamenta w septembru z wutworjenjom noweho knježerstwa zwrěšćił. Wotpowědny mandat wróći wón prezidentej Reuvenej Rivlinej. Tón je připowědźił, nadawk­ k wutworjenju knježerstwa by­wšemu šefej wójska Bennyjej Gantzej přepodać. Gantz ma nětko štyri tydźenje chwile za chětro wobćežnu misiju.

Čitanju politikarja zadźěwali

Göttingen (dpa/SN). Aktiwisća su wčera wječor tomu zadźěwali, zo móže politikar CDU Thomas de Maizière we wobłuku Göttingenskeje literarneje nazymy zjawnje čitać. Po informacijach policije blokowaše něhdźe sto demonstrantow Staru radnicu, hdźež chcyše bywši nutřkowny a zakitowanski minister ze swojeje knihi „Knježić“ čitać. Blokada bě protest na nadpad Turkowskeje na Syrisku, kotryž bě de Maizière ze swojej politiku sobu zmóžnił, lěwicarscy aktiwisća zdźělichu.

Veröffentlicht in Politika
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige